TRŠKO Štefan

117 - Povážská Bystrica

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

slovenská

B

P-SN od: 7.SN, 28.12.1989; 14VSP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS9.FS, 3.-4.5.1988, 5; 127 zprav. SN k T.55
12.FS, 13.-14.12.1988, 4; 116 zprav. SN k T.100,122
15.FS, 14.-15.12.1989, 1; 41 k plnění program. prohl. vlády ČSSR
22.FS, 23.1.1990, 1; 89 k T.235 (odvolávání a volba poslanců)
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 238 k program. prohl. vlády
27.FS, 19.4.1990, 12; 143 důchodová daň
SN7.SN, 28.12.1989, 2; 9 připomínka k hlasování o T.231

TUROŠÍK Juraj, ing.

139 - Kežmarok

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

slovenská

KSČ

VZ-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS1.FS, 13.6.1986, 1; 11 zpráva volební komise - volba předsedy FS
; 13 zpráva volební komise - volba místopředsedy
4.FS, 24.3.1987, 1; 29 zpráva volební komise - volba místopředsedy
11.FS, 8.-9.11.1988, 8; 156 zprav. SN k T.93
SN1.SN, 12.6.1986, 5; 19 zpráva volební komise
7; 23 volba předsedy SN - zpráva volební komise
10.-12; 31 zpráva volební komise
2.FS, 23.3.1987, 2-3; 10 zpráva volební komise

TURZO Eugen

99 - Partizánske

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 11

slovenská

KSČ

předseda ÚKRK-KSS, místopředseda ÚKRK-KSS18.12.1989 - rezignoval, 28.12.1989 - P-SN - vzalo na vědomí - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7Přihlásit/registrovat se do ISP