Středa 20. května 1998

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, nechci sice přebírat roli zpravodaje, ale pokud naše hlasování skončí negativně, je podle mého názoru identické se zamítnutím vládního návrhu nikoli zákona, ale příslušného usnesení. Ale táži se zpravodaje, jaké je jeho stanovisko.

 

Poslanec Petr Nečas: Já s vámi, pane předsedo, souhlasím, a můžeme jít případně do stenografického záznamu. Pan kolega Vymětal nenavrhl usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna zamítá návrh vlády. Návrh usnesení v tomto znění nezazněl. Proto jsem ho neuvedl. V rozpravě padly pouze dva návrhy na usnesení, a jsou to usnesení obou garančních výborů. Je to možné ověřit ve stenozáznamu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře, děkuji.

Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Nečase jako zpravodaje. Ten procedurální návrh spočívá v tom, abychom vzali jako základ navržené usnesení výboru pro obranu a bezpečnost s tím, že pokud tento návrh odsouhlasíme, budeme poté hlasovat o návrzích zahraničního výboru jako o pozměňovacích návrzích a nakonec budeme hlasovat o usnesení jako o celku.

Nyní tedy - aby bylo jasno - ještě nic neschvalujeme nebo nezamítáme. Nyní hlasujeme pouze o procedurálním návrhu tohoto postupu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 127. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Děkuji. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 127 ze 178 přítomných bylo 123 pro a 24 proti, takže návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích zahraničního výboru. Pro pořádek prosím, aby byly ještě jednou - a doufám, že už naposled - uvedeny.

 

Poslanec Petr Nečas: To znamená, že k základnímu textu, kterým je tisk 418/3, usnesení výboru pro obranu a bezpečnost č. 98 ze dne 23. dubna 1998, by se za slova "na žádost kuvajtské vlády vyslala" vložila slova "nejpozději do 30. 9. 1998", a pak by pokračoval text "polní nemocnici Armády České republiky v počtu do 80 osob".

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, takže tam ta podmíněnost rezolucí Rady bezpečnosti...

 

Poslanec Petr Nečas: ...to bude druhý pozměňovací návrh. To jsou dvě rozdílné věci.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, rozumím.

Budeme tedy nejdříve hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 128. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 128 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 178 přítomných bylo pro 123 a proti 17.

 

Prosím nyní, pane zpravodaji, druhý pozměňovací návrh.

 

Poslanec Petr Nečas: V tisku 418/3 by se za slova "v případné donucovací akci proti Irácké republice" dosadila slova "usnesení zahraničního výboru při prosazování rezoluce Rady bezpečnosti č. 687".

Zpravodaj doporučuje, pan ministr souhlasí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, děkuji.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 129. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Děkuji. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 byl tento návrh přijat, když ze 179 přítomných se pro vyslovilo 135, proti bylo 19.

 

Poslanec Petr Nečas: Nyní, pane předsedo, můžeme hlasovat o znění usnesení ve znění usnesení výboru pro obranu a bezpečnost se dvěma schválenými pozměňovacími návrhy. Zpravodaj doporučuje, pan ministr také.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 130. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 byl tento návrh přijat, když pro se vyslovilo 106 ze 179 přítomných, proti bylo 63 a 10 nehlasovalo.

 

Děkuji tedy navrhovateli, děkuji oběma zpravodajům a projednávání tohoto bodu končím.

 

Dovolte mi, abych nyní přešel podle schváleného programu k bodu

 

102.
Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu
k trestnímu stíhání poslance Jiřího Payna

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení mandátového a imunitního výboru č. 104. Prosím zpravodaje mandátového a imunitního výboru pana poslance Dalibora Matulku, aby nám podal zprávu o projednání žádosti Okresního úřadu vyšetřování Praha-východ o udělení souhlasu k trestnímu stíhání. Prosím ještě jednou pana poslance Matulku, aby se ujal slova. Ostatní poslance včetně kolegy Schlinga a dalších prosím o klid.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dne 13. 5. na své 26. schůzi se mandátový a imunitní výbor zabýval požadavkem Okresního úřadu vyšetřování Praha-východ na udělení souhlasu k trestnímu stíhání pana poslance Jiří Payna ve věci podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví podle ustanovení § 124 odst. 1 a 2 trestního zákona.

Mandátový a imunitní výbor tuto záležitost projednal. Ve smyslu jednacího řádu si pozval pana poslance Payna, aby se k věci vyjádřil, a mandátový a imunitní výbor přijal usnesení, které s největší pravděpodobností máte před sebou, to znamená usnesení, v němž mandátový a imunitní výbor navrhuje Poslanecké sněmovně podle čl. 27 odst. 4 Ústavy ČR a § 12 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, aby vyslovila souhlas s trestním stíháním poslance Jiřího Payna pro skutek spočívající v tom, že když dne 22. 4. 1998 v 19:15 hodin řídil osobní automobil Škoda Felicia, SPZ AHU 0089, došlo k dopravní nehodě mezi tímto vozidlem a sanitním vozem Škoda 1203 SPZ PHA 3533, přičemž řidič Payne podle názoru Policie ČR tuto nehodu zavinil. K zavinění mělo dojít tak, že Jiří Payne řídil vozidlo směrem od obce Tehov a chtěl přejíždět hlavní silnici na Všechromy, přičemž při přejíždění křižovatky z vedlejší přes hlavní silnici nerespektovat dopravní značku C2 "Stůj! Dej přednost v jízdě!". Vjel do křižovatky, kde se střetl se sanitním vozem, který přijížděl zprava ve směru jízdy od Říčan na Mnichovice.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP