VACEK Miroslav, genpor., ing.

22 - Tábor

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 9

česká

KSČ

VBB-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS6.FS, 9.-10.11.1987, 4; 68 zahraniční politika
8.FS, 19.4.1988, 3; 64 k T.59

VESELÁ Jana

10 - Benešov

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 9

česká

ČSL

VZV-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 29.1.1990

SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 29.1.1990

odvolána 26.1.1990, 29.1.1990 - P-SN - vzalo na vědomí odvolání - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

FS3.FS, 9.12.1986, 4; 124 k T.11 - STR-1987 čsl. federace
15.FS, 14.-15.11.1989, 6; 188 k T.168,189
18.FS, 19.12.1989, 2; 134 k T.224 (volba prezidenta)

VESELÁ Jiřina

74 - Šumperk

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

KSČ

VK-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 29.1.1990VPR-SN od: 10.FS, 14.-16.6.1988; 7 do: 14.FS, 20.-21.6.1989; 12

22.1.1990 rezignovala, 29.1.1990 - P-SN vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

SN3.SN, 19.5.1987, 2; 70 palivo a energie

VINTER Radomír, ing., CSc.

53 - Hodonín

SN Slib vykonán: 14.FS, 20.-21.6.1989; 11

česká

KSČ

VZV-SN od: 14.FS, 20.-21.6.1989; 12

FS18.FS, 19.12.1989, 2; 134 k T.224 (volba prezidenta)
26.FS, 27.-29.1.1990, 17; 300 ke změně názvu republiky

VLČEK Eduard, prof., JUDr.

47 - Brno-město I

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

KSČ

P-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 31VÚP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 8.SN, 30.1.1990; 30VZ-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

VZ-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 41

FS10.FS, 14.-16.6.1988, 8; 172 zprav. SN k T.69,83
11.FS, 8.-9.11.1988, 9; 178 zprav. SN k T.91
13.FS, 21.-22.3.1989, 8,9; 117 k T.125,126
17.FS, 12.-13.12.1989, 5; 103,118 zprav. SN k T.179,178, 209
SN6.SN, 12.12.1989 řídí schůzi SN, odůvodňuje návrh na volbu předsedy SN
2; 15 formulace- uvolnění, odvolání z funkce místopředsedy SN

VOKÁL Miroslav, JUDr.

19 - Český Krumlov

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

česká

B

VPDO-SN od: 8.SN, 30.1.1990

FS26.FS, 27.-29.3.1990, 10; 168 zprav. SN k T.201 (Úmluva)
28.FS, 7.5.1990, 16; 291,299,301 zprav. SN k T.397,436
28.FS, 9.5.1990, 31; 616 k usnesení FS komise pro kontrolu majetku KSČ

VOMASTEK Zdeněk

11 - Beroun

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 9

česká

KSČ

VPR-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS12.FS, 13.-14.12.1988, 1; 52 k T.120 a dotaz na min. Stejskala


Přihlásit/registrovat se do ISP