HABÁŇ František

69 - Nový Jičín

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

KSČ

VMI-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 18VPDO-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

VMI-SN

SN3.SN, 19.5.1987, 3; 53 palivo a energie, dotaz: s. Saulovi

HAIČMAN Oldřich

52 - Gottwaldov

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

ČSL

VPDO-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 29.1.1990

23.1.1990 rezignovalP-SN - 29.1.1990 vzalo rezignaci na vědomí - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

FS6.FS, 9.-10.11.1987, 5; 95 zprav. SN k T.34
10.FS, 14.-16.6.1988, 6; 137 zprav. SN k T.66,81
SN3.SN, 19.5.1987, 2; 49 palivo a energie
5.SN, 24.10.1989, 1; 33 bytová politika

HADRAVA Jan

25 - Karlovy Vary

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

česká

B

VŽP-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

SN8.SN, 30.1.1990, 3; 33 zařazení poslanců do výborů SN

HAMAN Josef, ing.

63 - Ostrava II

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

tajemník ÚV KSČ

18.12.1989 - rezignoval, 19.12.1989 - P-SN - vzalo rezignaci na vědomí - zánik poslaneckého mandátu,

7.SN, 28.12.1989; 8 - rezignace na poslanecký mandát, oznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

FS

16.FS, 29.11.1989, 1; 66 připomínka k Prohlášení FS

HANÁK Stanislav, MUDr.

71 - Šternberk

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

ČSL

P-SN od: 7.SN, 28.12.1989; 14VSP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS15.FS, 14.-15.11.1989, 2; 133 zprav.SN k T.147,186
16.FS, 29.11.1989, 3; 56 k T.217 - Ústava-změny
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 20 k volbě prezidenta ČSSR
2; 36 k T.211 (zpráva vyšetřovací komise k 17.11. 1989)
5; 115 k T.178,179,209
-; 186 k volbě prezidenta a možnosti vystoupení studenta koordinačního stávkového výboru
18.FS, 19.12.1989, 2; 138 k T.224 (volba prezidenta) a dotaz ohledně Slovenska
19.FS, 28.12.1989, 1; 8 k T.227 (slib prezidenta)
22.FS, 23.1.1990, 1; 16 k T.235
3; 67 zprav.SN k T.233,239 "o polit. stranách"
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 135 k volebnímu zákonu do FS
25.FS, 14.3.1990, 1; 50 k brannému zákonu
27.FS, 20.4.1990, 18; 311 k T.371 - název republiky - změna
28.FS, 3.5.1990, 11; 157 odůvodnění návrhu zákona T.356 - "fakulty teologické"
SN5.SN, 24.10.1989 1; 74 bytová politika

HANUS František, ing.

14 - Mělník

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 9

česká

KSČ

ved. tajemník Středočeského KV KSČ - Praha

15.1.1990 rezignoval23.1.1990 - P-SN vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátuoznámeno 8.SN, 30.1.1990; 7

HAVLÍN Josef, ing.

24 - Domažlice-Klatovy

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

tajemník ÚV KSČ

k r. 1988 - rezignace na poslanecký mandát oznámeno na 14.FS, 20.-21.6.1898; 9 (dopis ze dne 7.12.1988)

HIML Antonín, RSDr.

48 - Brno-město II

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

KSČ

P-FS od: 1.SN, 12.6.1986; 32 do: 27.1.1988VZ-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 27.1.1988

zemřel 27.1.1988oznámeno na 4.SN, 19.4.1988; 5 a 8.FS, 19.4.1988; 5

HLADÍK Jaroslav, ing.

51 - Břeclav

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

česká

B

VZV-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 287 k program. prohl. vlády
26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 226 průplav Odra-Labe-Dunaj
27.FS, 18.4.1990, 2; 77 akciové společnosti
28.FS, 2.5.1990, -; 10 k programu 28. schůze FS - zařazení T.437 "Zákon o akciových společnostech".
28.FS, 9.5.1990, 23/9; 522,523 k T.438 (akciové společnosti)

HRABÍKOVÁ Anna

26 - Plzeň-jih - Plzeň-město

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 9

česká

B

VMI-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 18VPR-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

VPR-SN

HRBOTICKÝ Jaroslav

57 - Třebíč

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

ČSS

VZ-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS13.FS, 21.-22.3.1989, 3,4,5; 86 zprav.SN k T.16,117,118
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 270 k program. prohl. vlády
25.FS, 14.3.1990, 6; 144 odchod sovětských vojsk
28.FS, 7.5.1990, 19; 355 zprav.SN k T.267 (Smlouva)

HRDLIČKOVÁ Marie, provd. Foltýnová

58 - Uherské Hradiště

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

B

VÚP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33

FS13.FS, 21.-22.3.2989, 2; 80 zprav.SN k T.115 (Konzul. úmluva s Čínou)
19.FS, 28.12.1989, 2; 13 zprav.SN k T.228
22.FS, 23.1.1990, 4; 78 zprav.SN k T.234,240 (Církev)

HRUŠKA Milan

42 - Náchod

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

česká

B

VPDO-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 282 ke změně názvu republiky

HUML Alois

32 - Chomutov-Louny

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 9

česká

B

P-FS od: 1.SN, 12.6.1986; 32 do: 30.1.1990VSP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 30.1.1990

VSP-SN

odvolán 30.1.1990P-FS vzalo odvolání na vědomí 30.1.1990 - zánik poslaneckého mandátuoznámeno 8.FS, 30.1.1990; 7

FS15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 99 k plnění program. prohl. vlády a dotaz na př. vl. Adamce
SN3.SN, 19.5.1987, 2; 57 palivo a energie, dotaz: s. Saulovi
6.SN, 12.12.1989, 4; 17 nesouhlas s navrhovanými členy VŽP a jeho předsedou
4; 18 návrh Klubu bezpartijních na př.výboru pro životní prostředí

HYKOVÁ Blanka

5 - Praha 5 a 4

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 8

česká

ČSS

P-FS od: 1.SN, 12.6.1986; 32VÚP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 8.SN, 30.1.1990; 30VK-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

VK-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 41

SN od: 6.SN, 12.12.1989; 22

P-FS od: 29.P-FS, 13.12.1989;

FS10.FS, 14.-16.6.1988, 3; 79 zprav. SN k T.78
11.FS, 8.-8.11.1988, 9; 190 k T.91
15.FS, 14.-15.11.1989, 11,12; 220 zprav. SN k T.169,170
16.FS, 29.11.1989, 1; 24,67 vnitropolitická situace ČSSR a připomínka
18.FS, 19.12.1989, 1; 114 přednáší návrh usnesení FS k program. prohl. vlády ČSSR
22.FS, 23.1.1990, 1; 36 k T.235 - dohodovací řízení
3; 71 k T.233 - polit. strany
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10,11; 113 k volebnímu zákonu do FS
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 225 ke změně názvu státu
27.FS, 20.4.1990, 18; 314,318 k T.371 ke změně názvu státu
28.FS, 3.5.1990, 8; 110,114 odůvodnění návrhu ústavního zákona - T.312 - (§ 24 - školství za úhradu)
9; 117,126 odůvodnění návrhu zákona - T.313 (soustava základních a středních škol)
SN3.SN, 19.5.1987, 2; 77 palivo a energie
5.SN, 24.10.1989, 1; 41 bytová politika a dotaz na ministra vlády Čalfu
6.SN, 12.12.1989, 4; 19 dotaz na koordinaci ve SL ohledně ustavení VŽP-SN
7.SN, 28.12.1989, -; 5 řídí schůzi, předkládá prezidiální sdělení, odůvodňuje volbu předs. SN
3; 11 čte znění slibu poslanců
8.SN, 30.1.1990, 2; 29 čte text slibu poslanců
4; 42 čte znění textu slibu poslanců

CHROMÝ Heřman

14 - Mělník

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

česká

B

VŽP-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30Přihlásit/registrovat se do ISP