LAJKEP Miroslav

10 - Benešov

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

česká

ČSL

VZ-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30VK-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 216 otázka na vládu ohledně léků a jejich zásobování - interpelace
17; 296 ke změně názvu republiky
28.FS, 3.5.1990, 11; 160 zprav. SN k T.356,428 "fakulty teologické"
28.FS, 8.5.1990, 26; 468 k T.449 a vnitřní situaci v ČSFR

LIETAVSKÁ Zdeňka

67 - Karviná

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

B

VPR-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

rezignace 26.3.1990

SN5.SN, 24.10.1989, 1; 66 bytová politika a dotaz na místopředsedu vlády ČSSR Juliše

LIS Ladislav

7 - Praha 8

SN Slib vykonán: 7.SN, 28.12.1989; 11

česká

B

P-FS od: 8.SN, 30.1.1990; 37VBB-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

VBB-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 41

FS25.FS, 14.3.1990, 1; 47 k brannému zákonu
27.FS, 19.4.1990, 7; 281 interpelace na ministra Sachera ve věci FMV (k T.340)
27.FS, 23.4.1990, 17; 394 odkládá projednání bodu na odpoledne - chyběli zástupci odborů
21; 441 odůvodnění návrhu zák. T.328 - "o zabez- pečení plurality odborů"
28.FS, 3.5.1990, 10; 153 zprav.SN k T.402,443 (zrušení VS SNB)
28.FS, 8.5.1990, 26; 470,436,423,433 vyjádření k odpovědi min. Sachera na interpelaci - T.449
28.FS, 9.5.1990, 22; 638 k T.406 - hlasování k návrhu dohodovacího výboru
-; 643 k "Výzvě - návrh M.Kocába"

Interpelace poslance SN Ladislava Lise, v.o. 7, přednesená na 27. společné schůzi SL a SN dne 19.4.1990 na federálního ministra vnitra JUDr. Richarda Sachera ve věci řešení situace na ministerstvu vnitra ČSSR

LUX Josef, ing.

46 - Ústí n/Orlicí

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

česká

ČSL

VZV-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

VZV-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 41

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 223 k program. prohl. vlády
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 67 k T.307 (STR-1990) a otázka na vládu, jak se bude řešit ekologická stránka po odchodu sovětských vojsk
17; 293 ke změně názvu republiky
27.FS, 18.4.1990, 2; 82 akciové společnosti
27.FS, 19.4.1990, 14; 262,274,277,279 zprav. SN k T.343,379 - užívání půdy a zemědělského majetku - čte pozměňovací návrhy poslanců
28.FS, 3.5.1990, 7; 86,106-9 zprav. SN k T.397,436 "zemědělské družstevnictví"
28.FS, 9.5.1990, 23/9; 520 k T.438 (akciové společnosti)
26/30; 596 interpelace na min. zem. Burského ve věci vypracování "zákona o půdě"


Přihlásit/registrovat se do ISP