EHRENBERGER Vlastimil, ing.

68 - Havířov

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

Ministr paliv a energetiky ČSSR (do roku 1988)

k r.1988 - rezignace na poslanecký mandát - oznámeno na 14.FS, 20.-21.6.1989; 9 (dopis z 14.12.1988)

ERBAN Evžen

3 - Praha 3,10

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 8

česká

KSČ

VSP-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 29.1.1990VÚP-SN od: 3.SN, 19.5.1987; 7 do: 14.FS, 20.-21.6.1989; 12

22.1.1990 - rezignoval29.1.1990 - P-SN vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu, oznámeno 8.SN, 30.1.1990, 7

FS12.FS, 13.-14.12.1988, 1; 64 k T.120
15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 108 k plnění program. prohl. vlády
16.FS, 29.11.1989, 1; 28 vnitropolitická situace ČSSR
18.FS, 19.12.1989, 2; 139 k T.224 (volba prezidenta)
22.FS, 23.1.1990, 1; 21 k T.235 (odvolání a volba poslanců)


Přihlásit/registrovat se do ISP