"K" resp. Kak-Koz  "K" resp. Kra-Kys

KRAJČÍR František

KSČ

113 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Místopředseda vlády od 5. 1. 1963 odvolán z funkce místopředsedy vlády 8. dubna 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Členem výboru ústavně právního

23, 25. 4. 1968; 182.

Zpravodajem:

/výb. ústavně právního/ k vl. n. zákona o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství ČSR a SSR /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 180, 188.

návrh na usnesení k /t. 220/

29, 19. 12. 1968; 191.

 

KRATOCHVÍLOVÁ Marie

KSČ

201 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968: 347.

k t. 170, 171, 172

24, 27. 6. 1968; 278.

Interpelace, dotazy a náměty:

odkoupení nemovitostí, které budou zatopeny přehradou na řece Bečvě u Teplic. Přezkoumání vyhlášky č. 73 min. financí ze dne 1. 4. 1964.

2, 24. 9. 1968; 59.

Odpověď

 

KRČEK Antonín

KSČ

19 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /rozvoj Prahy/

1, 24. 6. 1964; 140.

k vl. n. zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 91.

 

KREJČÍ Josef, Ing.

KSČ

117 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr hutního průmyslu a rudných dolů od 10. 3. 1962

Místopředsedou vlády a pověřen řízením min. těžkého průmyslu od 10. 11. 1965

8, 11. 11. 1965; 93.

Odvolán z funkce místopředsedy vlády a ministra těžkého průmyslu 8. dubna 1968.

22, 18. 4. 1968; 5.

Ministr - pověřen řízením min. těžkého průmyslu 8. dubna 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

 

KREJČÍ Vítězslav

KSČ

155 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS. /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 59.

k vl. n. zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 54.

k vládnímu návrhu zákona o pojišťovnictví. /t. 89/

12, 25. 10. 1966; 16.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na r. 1967. /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 79.

k vl. n. zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 58.

k vl. n. usnesení NS, kterým se schvaluje vzorový statut městských nár. výborů /t. 143/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 82.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 160.

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 182.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 106.

Interpelace, dotazy a náměty:

problém velké administrativy v Ústřední správě nákupu zemědělských výrobků

2, 24. 9. 1964; 59.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 108.

cukrovarská kampaň - problém mechanizace skládek - včasné zahájení kampaně.

2, 24. 9. 1964; 59.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 117.

 

KRIEGEL František, MUDr.

KSČ

10 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Předsedou zahraničního výboru

1, 23. 6. 1964; 27.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Rezignoval na funkci předsedy zahraničního výboru NS

22. 18. 4. 1968; 31.

Zpravodajem:

odůvodnění návrhu usnesení Národního shromáždění na stanovení počtu členů České národní rady a na volbu členů České národní rady

24, 27. 6. 1968; 287.

jako předseda ÚV NF doporučuje kandidátku pro Českou národní radu

25, 10. 7. 1968; 9.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 67.

jako předseda ÚV NF podává návrh na volbu nového předsedy NS

22, 18. 4. 1968; 10.

informace o dalších rezignacích

22, 18. 4. 1968; 30.

jménem ÚV NF podává návrh do funkcí místopředsedů NS

22, 18. 4. 1968; 31.

návrh na kandidáta předsedy Nejvyššího soudu

22, 18. 4. 1968; 37.

k návrhu výb. úst. práv. na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 29.

 

KROSNÁŘ Josef

KSČ

18 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru pro národní výbory

6, 18. 6. 1965; 240.

Zemřel 25. 12. 1968.

 

KRÚPALOVÁ Estera

KSS

242 /Západoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965

4, 10. 12. 1964; 155.

k vl. návrhům t. 174, 174 a, 175

24, 25. 6. 1968; 69.

 

KRUTINA Vratislav

KSČ

107 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr potravinářského průmyslu od 20. 9. 1963

Odvolán z funkce ministra 20. 1. 1967

14, 5. 4. 1967; 8.

Členem výboru pro plán a rozpočet

19, 28. 2. 1968; 90

 

KUBA František

KSČ

73 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965

4, 9. 12. 1964; 67.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 16. 3. 1966; 108.

k vl. návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 55.

 

KUBEŠOVÁ Libuše

KSČ

75 /Západočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou zdravotního výboru

1, 23. 6. 1964; 31.

Zpravodajkou:

/výborů ústavně právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet, pro zemědělství a výživu a výboru zdravotního t. 179, 180, 181/

k vládním návrhům

- zákona o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči /t. 170/

- zákona o dávkách v mateřství

a o přídavcích na dětí z nemocenského pojištění /t. 171/

- zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení /t. 172/

24, 27. 6. 1968; 250, 284.

 

KUČERA Bohuslav, dr.

ČSS

35 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členem ústavně právního výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Jmenován ministrem spravedlnosti od 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 6.

Uvolněn z funkce člena výboru ústavně právního

23, 25. 4. 1968; 182.

Zpravodajem:

k vl. n. zák. /t. 32/, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním /trestní řád/

6, 17. 6. 1965; 184.

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 8, 13.

podal přehled o zásobování v celé republice

26, 26. 8. 1968; 6.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /řízení národního hospodářství, mezinárodní otázky/

1, 24. 6. 1964; 98.

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 44.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 72.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury

a

zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 198.

k vl. n., kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou /t. 120/

14, 6. 4. 1967; 145.

k vl. n. zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 198.

k vl. n.

- ústavního zákona o doplnění čl. 91 ústavy /t. 161/

- zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou po tavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 29.

k návrhu výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 23.

 

KUČERA Václav

KSČ

106 /Východočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Předseda výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Zpravodajem:

/zprav. výborů ústavně práv. a zemědělského/

vládní návrh zákona o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy

14, 5. 4. 1967; 19.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o činnosti předsednictva a výborů NS za dobu od schůze NS dne 24. září 1964

4, 9. 12. 1964; 15.

k zprávě o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 68.

k vl. n. zákona o zemědělské dani /t. 100/

13, 14. 12. 1966; 19.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 62.

Návrhy:

návrh posl. V. Kučery a L. Dohnala na vydání zákona, kterým se mění § 31 zák. č. 183/1964 Sb. o jednacím a pracovním řádu NS /t. 126/ a společná zpráva výborů ústavně právního, pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje a zemědělského

15, 17. a 18. 5. 1967; 148.

 

KULÍČKOVÁ Ludmila

KSČ

150 /Jihomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 154.

k vl. n. zákona o důchodové dani družstevních a jiných organizací, /t. 101/

13, 14. 12. 1966; 52.

 

KUNDRATA Richard

KSČ

151 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

 

KUROPKA Štefan

KSS

246 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Uvolněn z funkce člena předsednictva NS

8, 10. 11. 1965; 12.

Uvolněn z funkce člena výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství, služby, obchod a spoje

15, 18. 5. 1967; 149.

Členem výboru pro zemědělství a výživu

15, 18. 5. 1967; 149.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /kvalita, práce NS/

1, 24. 6. 1964; 117.

k zprávě předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o činnosti předsednictva a výborů NS za dobu od schůze NS dne 24. září 1964

4, 9. 12. 1964; 23.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 131.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR. /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 218.

k vl. n. zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 109.

Různé:

Poznámka k projednávání vl. n. zákona /t. 40-P/

19, 28. 2. 1968; 81.

 

KVASNICA Augustin

KSS

262 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964, 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Uvolněn z výboru ústavně právního a zvolen do výboru zemědělského

11, 30. 6. 1966; 228.

 

KYSELÝ Jozef, JUDr.

SO

216 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Předsedou výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 6.

Místopředsedou NS

1, 23. 6. 1964; 19.

Uvolněn z funkce místopředsedy NS

8, 10. 11. 1965; 12.

Uvolněn z funkce člena předsednictva NS

12, 25. 10. 1966; 41.

Uvolněn z funkce předsedy zdravotního výboru a člena zdravotního výboru

12, 25. 10. 1966; 41.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství, služby, obchod a spoje

12, 25. 10. 1966; 41.

Zpravodajem:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS. /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 40.

k doplňovací volbě člena Ústřední komise lidové kontroly a statistiky

6, 18. 6. 1965; 240.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 149.

k vl. n. zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965

4, 10. 12. 1964; 186.

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 19. 3. 1968; 11.

připomínky k zproštění dr. J. Litery funkce předsedy Nejvyššího soudu

22, 18. 4. 1968; 36.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 206.

Interpelace, dotazy a náměty:

navrhuje, aby ministr-předseda ÚKLKS s. Majling podal na příštím zasedání NS zprávu o tom, jaké má zkušenosti z prověrky kvality chleba a pečiva v jednotlivých okresech

4, 10. 12. 1964; 186.

"K" resp. Kak-Koz  "K" resp. Kra-KysPřihlásit/registrovat se do ISP