BALLA Zoltán

148 - Krážovský Chlmec

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 13

maďarská

KSČ

VPDO-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

BALOG Ernest

135 - Bohdanovce

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

slovenská

SSO

VPR-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 29.1.1990

SN od: 1.SN, 12.6.1.986; 33 do: 29.1.1990

29.1.1990 odvolán, 29.1.1990 - P-SN vzalo odvolání na vědomí - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

FS2.FS, 24.6.1986 1; 61 k program. prohl. vlády
15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 37 k plnění program. prohl. vlády

BEŇO Mikuláš, doc., RSDr.

103 - Trenčín

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

VSP-SN od: 14.FS, 20.-21.6.1989; 12 do: 29.1.1990

tajemník ÚV KSČ22.1.1990 rezignoval, 29.1.1990 - P-SN vzalo rezignaci na vědomí - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

BLAŽEJ Anton, akad.

79 - Karlova ves

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 11

slovenská

KSČ

P-FS od: 2.SN, 23.3.1987; 10VPDO-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 8.SN, 30.1.1990; 30

SN od: 6.SN, 12.12.1989; 9 a 7.SN, 28.12.1989; 5 (vzdal se funkce předsedy SN na základě dohody politických stran a ostatních politických sil)

FS od: 17.FS, 12.-13.12.1989; 60

vzdal se funkce př. SN na základě dohody politických stran a ostatních politických sil, 7.SN, 28.12.1989; 5

FS3.FS, 8.12.1986, 2; 33,80 zpravodaj SN k T.7 - 8.5LP
12.FS, 13.-14.12.1988, 1; 36 k T.120
16.FS, 29.11.1989, 1; 9,44 vnitropolitická situace ČSSR
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 8 k volbě prezidenta ČSSR
2; 45 k T.211 (zpráva vyšetřovací komise)
-; 175 k volbě prezidenta
18.FS, 19.12.1989, 2; 121 k T.224 - k volbě prezidenta
;141 odpověď na dotaz p. Hanáka na situaci na Slovensku
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 253 ke změně názvu státu
28.FS, 4.5.1990, 12; 228 k T.309 (vysoké školy)
SN6.SN, 12.12.1989 řídí schůzi po svém zvolení př. SN
2; 15,16 odůvodnění bodu č. 2 - formulace odvolání proti uvolnění místopředsedy SN
3; 16 odůvodňuje volbu místopředsedy SN, člena P-FS a předsedy VZ-SN
4; 16 návrh na zřízení výboru pro životní prostředí a členů
;18 návrh jen na zřízení výboru VŽP-SN

BOĎA Miloslav, ing.

146 - Stará źubovňa

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 8

slovenská

KSČ

ministr práce a sociálních věcí ČSSR

24.l.1990 rezignoval, 29.1.1990 - P-SN vzalo rezignaci na vědomí - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

BORISOVÁ Zdena

108 - Brezno

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 11

slovenská

B

VK-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

VK-SN

FS13.FS, 21.-22.3.31989, 8,9; 114 zprav. SN k T.125,126
22.FS, 23.1.1990, 1; 28 k T.235 (volba a odvolávání poslanců)
;92 připomínka k předkládání návrhů
24.FS, 27.-28.2-1.3.1990, 8; 166 k program. prohl. vlády
SN8.SN, 30.1.1990, 3; 33 zařazení poslanců do výborů SN

BUBAN Slávko

138 - Sobrance

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 12

slovenská

B

VZV-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 30.1.1990

30.1.1990 - odvolán, P-SN - 30.1.1990 vzalo odvolání na vědomí - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7Přihlásit/registrovat se do ISP