VARÁDY Michal

85 - Galanta

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 11

maďarská

KSČ

VPR-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

VARGOVÁ Anna

83 - Senec

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 11

slovenská

B

P-FS od: 6.SN, 12.12.1989; 22VZV-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS6.FS, 9.-10.11.1987, 7; 122 zprav. SN k T.29,39
26.FS, 27.-29.3.1990, 4; 132 zprav. SN k T.279,318 "právo shro- mažďovací"

VITÉZOVÁ Erika

136 - Moldava n/Bodvou

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

maďarská

KSČ

VK-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS10.FS, 14.-16.6.1988, 3; 92 k T.78 a dotaz na min. Žáka
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 100 k volebnímu zákonu do FS
28.FS, 3.5.1990, 9; 134 k T.134 a pozměňující návrhy


Přihlásit/registrovat se do ISP