Čtvrtek 29. června 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, to znamená poslední odstavec na str. 12 škrtáme. Děkuji.

A nyní můžeme přistoupit, nepletu-li se, k projednávání jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Poslanec Jindřich Němčík: Jako první v rozpravě vystoupil pan poslanec Štambera, který přednesl celkem 12 pozměňovacích návrhů. Protože máte text před sebou, myslím si, že není nutné vás seznamovat s obsahem jednotlivých pozměňovacích návrhů, a proto navrhuji, abychom vždycky pan ministr i já - se pouze vyjádřili k souhlasu či nesouhlasu s jednotlivými návrhy a vzápětí o nich hlasovali.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, budeme tedy o těchto návrzích hlasovat ne jako o komplexním návrhu změn, ale jako o jednotlivých samostatně. Děkuji.

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana kolegy Štambery na první straně pod č. 1 - ne, to není přihláška s faktickou poznámkou, to je žádost o odhlášení. Respektuji ji, prosím, abyste zasunuli své karty do příslušných otvorů.

Dámy a pánové, budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Štambery uvedeném v našem podkladu pod č. 1. Kdo je pro schválení tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 428. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 103 pro, 13 proti, 53 se zdrželo.

Dále je zde návrh pod č. 2, prosím o vyjádření.

Navrhovatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Dávám hlasovat. Jde o hlasování č. 429. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování. Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 103 pro, 10 proti, 58 se zdrželo.

Další návrh je uveden pod číslem 3. Prosím o vyjádření pana ministra.

Poslanec Jindřich Němčík: Pan ministr souhlasí, zpravodaj souhlasí rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 430. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 103 pro, 8 proti, 58 se zdrželo.

Čtvrtý návrh. Prosím o vyjádření.

Poslanec Jindřich Němčík: Pan ministr souhlasí, já rovněž souhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 431. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 95 pro, 8 proti, 61 se zdrželo.

Další návrh je uveden pod číslem 5. Prosím o vyjádření.

Poslanec Jindřich Němčík: Pan ministr souhlasí, já rovněž souhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 432. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 97 pro, 7 proti, 62 se zdrželo.

Pod číslem 6 je uveden další návrh. Prosím o vyjádření.

Poslanec Jindřich Němčík: Pan ministr souhlasí, já rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 433. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 95 pro, 7 proti, 63 se zdrželo.

Další návrh, to je poslední návrh, uvedený na první stránce pod číslem 7. Prosím o vyjádření k tomuto návrhu.

Poslanec Jindřich Němčík: Pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 434. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 94 pro, 8 proti, 62 se zdrželo.

Jsme na straně 2 našeho pracovního podkladu. Prosím o vyjádření k návrhu číslo 8.

Poslanec Jindřich Němčík: Pan ministr souhlasí, zpravodaj také.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 435. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 91 pro, 7 proti, 68 se zdrželo.

Návrh uvedený pod číslem 9. Prosím o vyjádření.

Poslanec Jindřich Němčík: Pan ministr souhlasí, já rovněž souhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan ministr souhlasí, zpravodaj také.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 436. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 84 pro, 17 proti, 65 se zdrželo.

Další návrh je uveden pod číslem 10 na straně 2 našeho materiálu.

Poslanec Jindřich Němčík: Pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vyjádření navrhovatele a zpravodaje. Děkuji za něj.

Kdo je pro přijetí návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 437. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 85 pro, 10 proti, 73 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, dovolte mi, abych ještě upozornil na drobný přepis v bodě 11, kdy v posledním řádku je uvedeno "§ 64 až 69" a správně má být "§ 54 až 69".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: V podkladu mám 54 až 69.

Poslanec Jindřich Němčík: Omlouvám se, měl jsem nějakou dřívější verzi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo nemá čísla 54 až 69, aťsi podklad příslušným způsobem upraví.

Budeme hlasovat o tomto návrhu uvedeném pod číslem 11. Prosím o vyjádření.

Poslanec Jindřich Němčík: Pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 438. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 87 pro, 13 proti, 70 se zdrželo.

Další návrh je uveden pod číslem 12.

Poslanec Jindřich Němčík: Je to poslední návrh pana poslance Štambery. Pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za vyjádření. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 439. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 98 pro, 12 proti, 60 se zdrželo, 6 nehlasovalo.

Poslanec Jindřich Němčík: Nyní bychom měli rozhodnout o pozměňovacích návrzích poslankyně Fischerové, přičemž se domnívám, že její první pozměňovací návrh byl vyloučen hlasováním o pozměňovacích návrzích pana poslance Štambery. Přesně řečeno jeho prvním pozměňovacím návrhem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím?

Poslanec Jindřich Němčík: Hlasování o něm je vyloučeno hlasováním o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Štambery.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Přistoupíme tedy k dalším návrhům. Paní kolegyně Fischerová se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím na mikrofon.

Poslankyně Eva Fischerová: Dovolila bych si upozornit, že tomu tak docela není, protože tady se hovoří o době jednoho roku a o jiné kumulaci při nezaměstnanosti.

Poslanec Jindřich Němčík: Obávám se ale, že věcně se jedná o tentýž problém. Pokud jsme jednou pozitivně rozhodli o nějakém řešení, obávám se, že nemůžeme o tomtéž hlasovat znovu.

Poslankyně Eva Fischerová: Jsem přesvědčena, že ne, protože tam isou tři roky a tady je jeden rok.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, zabýváme se pozměňovacími návrhy k původnímu návrhu a společné zprávě. Pokud by nebyl přijat první návrh kolegy Štambery, dal bych za pravdu paní poslankyni Fischerové, pokud je přijata už určitá úprava příslušného paragrafu v souladu s jednacím řádem, není možno jednat o další změně. Souhlasím s výkladem pana zpravodaje. Prosím, abychom přistoupili k dalšímu návrhu.

Poslanec Jindřich Němčík: Návrh číslo 2. Pan ministr nesouhlasí, já rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 440. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 68 pro, 77 proti, 27 se zdrželo.

Prosím, další návrh.

Poslanec Jindřich Němčík: Další je návrh č. 3. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 441. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 58 pro, 91 proti, 24 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslanec Jindřich Němčík: Návrh č. 4. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 442. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 75 pro, 83 proti, 14 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Přecházíme na str. 3 k pozměňovacímu návrhu poslankyně Fischerové č. 5. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj rovněž nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 443. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 62 pro, 80 proti, 28 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Dále se jedná o návrh č. 6. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 444. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 72 pro, 74 proti, 25 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 7. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 445. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 57 pro, 83 proti, 32 se zdrželo, 4 nehlasovali.

Poslanec Jindřich Němčík: Návrh č. 8. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 446. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 58 pro, 80 proti, 32 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 9. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí 9. návrhu, který je uveden na str. 3, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 447. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 72 pro, 74 proti, 24 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, nyní si myslím, že o pozměňovacím návrhu č. 10, který byl vyloučen pozměňovacím návrhem pana kolegy Štambery č. 6, nelze hlasovat; stejně tak o pozměňovacím návrhu č. 11, hlasování o němž bylo také vyloučeno pozměňovacím návrhem pana kolegy Štambery.

Nyní bychom přistoupili k pozměňovacímu návrhu č. 12. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Tady je určitá souvislost s návrhem č. 9 na str. 2, nicméně ten nebyl přijat, takže o tomto návrhu je možno hlasovat.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 448. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 107 pro, 53 proti, 12 se zdrželo. Přistoupíme k pozměňovacímu návrhu na str. 4.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 13. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 449. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 103 pro, 53 proti, 16 se zdrželo.

Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj rovněž nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 450. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 73 pro, 71 proti, 27 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 15. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 451. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 72 pro, 74 proti, 27 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 16, předposlední paní kolegyně Fischerové. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 452. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 70 pro, 77 proti, 25 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: A konečně poslední pozměňovací návrh paní poslankyně Fischerové, který je uveden jako č. 17. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za vyjádření.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 453. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 60 pro, 85 proti, 29 se zdrželo.

Přecházíme na stranu 5 - k pozměňovacím návrhům pana poslance Rašky.

Poslanec Jindřich Němčík: Pan poslanec Raška měl tři pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh pan ministr doporučuje, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 454. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 148 pro, 2 proti, 22 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Návrh označený číslem 2 pan ministr doporučuje, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 455. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 157 pro, nikdo proti, 16 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Poslední pozměňovací návrh pana poslance Rašky - pan ministr souhlasí, já rovněž doporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 456. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 148 pro, nikdo proti, 23 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Dostáváme se k pozměňovacím návrhům paní poslankyně Lagové. O jejím prvním pozměňovacím návrhu je podle mého názoru hlasování vyloučeno hlasováním o třetím pozměňovacím návrhu kolegy Štambery.

Čili můžeme přistoupit k pozměňovacímu návrhu č. 2 - pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 457. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 65 pro, 73 proti, 33 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 3 - pan ministr nedoporučuje, já rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 458. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 75 pro, 73 pro, 23 se zdrželo, 5 nehlasovalo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 4 paní poslankyně Lagové - pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 459. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 62 pro, 78 proti, 27 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Hlasování o návrhu č. 5 paní poslankyně Lagové je vyloučeno hlasováním o pozměňovacím návrhu č. 7 kolegy Štambery. Myslím si, že je možné o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat. Pan ministr nesouhlasí, já rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 460. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 65 pro, 70 proti, 30 se zdrželo, 10 nehlasovalo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 7 - pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 461. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 79 proti, 26 se zdrželo. Dostali jsme se na stranu 7.

Poslanec Jindřich Němčík: Poslední pozměňovací návrh paní poslankyně Lagové je pozměňovací návrh č. 8. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj rovněž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 462. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 67 pro, 84 proti, 19 se zdrželo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP