Středa 3. prosince 1969

I. volební období2. zasedání

ZPRÁVA

o 5. schůzi Sněmovny národů, která se konala v Míčovně na Pražském hradě dne 3. prosince 1969

Obsah

Zahájení schůze Sněmovny národů

Úvodní slovo předsedy Sněmovny národů V. Mihálika

Schválení denního pořadu

1. Slib nových poslanců Sněmovny národů

Zprávu mandátového a imunitního výboru přednesl předseda výboru poslanec J. Hrdlička

Platnost doplňovací volby nových poslanců Sněmovny národů ověřena

Slib složili poslanci Burger, Diviš, Gavenda, Gavlík, Hájek, MUDr. Henzl, Himl, Hluší, JUDr. Holomek, ing. Horák, Kaplanová, JUDr. Kiesewetter, Kopecký, Lakomý, prof. dr. Lang, ing. Pánek, Partišová, Pavlík, Pelikánová, Pešek, Příhoda, ing. Ptáček, ing. Šimon, Škodová, ing. Zálešák, Malina, Štencl

2. Doplňovací volba členů výborů

Návrh na začlenění nových poslanců do výborů odůvodnil mpř. SN J. Kouba

Doplňovací volba do výborů Sněmovny národů provedena

3. Návrh ministra národní obrany na volbu soudců z povolání vojenských soudů a volbu soudců zvláštních senátů vyšších vojenských soudů /tisk 13/

Návrh odůvodnil státní tajemník v MNO generálpor. ing. V. Dvořák

Připomínka poslance dr. F. Vašečky

Odpověď státního tajemníka v MNO generálporučíka ing. V. Dvořáka

Poznámka poslance dr. F. Vašečky

Návrh ministra národní obrany na volbu soudců z povolání vojenských soudů a volbu soudců zvláštních senátů vyšších vojenských soudů schválen s výjimkou volby kap. V. Šenkýře, prom. Práv

Schůze přerušena

Schůze znovu zahájena

4. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení /tisk 14/ a společná zpráva výborů ústavně právního, rozpočtového a pro hospodářskou politiku /tisk 10/SN/

Návrh odůvodnil ministr financí ČSSR ing. R. Rohlíček

Zpravodajská zpráva poslance ing. J. Součka

Vystoupení poslance ing. E. Píše

Vystoupení poslance, ing. F. Gacíka

Vystoupení poslankyně J. Šikolové

Vystoupení poslance prof. ing. A. Červinky, CSc

Závěr ministra financí ČSSR ing. R. Rohlíčka

Závěrečné vystoupení zpravodaje poslance ing. J. Součka

Zákon, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, schválen

Usnesení přijaté k zákonu, kterým se stanoví zásady národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, schváleno

5. Otázky a interpelace poslanců nebyly uplatněny

Schůze skončena

Přílohy:

1. Usnesení Sněmovny národů k návrhu mandátového a imunitního výboru na ověření platnosti volby poslanců Sněmovny národů, zvolených Českou národní radou dne 26. listopadu 1969 a Slovenskou národní radou dne 1. prosince 1969 podle čl. 147 písm. b/ ústavního zákona č. 146/1968 Sb. ve smyslu ustanovení § 2 ústavního zákona č. 117/1969 Sb.

2. Usnesení Sněmovny národů k návrhu předsednictva Sněmovny národů na doplňovací volbu členů výborů sněmovny národů

3. Usnesení sněmovny národů k návrhu ministra národní obrany na volbu soudců z povolání vojenských soudců z povolání vojenských soudců zvláštních senátů vyšších vojenských soudů

4. Usnesení sněmovny národů přijaté k návrhu rozpočtového výboru při projednávání vládního návrhu zákona, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP