Středa 27. května 1970

PŘÍLOHY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

k návrhu mandátového a imunitního výboru na ověření platnosti volby poslanců Sněmovny národů, zvolených Slovenskou národní radou dne 28. dubna 1970 podle čl. 147 písm. b/ ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ve smyslu ustanovení § 2 ústavního zákona č. 117/1969 Sb.

Sněmovna národů ve své 7. schůzi dne 27. května 1970

1. vzala na vědomí, že

a/ v důsledku rezignace na funkci poslance Slovenské národní rady přestali být poslanci Sněmovny národů

dnem 22. prosince 1969

Irena Ďurišová

Vojtěch Hatala

Emília Sedláková

Ľuba Vlasáková

dnem 28. dubna 1970

Baltazár Duben

Samuel Falťan

Jozef Karcol

Viktor Pavlenda

Jozef Zrak

b/ zproštěním funkce poslance Slovenské národní rady podle § 3 odst.1 písm.b/ ústavního zákona č. 117/1969 Sb. ztratili mandát ve Slovenské národní radě a tím i ve Sněmovně národů

dnem 22. prosince 1969

Imrich Piatnica

dnem 28. dubna 1970

Svetozár Štúr

Anton Ťažký

c/ v důsledku rezignace na funkci poslance České národní rady přestali být poslanci Sněmovny národů

dnem 2. dubna 1970

Alois Zálešák

dnem 16. dubna 1970

Helena Vobořilová

2. Na návrh mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů ověřuje platnost volby, kterou byli podle čl.147 písm.b/ ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ve smyslu ustanovení § 2 ústavního zákona č. 117/1969 Sb. Slovenskou národní radou do Sněmovny národů zvoleni poslanci:

Tibor Demmer

Daniel Futej

Štefan Ferencei

Anna Hirková

Miloslav Hruškovič

Ján Janík

Matej Lúčan

Ladislav Martinák

František Mišeje

Ľudovít Retkes

Viliam Šalgovič

Anna Ševčíková


JUDr. Dutková v.r.
Mihálik v.r.
Súlety v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP