ANDRŠ Josef, JUDr.

46 - Ústí n/Orlicí

SN Slib vykonán: 1.SN, 12.6.1986; 10

česká

ČSL

VMI-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 18 do: 29.1.1990VK-SN od: 1.SN, 12.6.1986; 33 do: 29.1.1990

VK-SN

24.1.1990 rezignoval29.1.1990 P-SN vzalo na vědomí rezignaci - zánik poslaneckého mandátu, 8.SN, 30.1.1990; 7 oznámeno

FS11.FS, 8.-9.11.1988, 1; 50 k program. prohl. vlády
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 183 k volbě prezidenta
18.FS, 19.12.1989, 1; 45 k program. prohl. vlády a otázka na vládu ČSSR
18.FS, 19.12.1989, -; 111 připomínka, že nedostal odpověď na akci "Spartakiáda"
SN5.SN, 24.10.1989, 1; 46 bytová politika a dotaz na místopředsedu vlády Juliše

ANDRÝSEK Milan, ing.

52 - Zlín

SN Slib vykonán: 8.SN, 30.1.1990; 30

česká

ČSL

VBB-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30VPDO-SN od: 8.SN, 30.1.1990; 30

FS25.FS, 14.3.1990, 2; 72 k civilní službě a pozměňovací návrhy
; 76 ponechává své pozměňovací návrhy v platnosti do jednání
; 85 připomínka k doplňovacímu návrhu
6; 137 návrh na přestávku
28.FS, 3.5.1990, 7; 96 k T.397 a pozměňovací návrh
28.FS, 8.5.1990, 26; 442 k práci VBB-SL/SN k T.449
28.FS, 9.5.1990., 23/9; 521 k T.438 (akciové společnosti)


Přihlásit/registrovat se do ISP