Středa 24. března 1971

UZNESENIE SNEMOVNE NÁRODOV

k správe Mandátového a imunitného výboru Snemovne národov o zmenách v zložení Snemovne národov a k návrhu na overenie platnosti vožby nových poslancov

Snemovňa národov na 10. schôdzke dňa 24. marca 1971

1. vzala na vedomie, že

a/ rezignáciou na funkciu poslanca ČNR stratili poslanecký mandát v Snemovni národov

dňom 11. júna 1970

Čestmír Císař

Rudolf Pacovský

dňom 3. septembra 1970

Břetislav Klein

Jarmila Šikolová

dňom 8. októbra 1970

Božena Hašplová

dňom 19. novembra 1970

Jan Pauly

dňom 9. decembra 1971

Václav Chytil

Jiří Kabelka

dňom 17. decembra 1970

Eduard Frank

Jaroslav Kučera

Václav Pánek

Walter Piverka

dňom 22. decembra 1970

Václav Černovský

a tým sa počet volných miest z českej reprezentácie v Snemovni národov zvýšil na 15 /pätnásť/,

b/ rezignáciou na funkciu poslanca SNR stratili poslanecký mandát v Snemovni národov

dňom 27. novembra 1970

Augustín Machata

dňom 3. decembra 1970

Felix Vašečka

dňom 28. decembra 1970

František Gacík

dňom 8. marca 1971

František Barbírek

Jolana Kašičková

Štefan Sádovský

c/ na uvolnené miesta v Snemovni národov podža § 2 úst. zák. č.117/69 Zb.

boli zvolení

Slovenskou národnou radou dňa 8. marca 1971 títo poslanci:

Peter Dupej

Herbert Ďurkovič

Miloš Hrušovský

Karol Šavel

Vilma Vaculová

Vilma Zacharová

Českou národnou radou dňa 17. marca 1971 títo poslanci:

Čestmír Adam

Miloslav Benc

Emanuel Černý

Josef Hlavička

Miroslav Hudeček

Marie Jarošová

Emílie Kotková

Oldřich Křenek

Karel Novák

Rostislav Petera

Kurt Rozsypal

Anna Skácelová

František Šebera

Miloslav Vacík

Zdeněk Zuska

Snemovňa národov overuje platnosť vožby poslancov zvolených SNR dňa 8. 3. 1971 a poslancov zvolených ČNR dňa 17.3. 1971 v zmysle článku 47 ústavného zákona č. 143/68 Zb. o československej federácii.


Ing. Píš v.r., Súlety v.r.
Mihálik v.r.
overovatelia
predseda Snemovne národov


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP