"L" resp. Lan-Lon  "L" resp. Luk-Luž

LUKA Josef

I. B voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. im., soc.-pol. a zásob.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 10-11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 6.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí daňových úlev a mimořádné výpomoci v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů, které zavinily téměř zastavení provozu lázeňských restaurací, hotelů, zahradních a výletních restaurací, t. 513.

53, 16. VI. 1936; 4.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích, Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 1937; 10.

na odstranění neoprávněného provozování živností, t. 1160.

124, 13. XII. 1937; 5.

na změnu zákonných ustanovení o zákazu výčepu, prodeje a podávání nápojů obsahujících alkohol v den před volbou a v den volby do Národního shromáždění, do obcí, do zemských a okresních zastupitelstev, t. 1337.

148, 10. V. 1933; 6.

Návrh pozměňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (t. 809).

86, 11. III. 1937; 10.

 

LUKÁČ Emil Boleslav, Dr.

XVI. voleb. kraj.

ČNS-Ľud.

Nastoupil na místo posl. I. Hrušovského, jenž se vzdal mandátu.

Slib vykonal 62, 15. X. 1936; 3.

Volba verifikována 76, 21. I. 1937; 4.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Vystoupil z klubu poslanců čsl. strany nár. soc. 17. XI. 1938.

154, 18. XI. 1938; 2.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na pomoc postiženým živelními pohromami v okr. Parkaň a Želiezovce, t. 948.

102, 8. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc. krajům postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 932

(zákon o zřízení vysoké školy technické v Košicích)

100, 3. VI. 1937; 5.

doslov 102, 8. VI. 1937; 15.

zahr. výb. zpr. t. 1275

(úmluva o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. XI. 1937 v Praze)

143, 29. III. 1938; 11.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937; odmítá též způsob řeči K. Sidora z 2. XII. 1937.

119, 2. XII. 1937; 50.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 45.

Interpelace:

o urychleném provedení unifikace právního pořádku,

t. 711/V. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 889/III. 98, 20. V. 1937; 4.

 

LUSCHKA Felix, Dr.

XVI. vol. kraj

DCHS-SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink., kult., stál. a ústav.-práv.

Po splynutí něm. křesť. soc. strany děln. se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. III. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na provedení § 134 ústavní listiny, t. 186.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

Návrh pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Návrhy resoluční:

k t. 980. 106, 17. VI. 1937; 39.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.

Prohlášení:

jménem klubu něm. křesť. soc. str. lid. k vládnímu programu, přednesenému minist. předsedou J. Malypetrem 18. VI. 1935.

5, 25. VI. 1935; 15.

Jménem klubu něm. křesť.-soc. str. lid. k zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a k zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 60.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n. o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 34.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské

11, 7. XI. 1935; 30.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 48.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 25.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 20.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 4.

Interpelace:

o provedení navržené údolní přehrady u Křížové hory ve Slezsku,

t. 147/III. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 353/I. 32, 17. III. 1936; 5.

o likvidaci vkladů čsl. stát. občanů v těšínské městské spořitelně z dob před rozdělením Těšínska a o vkladech v sirotčích pokladnách z té doby,

t. 337/IV. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 578/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

ze nebyla dána odpověď na dotaz z 19. XI. 1936,

t. 1220/VI. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

LUŽA Bohuslav

XIII. voleb. kraj

ČNS-NJ

Nastoupil po resign. dr J. Stránském.

Slib vykonal 59, 16. XII. 1938; 3.

Stal se členem klubu posl. NJ.

159, 16. XII. 1938; 9.

"L" resp. Lan-Lon  "L" resp. Luk-LužPřihlásit/registrovat se do ISP