JENERÁL Jaroslav

49 - Brno-město III

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

KSČ

P-FS od: 1.SN, 12.6.1986; 32VÚP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS od: 20.FS, 28.12.1989; 20

FS2.FS, 24.6.1986, 1; 83 k program. prohl. vlády
5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 86 zpravodaj SN k T.25-28
14.FS, 20.-21.6.1989, 10; 244 k T.151
16.FS, 29.11.1989, 1; 72 připomínka k Prohlášení FS
18.FS, 19.12.1989, 1; 80 k program. prohl. vlády a dotaz na předsedu vlády ČSSR
22.FS, 23.1.1990, 1; 10 odůvodnění ústav. zák. - T.235 o odvolávání a volbě poslanců
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 9,10,11; 92 k volebnímu zákonu do FS
27.FS, 20.4.1990, 18; 312 k T.371 - Změna názvu republiky

JIČÍNSKÝ Zdeněk, prof., JUDr., DrSc.

43 - Pardubice

SN Slib vykonán: 7.SN, 28.12.1989; 11

česká

B

P-FS od: 7.SN, 28.12.1989; 14

FS od: 20.FS, 28.12.1989, 20

FS22.FS, 23.1.1990, 1; 16 k T.235
; 31,33, odůvodňuje vytvoření dovolovacího výboru, objasňování výboru
; 34 odpověď posl. Riškovi
; 88,90 informuje místopředsedu FS o jednání dohodovacího výboru, vystoupení k dotazu
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, -; 8 návrh na svolání VÚP-SL/SN k návrhu o projednání bodu "Název republiky"
9,10,11; 79,139,146 odůvodňuje návrhy úst. zákonů a zákonů T.255,257, 256 - volby, volební období, Ústava
8; 258 připomínka k diskusním příspěvkům
; 334 k usnesení FS k program. prohl. vlády
25.FS, 14.3.1990, 6; 132 problematika jednání FS
26.FS, 27.-29.3.1990, 3; 122 k T.281 - sdružovací zákon
9; 180 faktická poznámka k T.270 (letecký zákon) a pozměň. návrhu p. Macka
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 249 řídí schůzi v části o změně názvu republiky, organizační pokyny
27.FS, 18.4.1990, 1; 16,29 odůvodňuje návrh ústavního zákona - T.296 a 392 - Ústava, Ústavní zákon 143/1968 Sb.
27.FS, 19.4.1990, 7; 293,292 upřesnění jednacího řádu; polemika s min. Sacherem
27.FS, 20.4.1990, 18; 318 k T.371 - Změna názvu státu
28.FS, 3.5.1990, 10; 155 k T.402
28.FS, 8.5.1990, 26; 439 k problematice FS a FMV
28.FS, 9.5.1990, 31; 627 k návrhu ze sálu ohledně přerušení zasedání - majetek KSČ

JUCHELKA Jiří, ing.

72 - Opava

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

KSČ

VPDO-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS3.FS, 8.12.1986, 2; 56 8.pětiletka - k T.7
10.FS, 14.-16.6.1988 9; 191 k T.72,84


Přihlásit/registrovat se do ISP