MARKO Ján, ing.

114 - Ružomberok

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

slovenská

KSČ

P-FS od: 1.SN, 12.6.1986; 32 do: 6.SN, 12.12.1989; 16

FS od: 1.FS, 13.6.1986; 13 do: 6.SN, 12.12.1989; 16

uvolnění z funkcí I. místopředsedy FS z důvodu odchodu do důchodu a člena P-FS, 6.SN, 12.12.1989; 16, 28.1.1990 rezignoval, P-SN dne 29.1.1990 vzalo rezignaci na vědomí - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

FS2.FS, 24.6.1986, 1; 36 k program. prohl. vlády
13.FS, 21.-22.3.1989, 8,9; 101,141 odůvodnění návrhu zákona - T.125,126
SN6.SN, 12.12.1989, 2; 15 odvolání místopředsedy SN - formulace - uvolnění

MARTINČIČOVÁ Viera

98 - Šaštín-Stráže

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 11

slovenská

B

VPDO-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 29.1.1990

25.1.1990 rezignovala, P-SN vzalo rezignaci na vědomí - zánik poslaneckého mandátu

FS8.FS, 19.4.1988, 2; 44 zprav. SN k T.49 (a 57)
15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 45 k plnění program. prohl. vlády

MARUŠINEC Ivan

118 - Ilava

SN Slib vykonán: 14.FS, 20.-21.6.1989; 11

slovenská

KSČ

VK-SN od: 14.FS, 20.-21.6.1989; 12

FS18.FS, 19.1.1989, 1; 24 k programovému prohlášení vlády
27.FS, 19.4.1990, 5; 195 ke státnímu podniku

MEDE Gejza

122 - Jesenské

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

maďarská

B

VPR-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS9.FS, 3.-4.5.12988, 1; 40 k programovému prohlášení vlády
16.FS, 29.11.1989, 1; 15 vnitropolitická situace v ČSSR
23.FS, 30.1.1990, 2; 13 k T.226,249
26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 227 otázka na místopředsedu vlády Reichela ohledně stavebního zákona
28.FS, 3.5.1990, 13; 178 otázka na min. Millera ve věci rómského obyvatelstva
SN5.FS, 24.10.1989, 1; 30 bytová politika

MESÍK Juraj, MUDr.

107 - Bánská Bystrica

SN Slib vykonán: 7.SN, 28.12.1989; 11

slovenská

B

VŽP-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS22.FS, 23.1.1990, 1; 25 k T.235 (odvolávání a volba poslanců)
26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 204 problematika Litvy
17; 289 ke změně názvu republiky
28.FS, 8.5.1990, 22,23; 382,401 zprav. SN k T.406,407 (FVŽP)
28.FS, 9.5.1990, 22/23; 599 zprav. SN k T.406 (FVŽP)

MICOVČIN Vasil, ing.

131 - Humenné

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

ukrajinská

KSČ

VÚP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

MIČIETA Igor, MUDr.

81 - Bratislava-Petržalka

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

slovenská

SSl

P-FS od: 8.SN, 30.1.1990; 39VBB-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS od: 24.FS, 27.-28.2-1.3.1990; 30

SN od: 8.SN, 30.1.1990; 39

FS26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 269 ke změně názvu republiky
27.FS, 23.4.1990, 22; 399 svátky, památné dny...

MRÁZ Ladislav, ing.

115 - Lučenec

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

maďarská

KSČ

VPDO-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS7.FS, 15.12.1987, 1; 60 k T.48
14.FS, 20.-21.6.1987, 8; 224 k T.145
18.FS, 19.12.1989, 1; 74 k program. prohl. vlády ČSSR a dotaz na min. Dvořáka
26.FS, 27.-29.3.1990, 9; 176 zprav. SN k T.270 (letecký zákon)
27.FS, 19.4.1990, 5; 183 ke st. podniku a pozměňovací návrh
27.FS, 23.4.1990, 16; 390 zprav. SN k T.295 - silniční doprava
SN5.SN, 24.10.1989, 1; 60 bytová politika

MURŽIČ Anton, genpor., ing.

113 - Liptovský Mikuláš

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

slovenská

KSČ

VBB-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

SN3.SN, 19.5.1987, 2; 87 palivo a energie


Přihlásit/registrovat se do ISP