Úterý 23. června 1964

(Začátek schůze ve 14 hod.)

Přítomni:

President republiky a první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný.

Předseda Národního shromáždění III. volebního období Fierlinger.

Nově zvolený předseda Národního shromáždění Laštovička a místopředsedové dr. Škoda, dr. Kyselý, Leflerová.

Členové předsednictva ÚV KSČ předseda vlády Lenárt, první tajemník ÚV KSS Dubček, dr. Dolanský, Hendrych, předseda Slovenské národní rady Chudík, Kolder, místopředseda vlády Šimůnek; kandidáti předsednictva ÚV KSČ inž. Kapek, Sabolčík, Vaculík; tajemníci ÚV KSČ Koucký, Penc; místopředsedové vlády Černík, Krajčír, Piller; ministři dr. h. c. Plojhar, dr. Neuman, David, Dvořák, Indra, Korčák, Krutina, arm. gen. Lomský, Machačová-Dostálová, Majling, Poláček, dr. Štrougal, inž. Takáč, Uher, inž. Krejčí, inž. Burian, dr. Císař, Hamouz, Odvárka, Pešl, inž. Púčik, dr. Vlasák.

294 poslanců podle prezenční listiny.

Z kanceláře NS: Vedoucí Kanceláře NS Kováčik.

Předseda NS Fierlinger (zvoní): Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci! Zahajuji ustavující schůzi Národního shromáždění.

Dovolte, abych nejprve jménem Národního shromáždění uvítal mezi námi co nejsrdečněji presidenta Československé socialistické republiky a prvního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruha Antonína Novotného. (Shromáždění povstává a vítá presidenta republiky dlouhotrvajícím potleskem. - Shromáždění usedá.)

Sděluji, že došlo rozhodnutí presidenta republiky ze dne 18. června 1964, kterým podle článku 50 odstavec 1 ústavy Československé socialistické republiky svolává zasedání Národního shromáždění.

Soudružky a soudruzi, dříve než přistoupíme k dennímu pořadu, rád bych několika slovy zdůraznil význam slavnostního aktu, kdy vaším prvním úkolem bude složit ústavou předepsaný slib, zvolit nové předsednictvo a další své orgány.

Bude to první krok k účelné dělbě nastávajících úkolů, k jejichž plnění každý z nás musí přinést všechny své síly, znalosti a zkušenosti, věren jsa našemu pracujícímu lidu.

A nyní mi, soudružky a soudruzi poslanci dovolte, abych vás seznámil s pořadem ustavující schůze Národního shromáždění, na jehož návrhu se předsednictvo Národního shromáždění usneslo, který byl již poslancům Národního shromáždění rozeslán a který je nyní tento:

1. Slib poslanců

2. Volba předsednictva Národního shromáždění

3. Volba stálých výborů a ověřovatelů Národního shromáždění

4. Prohlášení vlády

5. Zpráva mandátového výboru Národního shromáždění o ověření platnosti volby poslanců Národního shromáždění

6. Zpráva o činnosti předsednictva Národního shromáždění za dobu od skončení posledního zasedání Národního shromáždění

Má někdo k tomuto návrhu denního pořadu nějaké připomínky? (Nikdo.)

Nemá.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Kdo souhlasí s návrhem denního pořadu, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo svůj denní pořad.

Přistoupíme k projednání prvního bodu pořadu, kterým je

1. Slib poslanců

Poslanci zvolení ve volbách dne 14. června 1964 se dostavili do dnešní schůze.

Můžeme proto přistoupit k vykonání poslaneckého slibu podle článku 56 ústavy, a to tím způsobem, že bude přečten ústavou předepsaný slib, poslanci ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji". Současně odevzdají osvědčení o svém zvolení.

Nyní žádám o přečtení slibu. (Poslanci povstávají.)

Vedoucí Kanceláře NS Kováčik (číta):

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike a veci socializmu. Budem dbať vôle a záujmov ľudu, správať sa ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať k tomu, aby boli uvádzané do života."

Předseda NS Fierlinger:

Žádám nyní poslance Národního shromáždění, aby ke mně přistoupili vykonat slib, a to v pořadí podle čísel volebních obvodů, počínaje volebním obvodem č. 1. Současně žádám, aby při skládání slibu odevzdali osvědčení o svém zvolení.

(Poslanci přistupují k předsedovi NS Fierlingerovi, podávají mu ruku a slibují:)

Posl. prof. dr. inž. akademik František Šorm: Slibuji.

Posl. Ivan Skála: Slibuji.

Posl. MUDr. Soňa Pennigerová: Slibuji.

Posl. Václav Pacner: Slibuji.

Posl. dr. Alois Neuman: Slibuji.

Posl. Aloisie Faktorová: Slibuji.

Posl. prof. dr. Hana Sachsová: Slibuji.

Posl. inž. Jiří Flieger: Slibuji.

Posl. MUDr. František Kriegel: Slibuji.

Posl. Vladimír Koucký: Slibuji.

Posl. Richard Zeithaml: Slibuji.

Posl. dr. h. c. Josef Plojhar: Slibuji.

Posl. Václav Prchlík: Slibuji.

Posl. JUDr. Gertruda Sekaninová-Čakrtová: Slibuji.

Posl. Zdena Dohnalová: Slibuji.

Posl. inž. Antonín Kapek: Slibuji.

Posl. Josef Krosnář: Slibuji.

Posl. Antonín Krček: Slibuji.

Posl. dr. Jaromír Dolanský: Slibuji.

Posl. Jaroslav Havlíček: Slibuji.

Posl. Jan Šubrt: Slibuji.

Posl. Ludvík Svoboda: Slibuji.

Posl. Rudolf Rejhon: Slibuji.

Posl. Vlastimil Pecka: Slibuji.

Posl. Jaroslav Votruba: Slibuji.

Posl. Josef Němec: Slibuji.

Posl. František Kotrba: Slibuji.

Posl. Václav Štáfek: Slibuji.

Posl. Josef Smrkovský: Slibuji.

Posl. Jan Svoboda: Slibuji.

Posl. prom. práv. Helena Leflerová: Slibuji.

Posl. Miroslav Němec: Slibuji.

Posl. Anna Karlovská: Slibuji.

Posl. dr. Bohuslav Kučera: SIibuji.

Posl. Václav Rejnart: Slibuji.

Posl. František Koníček: Slibuji.

Posl. Oleg Homola: Slibuji.

Posl. Karel Mestek: Slibuji.

Posl. Bedřich Kozelka: Slibuji.

Posl. Božena Machačová-Dostálová: Slibuji

Posl. Josef Černý: Slibuji.

Posl. Stanislav Kettner: Slibuji.

Posl. Ladislava Kleňhová-Besserová: Slibuji.

Posl. inž. Miroslav Svoboda: Slibuji.

Posl. Zdeňka Kenclová: Slibuji.

Posl. Josef Černý: Slibuji.

Posl. Václav Mandovec: Slibuji.

Posl. Eduard Kosmel: Slibuji.

Posl. Jiří Hendrych: Slibuji.

Posl. Jan Kouba: Slibuji.

Posl. Matěj Špindler: Slibuji.

Posl. dr. Václav Škoda: Slibuji.

Posl. Julie Prokopová: Slibuji.

Posl. Anna Paťková: Slibuji.

Posl. Růžena Kolářová: Slibuji.

Posl. Leopold Hofman: Slibuji.

Posl. František Bubník: Slibuji.

Posl. Jaroslav Trojan: Slibuji.

Posl. dr. Lubomír Štrougal: Slibuji.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP