23. - 24. června 1964

IV. volební období1. zasedání
Těsnopisecká zpráva

o 1. (ustavující) schůzi Národního shromáždění Československé socialistické republiky v Praze v úterý 23. a ve středu 24. června 1964

Obsah:

Uvítání presidenta republiky

Národní shromáždění svoláno k zasedání

Úvodní projev předsedy Národního shromáždění III. volebního období Fierlingera

Schválen denní pořad

Pořad:

1. slib poslanců

2. Volba předsednictva Národního shromáždění

Řeč posl. Hendrycha

Předsednictvo Národního shromáždění zvoleno

Slib posl. Fierlingera

Projev nově zvoleného předsedy Národního shromáždění Laštovičky

3. Volba stálých výborů a ověřovatelů Národního shromáždění

Mandátový výbor a jeho předseda zvoleni

Ústavně právní výbor a jeho předseda zvoleni

Výbor pro národní výbory a jeho předsedkyně zvoleni

Zahraniční výbor a jeho předseda zvoleni

Výbor pro plán a rozpočet a jeho předseda zvoleni

Průmyslový výbor pro hlavní výrobní odvětví a dopravu a jeho předseda zvoleni

Výbor pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje a jeho předseda zvoleni

Výbor pro investiční výstavbu a stavebnictví a jeho předseda zvoleni

Zemědělský výbor a jeho předseda zvoleni

Kulturní výbor a jeho předseda zvoleni

Zdravotní výbor a jeho předseda zvoleni

Ověřovatelé Národního shromáždění zvoleni

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

4. Prohlášení vlády

Projev předsedy vlády Lenárta

Stanoveno pokračování schůze

Schůze opět zahájena ve středu dne 24. června 1964

Schváleno, aby před rozpravou k vládnímu prohlášení byl projednán 5. bod pořadu

5. Zpráva mandátového výboru Národního shromáždění o ověření platnosti volby poslanců Národního shromáždění

Řeč předsedy mandátového výboru posl. Pospíšila

Zpráva mandátového výboru schválena

Rozprava k prohlášení vlády:

Řeč posl. Švece

Řeč posl. Rudolfa Zímy

Řeč posl. dr. Kučery

Řeč posl. inž. Proškovce

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Řeč posl. Černého

Řeč posl. Pešáka

Řeč posl. Fleyberka

Řeč posl. Kuropky

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Řeč posl. Gemrota

Řeč posl. Lapárové

Řeč posl. Vincence Červinky

Řeč posl. Jiráskové

Řeč posl. Krčka

Řeč posl. Kovářové

Řeč posl. Spáčila

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Řeč posl. Sopra

Řeč posl. Mjartana

Řeč posl. Kolářové

Řeč posl. Poledňáka

Řeč posl. Voleníka

Řeč místopředsedkyně NS Leflerové

Usnesení Národního shromáždění k vládnímu prohlášení přijato jednomyslně

6. Zpráva o činnosti předsednictva Národního shromáždění za dobu od skončení posledního zasedání Národního shromáždění

Zpráva posl. Fierlingera

Se zákonnými opatřeními, uvedenými ve zprávě předsednictva NS za dobu od skončení posledního zasedání NS vysloven souhlas

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP