DARÁŽ Karol, ing.

96 - Nové Zámky

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 11

slovenská

KSČ

P-SN od: SN, 12.6.1986; 31 do: 8.SN, 30.1.1990; 36 (vzdal se funkce)VPDO-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS5.FS, 22.-23.6.1987, 1; 34 SZÚ-1986 k T.31
27.FS, 19.4.1990, 9; 223 zprav. SN k T.336,360 - "podnik se zahraniční majetkovou účastí"

DOBROVOLNÝ Jozef

119 - Prievidza

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

slovenská

KSČ

VZ-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS5.FS, 22.-23.6.1987, 5; 122 zpravodaj SN k T.21
24.FS, 27.-28.2-1.3.1990, 12; 355 ke zbraním a střelivu
SN3.SN, 19.5.1987, 3; 53 palivo a energie - dotaz: s. Ehrenbergerovi

DUBČEK Alexander

76 - Bratislava-Staré Mesto

SN Slib vykonán: 7.SN, 28.12.1989; 11

slovenská

B

P-FS od: 7.SN, 28.12.1989; 14

FS ČSSR zvolen 20.FS, 28.12.1989; 13

FS21.FS, 29.12.1989, -; 5,10 uvádí a řídí celou schůzi o volbě prezidenta, oznamuje p. Havlovi, že byl zvolen prezidentem
; 13 blahopřání ke zvolení
22.FS, 23.1.1990, -; 6 úloha parlamentu - plán a přehled prací, návrh desky T.G.Masaryka
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, -; 9 k programu prací parlamentu a vnitropolitický přehled a přehled o zahraničních jednáních, přehled výročí
; 37 upřesnění jednání o názvu republiky
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 309 projev ke změně názvu republiky
27.FS, 20.4.2990, 18; 305 projev k jednání o novém názvu republiky
; 338 procedurální řízení k hlasování
27.FS, 23.4.1990, 28; 451,454 odův. k T.368 "Uctění památky M.R.Štefánika"
28.FS, 8.5.1990, -; 408 projev k poslancům - řídí část schůze

DÚHA Alojz, ing.

114 - Ružomberok

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

slovenská

B

VŽP-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS24.FS, 27.-28.2.1990, 8; 332 k program. prohl. vlády
SN8.SN, 30.1.1990, 3; 33 zařazení poslanců do výborů SN

DURAY Miklós, RNDr.

89 - Komárno

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 42

maďarská

B

VŽP-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 98 k volebnímu obd., zákonu do FS
28.FS, 3.5.1990, 9; 142 k T.313

DVORSKÝ Jozef, ing.

124 - Zvolen I

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

slovenská

KSČ

VK-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS4.FS, 24.3.1987, 2; 36 k program. prohl. vlády - plnění
14.FS, 20.-21.6.1989, 10; 242 zprav. SN k T.151
SN5.SN, 24.10.1989, 1; 69 bytová politika


Přihlásit/registrovat se do ISP