FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1990

V. volební období

Poslanec Federálního shromáždění - Sněmovna lidu, v.o. 64

Michal Malý

349

Věc: Interpelace

Vážené předsednictvo Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění,

podle § 62 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR ze dne 22. března 1990 interpeluji ministra národní obrany genplk. Miroslava Vacka ve věci přehodnocení vojenských prostorů ČSA.

V dnešní době začíná fyzicky probíhat v celém světě, a tím i v Evropě odzbrojovací proces. Projednávají se návrhy o snížení počtu ozbrojených sil. V naší republice, která se na tomto procesu podílí, zůstává nezměněna rozloha a počet vojenských prostorů. Jde ve většině případů o lokality, které nejsou postiženy emisemi, prostory, které jsou pouze zčásti obhospodařovány vojenskými lesy či zemědělskými podniky. Dřevní hmota je však v mnoha případech znehodnocena střepinami, pozemky jsou ničeny pásy vojenské techniky. Tyto prostory nejsou, a také zákonitě nemohou být zpřístupněny veřejnosti.

Na druhé straně nám chybí pro naše obyvatele, zejména z postižených pánevních oblastí rekreační prostory, pro zemědělce nákladně rekultivujeme nepřístupné pozemky na zemědělskou půdu, která je pak, jako obtížně přístupná nedostatečně využívána. Uvolnění a zpřístupnění části těchto prostorů pro zemědělství a rekreaci by bylo po finanční stránce nenáročné, naopak stát by z těchto ploch získával zemědělské produkty.

Proto interpeluji ministra národní obrany a žádám, aby byla nutnost rozlohy těchto vojenských prostorů přehodnocena a při zachování bezpečnosti a obranyschopnosti našeho státu snížena.

V Praze dne 28. března 1990Michal Malý
poslanec Sněmovny lidu FS
volební obvod 64
Chomutov - Most



Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP