SAMEC František

19 - Český Krumlov

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 9

česká

KSČ

VÚP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 23.1.1990

VÚP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 31 do: 23.1.1990

16.1.1990 - rezignoval, 23.1.1990 - P-SN vzalo rezignaci na vědomí - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

FS8.FS, 19.4.1988, 1; 11 zprav. SN k T.62
14.FS, 20.-21.6.1989, 7; 185 zprav. SN k T.143,154

SAUL Eduard, ing.

66 - Třinec

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

ministr hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR

k r. 1988 - rezignace na poslanecký mandátoznámeno na 14.FS, 20.-21.6.1989; 9 (dopis z 29.12.1988)

SERVUS Bohumil

56 - Prostějov

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

ČSL

P-FS od: 6.SN, 12.12.1989; 22VPR-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

SN od: 8.SN, 30.1.1990; 39

FS10.FS, 14.-16.6.1988, 10; 225 k T.74,85 a otázka na min. Žáka
15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 56 k plnění program. prohl. vlády a dotaz na předs. vlády Adamce
17.FS, 12.-13.12.1989, 1; 24 k volbě předsedy FS
5; 110 k T.178,179,209
18.FS, 19.12.1989, 2; 127 k T.224 (volba prezidenta)
22.FS, 23.1.1990, 1; 27 k T.235 (volba a odvolávání poslanců)
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 294 k program. prohl. vlády
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 22,109 zprav. SN k T.307,331 (STR-1990) a závěrečné slovo
28.FS, 8.5.1990, 26; 433 dotaz na vytištění odpovědi min. Sachera

SLAVĚTÍNSKÝ Milan, doc., MUDr.

70 - Olomouc

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

ČSS

VSP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

VSP-SN

FS7.FS, 15.12.1987, 1; 70 k T.48
12.FS, 13.-14.12.1989, 4; 129 k T.100,122
18.FS, 19.12.1989, 2; 137 k T.224 (volba prezidenta)
28.FS, 3.5.1990, 13; 175 dotaz na min. Millera ve věci budoucí nezaměstnanosti

STOME Karol, JUDr.

27 - Plzeň sever-Rokycany

SN Slib vykonán: 7.SN, 28.12.1989; 11

česká

B

VMI-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30VÚP-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

VMI-SN

FS22.FS, 23.1.1990, 1; 29 k T.235 (volba a odvolávání poslanců)
4; 80 návrh doplňku k novele z.č.218/1949 Sb. (T.234)
;85 přesná citace navrhované změny - T.234
24.FS, 27.-28.2-1.3.1990, 10,11; 115 k volebnímu zákonu do FS
8; 168 navrhuje omezit časově příspěvky k program. prohl. vlády
;293 k program. prohl. vlády
;340 k usnesení FS k program. prohl. vlády
12; 345,357 odůvodnění návrhu zák. T.258 o "O zbraních a střelivu"
25.FS, 14.3.1990, 2; 79 k civilní službě - vymezení pojmu
6; 127,140 o NF - majetek, podpora návrhu posl. P.Kučery a doplnění
26.FS, 27.-29.3.1990, 5; 138 zprav. SN k T.278,319 "právo petiční"
7; 157 zprav. SN k T.322 - (obč.zák.)
15; 229 otázka Litvy
17; 250 odův. návrhu skupiny posl. FS - T.348 (název státu - změna)
27.FS, 18.4.1990, 3; 45,58 zprav. SN k T.304,386 "hospodářský zákoník"
6; 102 soukromé podnikání
27.FS, 20.4.2990, 20; 332 odůvodňuje vl.n. - T.335 "Užívání státních symbolů"
17; 352 zprav. SN k T.303,361 - "soudní rehabilitace"
27.FS, 23.4.1990 15; 385,387,376,381 zprav. SN k T.315,393 - nebytové prostory
22; 394,406 odůvodňuje n.z. T.375 - svátky, památné dny, významné dny
17; 425 soudní rehabilitace
28.FS, 2.5.1990, 4,5,6; 67 k T.325 - 327
28.FS, 3.5.1990, 7; 100 k T.397
13; 186 interpelace na př.vl. M. Čalfu ve věci vl. nařízení o vyvlastnění neprávem nabytého majetku a příprava zákona
; 203 připomínka k odpovědím ministrů
28.FS, 7.5.1990, 15; 330,331,312,322 zprav. SN k T.344,412 "prokuratura"
28.FS, 8.-9.5.1990, 27; 370,491 odůvodnění n.z.- T.375, T.470 - (st. svátky)
-; 498 k majetku stran politických
;530 informovanost veřejnosti - poděkování Čs. rozhlasu, že vysílá zprávy ze zasedání
28.FS, 9.5.1990, 31; 574-5,585,590 ke zprávě Komise parlamentní, VLK k majetku politických stran
;619,621,624,630 k usnesení FS ke zprávě komise, k usnesení č. 147 FS (25. schůze FS)
22; 636 k T.406 - předseda dohodovacího výboru - návrh (živ.prostředí - výbor)
SN8.SN, 30.1.1990, 4; 40 otázka předs. SN - Stankovi ohledně počtu výborů SN

STRNADOVÁ Jindřiška

30 - Ústí n/Labem-Litoměřice

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 9

česká

B

VPDO-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS6.FS, 9.-10.11.1987, 5; 99 k T.34
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 184 k volbě prezidenta

STÜTZ František

36 - Most-Louny

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 9

německá

KSČ

VK-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS7.FS, 15.12.1987, 1; 74 k T.48
18.FS, 19.12.1989, 1; 53 k program. prohl. vlády ČSSR a otázka předs. vlády Čalfovi
;111 připomínka, že nedostal odpověď na svůj dotaz
25.FS, 14.3.1990, 6; 135 interpelace na min. Sachera ohledně kriminality okresu Louny/Most
3; 99 k T.284,300
SN8.SN, 30.1.1990, 3; 32 obsazení výboru pro životní prostředí

SVOBODA Jan

61 - Žďár n/Sázavou

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

česká

B

VSP-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS24.FS, 27.-28.2-1.3.1990, 10,11; 104 k volebnímu zákonu do FS - pozměňující návrh
26.FS, 27.-29.3.1990, 4; 134 k T.279 - právo shromažďovací a pozměňovací návrh
27.FS, 18.4.1990, -; 11,14 pozměňovací návrh k programu schůze, upřesnění schůze
28.FS, 4.5.1990, 12; 257 k T.309 - vysoké školy a pozměňovací návrh
SN8.SN, 30.1.1990, 3; 33 zařazení poslanců do výborů SN

SYCHRA Miroslav

44 - Svitavy

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

česká

B

VZ-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS25.FS, 14.3.1990, 2; 68 k civilní službě, pozměňovací návrh a dotaz na poslance Masopusta na složení polit. stran ve VÚP
;76 odstoupení od pozměňovacího návrhu
;85 vysvětlení doplňovacího návrhu
27.FS, 23.4.1990, 15; 377,384 nájem nebytových prostor, pozměňovací návrh
28.FS, 7.5.1990, 20; 364 zprav. SN k T.268 (Vídeňská úmluva)
28.FS, 8.5.1990, 22,23; 393 k T.406,407 (FVŽP)

SYTNÝ Zdeněk

41 - Jičín

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 9

česká

KSČ

P-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 31 do: 7.SN, 28.12.1989; 12 (rezignace oznámena)VPR-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 28.12.1989

7.SN, 28.12.1989; 8 - oznámena rezignace na poslanecký mandát, 22.12.1989 - rezignoval,28.12.1989 - P-SN vzalo rezignaci na vědomí, zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

FS16.FS, 29.11.1989, 3; 58 k T.217 - Ústava-změny
SN4.SN, 19.4.1988, 4; 11 zpráva předs. volební komise o volbě člena P-FS

ŠMEHLÍKOVÁ Jaroslava

64 - Bruntál

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

KSČ

VÚP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS28.FS, 7.5.1990, 17; 342 zprav. SN k T.367,409 (ČSAV)

ŠOLC Jan

33 - Jablonec n/Nisou-Liberec

SN Slib vykonán: 7.SN, 28.12.1989; 11

česká

B

VK-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS26.FS, 27.-29.3.1990, 3; 118 k T.281 - sdružovací zákon
28.FS, 4.5.1990, 12; 221 k T.309 (vysoké školy)
28.FS, 9.5.1990, 26/30; 536 k odpovědi na interpelaci - T.400,456

ŠTÁFEK Václav

12 - Kladno

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 9

česká

KSČ

P-FS od: 1.SN, 12.6.1986; 32 do: 12.12.1989VZ-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 23.1.1990

VZ-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 31 do: 12.12.1989

SN od: 1.SN, 12.6.1986; 31 do: 12.12.1989

uvolnění z funkcí ze zdravotních důvodů:místopředsedy SN, člena P-FS, předsedy VZ-SN,6.SN, 12.12.1989; 16, 18.1.1990 - rezignoval, 23.1.1990 - P-SN vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

FS4.FS, 24.3.1987, 2; 102 přednesl návrh usnesení k program. prohl. vlády
5.FS, 22.-23.6.1987, 1; 65 SZÚ-1986 - tisk č. 31
6.FS, 9.-10.11.1987, 4; 84 př. návrh. komise přednesl návrh usnesení č. 20-FS k zahraniční politice ČSSR
11.FS, 8.-9.11.1989, 1; 90 přednesl návrh usnesení k program. prohl. vlády
13.FS, 21.-22.3.1989, 1; 29 zahraniční politika
15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 124 př. návrhové komise - předkládá usnesení FS č. 92
SN2.SN, 23.3.1987, -; 5 řídí 2. schůzi SN
3.SN, 19.5.1987, 2; 106 usnesení č. 36 - přednesl návrh (př. návrhové komise)
5.SN, 24.10.1989, 1; 18 zpravodaj SN k bytové politice

ŠUTEROVÁ Věra

50 - Blansko

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

B

VK-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS12.FS, 13.-14.12.1988, 1; 69 k T.120
18.FS, 19.12.1989, 2; 132 k T.224 (volba prezidenta)

ŠUTKA Mikuláš, ing.

2 - Praha 4-sever

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

P-FS od: 6.SN, 12.12.1989; 22 do: 29.1.1990VZ-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 29.1.1990

VZ-SN od: 6.SN, 12.12.1989; 22 do: 29.1.1990

odvolán 29.1.1990, 29.1.1990 - P-SN vzalo odvolání na vědomí - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990;7

FS10.FS, 14.-16.6.1988, 6; 143 k T.66, 81
17.FS, 12.-113.12.1989, 6; 126 k T.175,206 a dotaz na min. fin. Klause

ŠVESTKA Oldřich, akad.

34 - Liberec-Česká Lípa

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 9

česká

KSČ

VZ-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 29.1.1990

odvolán 29.1990, 29.1.1990 P-SN vzalo odvolání na vědomí - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

FS7.FS, 15.12.1987, 2; 96 k T.47
8.FS, 19.4.1988, 3; 60 k T.59


Přihlásit/registrovat se do ISP