Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1990

V. volební období

Poslanec FS-SL v.o. 64

Michal Malý

354

věc: interpelace

Vážené předsednictvo SL a SN FS

podle § 62 Zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR ze dne 22. 3. 1989 interpeluji předsednictvo vlády ČSSR a ministra vnitra SSSR JUDr Richarda Sachera v následující věci:

V letošním roce v naší republice několikanásobně vzrostla kriminalita, stouplo procento neobjasněných případů. Tento jev je zdůvodňován zvýšením aktivity kriminálních živlů na jedné straně a snížením autority SNB na straně druhé. Tato problematika je však značně složitější. Příčiny těchto nežádoucích jevů lze vysvětlit v několika bodech:

- v období před 17 tým listopadem 1989 docházelo ke zkreskování údajů o procentu objasněnosti trestných činů tím, že případy s neznámým pachatelem byly v mnoha případech zatajovány, trestní oznámeni nebyla přijímána, nebo byl z trestné činnosti obviněn recidivista, který trestný čin sice nespáchal, k přiznání byl donucen a do statistiky byl tento případ zaznamenán jako objasnění. Podle procenta objasněnosti trestné činnosti se často řídila výše odměny náčelníků, tolik na vysvětlenou.

- přečiny některých recidivistů byly označovány jako trestné činy, jako takové byly vykázány ve statistice a přestože byly posléze vráceny prokurátorem, ve statistice zůstaly.

- vývojem po 17 tém listopadu došlo k všeobecnému uvolnění morálky, zejména u osob inklinujících k páchání trestné činnosti. Demokracie začala být zaměňována za anarchii, za právo na to, že je vše dovoleno. Nesmíme zapomínat na to, že podmínky pro demokracii a právní stát si teprve vytváříme. I v těch nejvyspělejších demokratických státech platí zákony, jejichž porušování soudnictví těchto států spravedlivě ale nekompromisně trestá.

- zkostnatělý, nepružný administrativní systém práce SNB v současné době stěží stačí nové trestné případy registrovat, natož je objasňovat. Na vině je i naprosto nevyhovující a zastaralé technické vybavení SNB.

- došlo ke snížení autority SNB před veřejností. Nedá se v žádném případě říci, že by se tak stalo pod vlivem událostí na Národní třídě 17. listopadu 1989. Příčina je spíše v tom, že se veřejnost začíná seznamovat s případy korupce, ostatní trestné činnosti, zneužívání pravomoci a šikanování některých příslušníků SNB. Je jich sice z celého SNB naprosto mizivá procento, ale podle nich bohužel veřejnost posuzuje sbor celý s většinu jeho poctivých a pracovitých příslušníků.

- někteří velitelé krajských, okresních i místních oddělení veřejné bezpečnosti se dosud nedokázali vyrovnat se změnami, ke kterým v naší společnosti v poslední době došlo, doufají v návrat starých pořádků a brzdí současný vývoj. Objevily se dokonce první případy pokusů o vykonstruovaná obvinění poslanců z trestné činnosti, aby se tak snížila jejich autorita a důvěra veřejnosti. Množí se případy šikanování podřazených, výpovědi dohodou po předchozím nátlaku a vyhrožování, případy odmítnutí zásahu při žádosti veřejnosti o zjednání práva či pořádku.

- naprosto nevyhovující systém práce příslušníků VB na obvodních odděleních zkresleně vytváří dojem, že je jich málo. Příkladem je případ, kdy příslušníci zadrží pachatele podezřelého ze zpáchání trestné činnosti a potom s ním naprosto nesmyslně najezdí se služebním vozidlem desítky a někdy i stovky kilometr mezi oddělením, záchytnou stanici, prokuraturou a celou předběžného zadržení. Jeden pachatel tak často zaměstná minimálně dva příslušníky na celý den.

Navrhuji proto, aby byla urychleně učiněna taková opatření, která by těmto jevům v naší společnosti zabránila. Mimo škod, které kriminální živly naší společnosti působí, vzrůstají totiž i obavy a strach obyvatelstva z násilí. Je nutné provést prověrky krajských, okresních i městských náčelníků a u nevyhovujících zajistit urychlenou výměnu. Musíme zprofesionalizovat SNB zlepšit jeho technické vybavení a provést celkovou reorganizaci práce tohoto sboru. Je třeba bezodkladně potrestat ty jednotlivce, kteří se dopustili jako příslušníci SNB trestné činnosti a sbor oprostit od těchto jedinců. Pomocí sdělovacích prostředků musí být veřejnost pravidelně a pravdivě seznamována s touto problematikou a vyvolat u ní zájem o spolupráci při odstraňování těchto negativních jevů.

Jsem si vědom, že se jedná o obtížný, náročný a zdlouhavý proces, který bude narážet na naprostý nedostatek vhodných kádrů, technického vybaveni i finančních prostředků. Je však nezbytně nutné učinit první kroky prověrkami náčelníků, aby pak mohli řešit samostatně problémy svých regionů a nebyli odkázáni na takzvanou pomoc shora.

Ze shora uvedených důvodů proto interpeluji Vládu ČSSR ministra vnitra ČSSR a žádán, aby byla při jata navrhovaná opatření.

Praha 26.3.1990Michal Malý
SL-FS vol. obvod 64
Chomutov-Most


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP