FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1989

V. volební období

130

ZPRÁVA

předsedy Federálního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku

Poslanci Zdeněk Češka, Jozef Fekete, Emil Hojnoš, Jan Jirásek, Viliam Kožík, František Kubeš, Stanislav Kukrál, Oldřiška Mikundová, Josef Puchmeltr, Lumír Sakmar, František Samec, Mikuláš Šutka a Richard Tichý předložili předsedovi Federálního shromáždění návrh zákonného opatření k ochraně veřejného pořádku (tisk 129).

Předsednictvo Federálního shromáždění projednalo návrh 14. února 1989 podle čl. 58 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění a uveřejnit ve Sbírce zákonů Československé socialistické republiky.

Podle čl., 58 odst. 4 cit. ústavního zákona je třeba, aby Federální shromáždění toto zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění dodatečně schválilo.

Navrhuji proto, aby Sněmovna lidu a Sněmovna národů přijaly toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 14. února 1989 k ochraně veřejného pořádku.

V Praze dne 20. února 1989

Předseda Federálního shromáždění:Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP