SABOLČÍK Michal

150 - Vranov n/Topžou

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VPR-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 29.1.1990ministr - předseda Federálního cenového úřadu

26.1.1990 - rezignoval, 29.1.1990 - P-SN - vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

SEMAN Karol

98 - Šaštín-Stráže

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

rómská (slovenská)

B

VSP-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 270 k program prohl. vlády

SIDO Zoltán

77 - Ružinov

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

maďarská

KSČ

VMI-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 18VÚP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS2.FS, 24.6.1986, 1; 86 k programovému prohlášení vlády
8.FS, 19.4.1988, 5; 77 zprav. SN k T.52
15.FS, 14.-15.11.1989, 8; 200 zprav. SN k T.160
16.FS, 29.11.1989, 1; 65 připomínka k návrhu Prohlášení FS
17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 62 národnostní otázka v P-FS - připomínka
; 66 připomínka k T.212
; 137 zprav. SN k T.172,207
18.FS, 19.12.1989, 1; 46 k program. prohl. vlády a otázka na vládu
;111 připomínka, že nedostal odpověď na svůj dotaz
24.FS, 27.-28.2-1.3.1990, 9,10,11; 91 k volebnímu zákonu FS
26.FS, 27.-29.3.1990, 3; 114 zprav. SN k T.281,329
27.FS, 23.4.1990, 21; 447 zprav. SN k T.328,399 "pluralita odborů"
28.FS, 3.5.1990, 8; 112 zprav. SN k T.312,411 "školství za úhradu"
;125,143-150 zprav. SN k T.313,426 "školský zákon"
SN8.FS, 30.1.1990, 4; 42 návrh na složení slibu Duraye

SILVANOVÁ Eva

78 - Nové Mesto

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 11

slovenská

B

VSP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS4.FS, 24.3.1987, 2; 77 plnění programového prohlášení vlády
10.FS, 14.-16.6.1988, 10; 210 zprav. SN k T.74,85
14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 122 k T.157
18.FS, 19.12.1989, 2; 130 k T.224 (volba presidenta)
25.FS, 14.3.1990, 1; 17 k T.283 - branný zákon
27.FS, 19.4.1990, 8; 159 zprav. SN k T.287,377 - sociální zabezpečení, nemocenské pojištění

STANK Jozef, ing.

111 - Dolný Kubín

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 11

slovenská

KSČ

P-FS od: 6.SN, 12.12.1989; 22VÚP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 8.SN, 30.1.1990; 30

SN od: 7.SN, 28.12.1989; 6

FS

VÚP-SN od: 17.FS, 12.-13.12.1989; 60 do: 20.FS, 28.12.1989; 5 - rezignace na funkci 1. místopředsedy FSFS od: 20.FS, 28.12.1989; 20

FS3.FS, 9.12.1986, 4; 110 k T.11 - STR čsl. federace - 1987
10.FS, 14.-16.6.1988, 2; 50 k T.76
13.FS, 21.-22.3.1989, 7; 127 předseda volební komise - oznámení výsledku voleb člena P-FS
17.FS, 12.-113.12.1989, 2; 26,53,57 zpráva vyšetřovací komise k zásahu bezpečnosti dne 17.11.1989 v Praze
; 90 k T.174 a 205
; 124 zprav. SN k T.175, 206
18.FS, 19.12.1989, 2; 119 k T.224 (volba presidenta a události v Rumunsku)
22.FS, 23.1.1990, 1; 51 přednáší návrh na členy výboru dohodovacího řízení za SN
; 92 zpráva vyšetřovací komise k zásahu bezpečnosti dne 17.11.1989 v Praze
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 142 k volebnímu zákonu do FS a ohlasu v TV - přenos
; 168 upřesnění jednacího řádu FS k návrhům poslanců
14; 373 předkládá zprávu vyšetřovací komise k událostem 17.11.1989
27.FS, 18.4.1990, -; 38 odůvodňuje přehození bodů programu
; 74 dotaz na ministra Barčáka ohledně ohledně pozměňovacího návrhu p. Novosada
;115 vysvětlení k hlasování o pozměňovacím návrhu
11; 133 vysvětlení k hlasování o pozměňovacím návrhu u bodu 3 - akciové společnosti
27.FS, 20.4.1990, 20; 340 čte členy dohodovacího řízení k bodu č. 18
27.FS, 24.4.1990, 26; 466 čte všechny interpelace, na které nedošla ještě odpověď
28.FS, 4.5.1990, -; 262-63 k programu zasedání
28.FS, 8.5.1990, -; 432,471,472 organizační sdělení, informace
28.FS, 9.5.1990, 22/9; 501 přednáší zprávu vyšetřující komise - T.430 a návrh usnesení - T.431
SN7.SN, 28.12.1989, 1; 7 projev u příležitosti zvolení předsedou SN
; 8 odůvodnění volby poslanců SN
; 11 odůvodňuje uvolnění a volbu členů P-FS a volbu členů P-SN
; 12
8.SN, 30.1.1990 -; 5 presidiální sdělení, program, řídí schůzi
; 6 rezignace a volba poslanců
; 8 charakteristika nových poslanců
; 30,31 uvolnění a zařazení poslanců do výborů
; 32,33 odpovědi na dotazy poslanců
4; 36 volba členů P-SN, P-FS, ověřovatelů SN a předsedů výborů SN
4; 39 informace o výborech SN
; 40 odpověď na dotaz poslance Stomeho
; 41 složení slibu poslance Duraye

SUCHÁN Pavol, ing.

103 - Trenčín

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

slovenská

B

VPR-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 299 ke změně názvu republiky
27.FS, 18.4.1990, 3; 48 k hospodářskému zákoníku
27.FS, 24.4.1990, 26; 475,487 dotaz na věci pojištění na ministra Klause

SÝKORA Michal

140 - Poprad

SN Slib vykonán: 24.FS, 27.-28.2-1.3.1990; 26

slovenská

KSČ

VZV-SN od: 24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990; 27

ŠÁDEK František, genpor., ing

127 - Žilina

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 11

slovenská

KSČ

VSP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS11.FS, 8.-9.11.1988, 9; 203 k T.91
18.FS, 19.12.1989, 1; 82 k program prohlášení vlády ČSSR

ŠAGÁT Jozef, ing.

120 - Handlová

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

slovenská

KSČ

VZV-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS11.FS, 8.-9.11.1988, 4; 112 zprav. SN k T.102,107
SN5.SN, 24.10.1989, 1; 83 bytová politika

ŠALGOVIČ Viliam

107 - Bánská Bystrica

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 11

slovenská

KSČ

P-FS od: 1.SN, 12.6.1986; 32 do: 6.SN, 12.12.1989; 16

SNR

rezignace na poslanecký mandát - oznámeno: 6.SN, 12.12.1989; 168.SN, 30.1.1990; 711.12.1989 - rezignoval, 13.12.1989 - P-SN - vzalo rezignaci na vědomí - zánik poslaneckého mandátu, zemřel 5.2.1990

SN5.SN, 24.10.1989, 1; 51 bytová politika

ŠARIŠSKÁ Eva

142 - Prešov

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 13

slovenská

B

VMI-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 18VBB-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

VBB-SN

FS

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 12; 351 zprav. SN k T.258,274

ŠIMÚTH Jozef, ing.

102 - Trenčianské Teplice

SN Slib vykonán: 3.SN, 8.12.1986; 7

slovenská

SSD-DS

P-FS od: 1.SN, 12.6.1986; 32

FS od: 1.FS, 13.6.1986; 13

FS9.FS, 3.-4.5.1988, 1; 70 k program. prohl. vlády
16.FS, 29.11.1989, 1; 13,46 vnitropolitická situace ČSSR
; 57 Ústava ČSSR - změny
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 19 k volbě presidenta ČSSR
18.FS, 19.12.1989, 1; 78 k program. prohlášení vlády
20.FS, 28.12.1989 řídí schůzi
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 162 k program. prohlášení vlády
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 262 ke změně názvu republiky
27.FS, 20.4.1990, 18; 316 k T.371 - změna názvu republiky

ŠKOVIERA Šimon, ing.

125 - Zvolen II

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 13

slovenská

KSČ

VZV-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 107 k T.157 a otázka na min. Stejskala
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 12; 357 k T.258 - zbraně a střelivo

ŠLAPKA Gejza, doc., PhDr.

76 - Staré Mesto

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

slovenská

KSČ

vedoucí tajemník MV KSS - Bratislava

7.SN, 28.12.1989; 8 - rezignace na poslanecký mandát - oznámeno, 14.12.1989 - rezignoval, 19.12.1989 - P-SN - přijalo rezignaci - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

ŠTANCEL Miloslav, ing.

121 - Rimavská Sobota

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

slovenská

KSČ

VPR-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 29.1.1990

odvolán 29.1.1990, P-SN - 29.1.1990 vzalo odvolání na vědomí - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

FS3.FS, 8.12.1986, 2; 45 8.5LP - k T.7
6.FS, 9.-10.11.1987, 6; 112 zprav. SN k T.33

ŠTEFÁNIK Marián, ing.

93 - Zbehy

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 11

slovenská

B

VPR-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 30.1.1990

30.1.1990 - odvolán, P-SN - 30.1.1990 vzalo odvolání na vědomí - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990;7

FS4.FS, 24.3.1987, 2; 44 plnění program. prohl. vlády - otázka na předsedu vlády
5.FS, 22.-23.6.1987, 1; 41 k T.31 - SZÚ a otázka min. Urbanovi

ŠULKA František, JUDr.

112 - Námestovo

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

slovenská

B

VŽP-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS24.FS, 27.-28.2.1990, 8; 160 k program. prohl. vlády
26.FS, 27.-29.3.1990, 11; 187 k T.270 - "volby soudců vojenských soudů"
17; 294 ke změně názvu republiky


Přihlásit/registrovat se do ISP