"S" resp. Sab-Svo  "S" resp. Šar-Švi

ŠARINA Jozef

KSS

238 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o komisích lid. kontroly /t. 128/

16, 28. - 30. 6. 1967; 137.

 

ŠEDÍK Jozef

KSS

264 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Uvolněn z výboru zemědělského a zvolen do výboru ústavně právního

11, 30. 6. 1966; 228.

 

ŠEJNA Jan

KSČ

94 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Členem komise poslanců NS pro obč. kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Uvolněn z výboru zemědělského a zvolen do výboru ústavně právního

11, 30. 6. 1966; 228.

Odvolán z funkce člena předsednictva NS

20, 29. 3. 1968; 24.

Poslanecký mandát zanikl a základě zák. opatření PNS č. 39/68 Sb.

20, 29. 3. 1968, 23.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 87.

 

ŠIK František

KSČ

163 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

 

ŠIMŮNEK Otakar

KSČ

118 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Místopředseda vlády od 6. 3. 1959

Jmenován předsedou Státní komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci 10. 11. 1965

8, 11. 11. 1965; 93.

Odvolán z funkce místopředsedy vlády 8. dubna 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Členem výboru pro plán a rozpočet

23, 25. 4. 1968; 183.

 

ŠINDELÁŘ Lubomír

B

100 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 337.

k vl. n. zákona /t. 234/

29, 20. 12. 1968; 231.

 

ŠKODA Josef

ČSL

63 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

 

ŠKODA Václav, JUDr.

KSČ

53 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Místopředseda Národního shromáždění

1, 23. 6. 1964; 19.

Předseda ústavně právního výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Rezignoval na funkci místopředsedy Národního shromáždění dopisem 21. 3. 1968

20, 29. 3. 1968; 19.

Rezignoval na funkci člena předsednictva NS

22, 18. 4. 1968; 30.

Uvolněn z funkce předsedy ústavně právního výboru

22, 18. 4. 1968; 30.

Uvolněn z výboru ústavně právního

23, 25. 4. 1968; 169, 182.

Členem výboru zahraničního

23, 25. 4. 1968; 269, 182.

Zpravodajem:

/předsednictva NS/

o zachování socialistické zákonnosti v rozhodování soudů

4, 11. 12. 1964; 236.

/výb. prům. pro hl. výr. odvětví a dopravu, pro plán a rozp. pro investiční výstavbu a stavebnictví a úst. právního/

k vl. n. zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 32.

zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva Národního shromáždění /t. 69, 71, 72/

10, 16. 3. 1966; 98.

zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva Národního shromáždění /t. 77, 78, 85, 86 a 87/

11, 29. 6. 1966; 19.

zpráva výboru ústavně právního o rozboru platných zákonů a o úkolech Národního shromáždění při zdokonalování právního řádu /t. 84/

11, 30. 6. 1966; 134, 156.

zpráva předsedy NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva NS /t. 91, 92/

12, 25. 10. 1966; 43.

zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva Národního shromáždění /t. 102 a 103/

13, 15. 12. 1966; 77.

zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva NS /t. 111, 112, 113, 114, 119/

14, 5. 4. 1967; 12.

zpráva předsedy NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaném opatření PNS

16, 28. - 30. 6. 1967; 222.

odůvodnění návrhů výborů ústavně právního a pro nár. výbory na vydání zákona o skončení voleb. období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a nár. výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11 - 1. 12. 1967; 7.

zpráva předsedy NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních PNS /t. 139, 140, 146, 150/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 135.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona /t. 36/

6, 17. 6. 1965; 209.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964.

8, 12. 11. 1965; 188.

k návrhu SNR na vydání zákona o osobním vlastnictví k bytům /t. 74/

11, 30. 6. 1966; 126.

ŠKULA Jozef

SS

222 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem výboru mandátového a imunitního

23, 25. 4. 1968; 182.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 297.

k vl. n. zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 56.

 

ŠKULTÉTY Ján

KSS

291 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem výboru mandátového a imunitního

23, 25. 4. 1968; 169.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zák. /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 11. 12. 1964; 204.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 181.

k vl. n. zákona o komisích lidové kontroly /t. 128/

16, 28. - 30. 6. 1967; 134.

 

ŠMEHLÍKOVÁ Ludmila

KSČ

173 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Členkou komise poslanců NS pro obč. kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Zpravodajkou:

/výb. ústavně právního, výboru pro národní výbory, výboru pro plán a rozpočet a výboru zemědělského/

k vl. návrhu zákona o pojišťovnictví /t. 89/

12, 25. 10. 1966; 13.

/výb. ústavně právního a pro plán a rozpočet/

k návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákona o národních výborech /t. 186/

24, 27. 6. 1968; 300, 312.

/zprav. výb. úst. právního a pro plán a rozpočet/

k vl. n. zákona, kterým se mění zákon č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví /t. 216/

29, 19. 12. 1968; 175.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 57.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 318.

Interpelace, dotazy a náměty:

zajištění krmné základny

8, 10. 11. 1965; 66.

odpověď min. zemědělství Burian - písemně

244

 

ŠOREC Ladislav

SO

269 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 63.

k vl. n. zákona o ochraně zemědělského půdního fondu /t. 76/

11, 30. 6. 1966; 107.

k t. 170, 171, 172

24, 27. 6. 1968; 264.

Interpelace, dotazy a náměty:

rekonstrukce zracích sklepů na sýry a výstavba bytových jednotek pro Středoslovenské mlékárny ve Zvoleni

2, 24. 9. 1964; 63.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 117.

 

ŠORM František, prof. dr. ing. akademik

KSČ

1 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem kulturního výboru

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 114.

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 11.

 

ŠPÁLOVSKÝ Dušan

ČSS

146 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 189.

k návrhu výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 25.

navrhuje, aby plenární schůze, která bude projednávat interpelaci s. Kodaje, byla uzavřená

24, 17. 6. 1968; 329.

připomínka k projednávání článku "Dva tisíce slov"

24, 27. 6. 1968; 334.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 30, 37.

Interpelace, dotazy a náměty:

žádá předsedu vlády o vyjádření ke kritické situaci ve vysokoškolských kolejích v Brně /nedostatek kapacit/

29, 20. 12. 1968; 276.

 

ŠPINDLER Matěj

KSČ

52 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Zemřel 14. 4. 1966

11, 29. 6. 1966; 5.

 

ŠTÁFEK Václav

KSČ

29 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zemědělského výboru

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 63.

 

ŠTEFÁNIK František

SS

293 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Členem komise poslanců NS pro obč. kontrolu nad výkonem trest odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Předsedou výboru pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje

22, 18. 4. 1968; 32.

Uvolněn z funkce člena výboru ústavně právního

23, 15. 4. 1968; 182.

Uvolněn z komise poslanců NS pro obč. kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody

23, 25. 4. 1969; 183.

Rezignoval na funkci předsedy výboru pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje

24, 27. 6. 1968; 321.

Rezignoval na funkci člena předsednictva NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Zpravodajem:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění /t. 166/

20, 29. 3. 1968; 16, 18.

Řeč rozpravě:

stanovisko k návrhu na volbu předsedy NS

22, 18. 4. 1968; 13.

 

ŠTENCHLÁK Jozef, Ing.

KSS

274 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly vletech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 89.

 

ŠTROUGAL Lubomír, JUDr.

KSČ

60 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr vnitra od 23. 6. 1961

Odvolán z funkce ministra 23. 4. 1965

6, 15. 6. 1965; 7.

Jmenován místopředsedou vlády 8. dubna 1968

22, 18. 4. 1968; 6.

 

ŠUBRT Jan

ČSS

22 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem výboru ústavně právního

23, 25. 4. 1968; 182.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 60.

k vl. n. zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 157.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury

a

zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 208.

k vl. návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 7. 4. 1967; 229.

k vl. návrhu zákona o státním rozpočtu na r. 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 64.

k vl. n. ústavního zákona o nár. výborech působících v hl. m. Praze a k vl. n. zákona o hl. m. Praze /t. 141, 142/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 57.

k vl. n. zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb. o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 195

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 191.

k návrhu výb. úst. práv. na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 28.

k vl. návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 68.

k vl. návrhu t. 226, 227, 228, 224, 225

29, 19. 12. 1968; 158.

dotaz k vl. n. zákona o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství ČSR a SSR /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 186.

Různé:

názor o další diskusi k vládnímu prohlášení

23, 25. 4. 1968; 154.

návrh jménem skupiny poslanců Čs. strany socialistické, aby zahraniční výbor NS byl doplněn o posl. Mátla

23, 25. 4. 1968; 168.

Interpelace, dotazy a náměty:

výstavba kladenských paneláren

2, 24. 9. 1964; 35.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 106.

jak jsou pro ministerstvo dopravy, jmenovitě pro ČSD zajišťovány dodávky kvalitnějších paliv a jak se to projeví v ekonomice dopravy, dále, jak je zabezpečen dlouholetý požadavek, aby pro posun a pro příměstskou dopravu byly parní lokomotivy nahrazovány dieselelektrickou trakcí a konečně jaká budou opatření ministerstva dopravy, aby byly odstraněny zdroje exhalací v provozu ČSD

14, 7. 4. 1967; 229.

odpověď min. dopravy Indra 232.

 

ŠULEK Martin

KSS

267 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 98.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 280.

 

ŠVEC Anton

KSS

227 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Zpravodajem:

/zprav. výb. úst právního, pro plán a rozpočet, pro národní výbory a výboru zdravotního t. 182/

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani ze mzdy /t. 173/

24, 27. 6. 1968; 294, 298.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /řízení a kontrola/

1, 24. 6. 1964; 84.

k vl. n. zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 101.

k vl. n. zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/ /formulace pozměňovacího návrhu/

24, 25. 6. 1968; 124.

ŠVIREC Jozef

KSS

253 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

"S" resp. Sab-Svo  "S" resp. Šar-ŠviPřihlásit/registrovat se do ISP