"L" resp. Lan-Lon  "L" resp. Luk-Luž

LANC Josef

VI. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol. a zásob.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 155. XII. 1938; 13

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 536

(zákon o pojištění u báňských bratrských pokladen).

57, 25. VI. 1936; 74.

doslov 58, 26. VI. 1936; 45.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vojenském polním trestním řízení (t. 880); mluví též o důlní katastrofě na dole "Ferdinand" v Chomli.

96, 27. IV. 1937; 14.

Interpelace:

o nedodržování bezpečnostních předpisů na dole "Prokop" v Sobědruhách u Teplic,

t. 88/XV. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 304/IX. 29, 27. II. 1936; 4.

o příčinách neutěšených poměrů hornictva v republice Československé a o možnostech zlepšení existenčních poměrů horníků zvýšením dosavadních mezd a zkrácením pracovní doby v uhelných dolech na 6 hodin denně,

t. 1139/VIII. 123, 9. XII. 1937; 4.

 

LANGER Alois

XIV. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in., rozp., soc.-pol. a tech.-doprav.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon, kterým se zrušuje povinnost místních obcí na Moravě a v moravských enklavách přispívati k úhradě platů učitelstva, t. 389.

36, 21. IV. 1936; 5.

aby byla ihned poskytnuta finanční podpora občanům města Slezské Ostravy, postiženým povodní dne 13. IX. 1937, t. 1093.

114, 9. XI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v povodí řeky Bečvy na Valašsku, t. 1101.

114, 9. XI. 1937; 5.

ve věci úpravy stát. československých středních škol v Mor. Ostravě, t. 1153.

122, 4. XII. 1937; 3.

na zřízení jednoročního kursu pro absolventy středních škol při obchodní akademii v Mor. Ostravě, t. 1154.

122, 4. XII. 1937; 3.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1167

(zákon, kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 26. III. 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu)

124, 13. XII. 1937; 7

vyjádření o resolucích 14.

rozp. výb. zpr. t. 1189

(zákon o úpravě stát. příplatku k podpoře nezaměstnaných)

128, 17. XII. 1937; 11.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 57.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 31.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod, doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 50.

Interpelace:

o činnosti okres. školního inspektora Antonína Bollarta, v okr. slezsko-ostravském (pol. okr. Frýdek),

t. 861/I. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

 

LANGR František

XI. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. soc. pol. a ústav. práv.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib místopředsednický

1, 18. VI. 1935; 17-18.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 363

(zákon o stavebním ruchu.)

33, 19. III. 1936; 20.

doslov 34, 20. III. 1936; 37, 42.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1167

(zákon, kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 26. III. 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu).

124, 13. XII. 1937; 6, doslov 12, vyjádření o resolucích 14.

 

LAUŠMAN Bohumil

II. voleb. kraj.

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), techn. doprav., zásob. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu v obcích: Chlum u Hlinska, okres Chrudim, Příluka, Chotovice a Suchá Lhota, okres Litomyšl, Mokrá Lhota, Javorník, Podhořany, Nové Hrady a Libecina, okres Vysoké Mýto, t. 489.

49, 4. VI. 1936; 4.

na poskytnutí okamžité pomoci občanům postiženým živelními pohromami (krupobitím, povodněmi) v obci Svratouch, České Křižánky, Čachnov, pol. okr. Chrudim, t. 564.

57, 25. VI. 1936; 83.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obyvatelstvu v obcích Sedlec, Domoradice a Svařeň, pol. okr. Vysoké Mýto, jež byly postiženy živelními pohromami, t. 930.

100, 3. VI. 1937; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 13.

Interpelace:

o bezdůvodném četnickém vyšetřování Jos. Vašiny ve Svinné u Litomyšle,

t. 853/XI. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

o bezdůvodné blahovolnosti úřadů k těm, kdož nesou vinu za nepořádky a zpronevěry v hospodářství obce Semína u Přelouče,

t. 864/X. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1038/XVIII. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci skladu tabáku v Praze I.,

t. 911/I. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1092/X. 115, 15. XI. 1937; 3.

 

LIEBL Otto

VI. voleb. kraj

SdP, mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. soc.-pol. a techn.-doprav.

Přestal. býti členem klubu poslanců sudetsko-německé strany 6. XI. 1937.

114, 9. XI. 1937; 4.

Vzdal se posl. mandátu 8. IV. 1938 s platností od 1. V. 1938;

147, 26. IV. 1938; 6.

Po něm nastoupil Nickel Arthur.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o snížení jízdného na železnici pro zaměstnance v době jejich zákonité dovolené, t. 442.

44, 14. V. 1936; 4.

Interpelace:

o nezákonném postupu četníka Liebla ze Záblatí v politickém okrese prachatickém,

t. 352/VII. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 461/XIX. 47, 26. V. 1936; 5.

o vypsání voleb do orgánů nemocenského a sociálního pojištění,

t. 446/III. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. 602/XXIII. 60, 7. X. 1936; 8.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Mostě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

60, 7. X. 1936; 8.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

92, 15. IV. 1937; 4.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti).

136, 8. III. 1938; 3.

 

LICHNER Ján

XVI. voleb. kraj

REP-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. im., ink. a zeměď.

Jmenován vládou ministrem pro Slovensko 7. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 6.

Zproštěn úřadu ministra 1. XII. 1938.

156, 13. XII. 1938; 2.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci krajům postiženým zaplavením spodní vodou a rozvodněním řek, t. 875.

94, 22. IV. 1937; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936., skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 75.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 20.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 23.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 111

(im. H. Bergmanna). 14, 15. XI. 1935; 13.

im. výb. zpr. t. 201

(im. J. Szentiványiho). 35, 26. III. 1936; 8.

im. výb. zpr. t. 322

(im. F. Ježka). 38, 24. IV. 1936; 7.

im. výb. zpr. t. 326

(im. dr Mareše). 38, 24. IV. 1936; 7.

im. výb. zpr. t. 359.

(im. R. Gajdy). 44, 14. V. 1936; 6.

im. výb. zpr. t. 361

(J. Esterházyho). 44, 14. V. 936; 7.

im. výb. zpr. t. 365

(im. J. Stejskala). 44, 14. V. 1936; 7.

im. výb. zpr. t. 402

(im. F. Janalíka). 44, 14. V. 1936; 8.

im. výb. zpr. t. 463

(im. J. Vallo). 47, 26. V. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 405

(im. E. Klímy). 47, 26. V. 1936; 31.

im. výb. zpr. t. 413

(im. F. Maye). 50, 5. VI. 1936; 20.

im. výb. zpr. t. 414

(im. J. Bečko). 50, 5. VI. 1936; 20.

im. výb. zpr. t. 415

(im. F. Hollube). 50, 5. VI. 936; 21.

im. výb. zpr. t. 416

(im. Q. Kliebera). 50, 5. VI. 1936; 21.

im. výb. zpr. t. 647

(im. V. Kopeckého). 63, 16. X. 1936; 6.

im. výb. zpr. t. 648

(im. V. Kopeckého). 63, 16. X. 1936; 10.

im. výb. zpr. t. 718

(im. dr Fencika). 78, 11. II. 1937; 15.

im. výb. zpr. t. 729

(im. dr Fencika). 87, 12. III. 1937; 9.

im. výb. zpr. t. 730

(im. dr Fencika). 87, 12. III. 1937; 9.

im. výb. zpr. t. 734

(im. dr Fencika). 87, 12. III. 1937; 10.

im. výb. zpr. t. 970

(im. K. Sidora). 149, 12. V. 1938; 39.

Interpelace:

ve věci dodatečného předpisování a vymáhání nemocenských a invalidních poplatků okres. nemoc. pojišťovnou v Nitře, t. 918/I.

102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1060/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

zemský úřad v Bratislavě (dopravní přestupek).

31, 5. III. 1936; 5.

zpr. t. 410; zprav. dr Hula; nevydán.

48, 27. V. 1936; 38.

zemsky úřad v Bratislavě (dopravní přestupek).

31, 5. III. 1936; 5.

zpr. t. 411; zprav. dr Hula; nevydán.

48, 27. V. 1936; 39.

 

LISCHKA Adolf, inž.

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. zeměd.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím: Mladé, Chotiněves, Horní Řepčice, Liběšice, Soběnice, Kotelice, Hlupice, Haslice a Homole v okr. litoměřickém a úštěckém, obci Volevčice v okr. mosteckém a obci Bílině v okr. bílinském, těžce postiženým bouří dne 11. VI. 1937, t. 1035.

112, 29. X. 1937; 10.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím Velešice, Hošťka a Malešov v okr. Štětí, poškozeným bouří dne 26. V. 1937, t. 1036.

112, 29. X. 1937; 10.

1. aby plánovitě byly zavedeny na celém území státu sazenice bramborů vzdorující rakovině a akce, která se má zahájiti, byla subvencována;

2. aby ihned bylo zrušeno území uzavřené pro rakovinu bramborů a změněna příslušná ustanovení vlád. nař. ze dne 17. VII. 1925, č. 167 Sb. z. a n., t. 1293.

143, 29. III. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 30.

Interpelace:

naléhavá o úpravě věci ústavu "Deutsche Volksbank für Böhmen" v Litoměřicích,

t. 759. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 792. 80, 18. II. 1937; 4.

o výstraze, udělené posl. Lischkovi, poněvadž mluvil příliš hlasitě,

t. 658/X. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXVIII. 80, 18. II. 1937; 4.

že ústecký okresní úřad bez důvodů sesadil předsedu nestěmického společenstva rozličných živností,

t. 664/X. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XVII. 88, 31. III. 1937; 4.

že litoměřické stát. zastupitelství neprávem všeobecně obvinilo sudetskoněmeckou stranu, předseda Konrád Henlein,

t. 769/XVIII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 848/XXIX. 91, 9. IV. 1937; 3.

že se jistý orgán stát. policejního úřadu v Litoměřicích zásadně zdráhal užívati němčiny,

t. 861/XVI. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1063/III. 112, 29. X. 1937; 11.

o oznámení, jaké opatření bylo učiněno podle odpovědi. na interp.

t. 848/XXIX. t. 902/XVIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1023/VIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o služeb. poklescích orgánů stát. policejního úřadu v Litoměřicích,

t. 911/XXII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXX. 112, 29. X. 1937; 11.

o protizák. postupu štábního strážmistra Stepiny při schůzích podle § 2 a contrario shromažďov. zákona v Homoli a Třebušíně, okr. Litoměřice,

t. 1330/IV. 148, 10. V. 1938; 6.

že příliš dlouho trvá zabavení koní na přípřeže, provedené při opatřeních v pohraničním území,

t. 1372/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Litoměřicích (přečin podle § 14, č. 3 zákona č. 50/23 a přestupek podle § 1 zák. č. 309/21).

85, 5. III. 1937; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

92, 15. IV. 1937; 4.

okr. soud ve Slavonicích (přestupek podle §§ 14, 19 zákona shromažďovacího z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

112, 29. X. 1937; 12.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

 

LÍŠKA Ján

XVI. voleb. kraj

Ž-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. in., parl. úsp. kom. (náhr.) a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydatnou pomoc československým krajanům v zahraničí, t. 839.

88, 31. III. 1937; 4.

na pomoc postiženým živelními pohromami v okr. Parkaň a Želiezovce, t. 948.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Král. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích Modra a Ladomirov na vých. Slovensku postiženému zhoubným požárem, t. 1032.

102, 29. X. 1937; 10.

na vydatnou pomoc krajům postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

Návrh iniciativní:

na zařazení sta Užhorodu do skupiny míst A činovného, t. 1277.

140, 16. III. 1938; 45.

Návrh resoluční:

k t. 90. 106, 17. VI. 1937; 39.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 94

(dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání módních publikací, sjednaná výměnou not v Praze dne 22. května 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. května 1935, č. 115 Sb. z. a n.).

14, 15. XI. 1935; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 99

(doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedeny v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 13.

živn.-obch. výb. zpr. t. 349

(druhý dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi Československem a Finskem ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 28. ledna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. února 1936, č. 30 Sb. z. a n.).

35, 26. III. 1936; 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 450

(dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 4. července 1935, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, č. 105 Sb. z. a n.).

64, 29. X. 1936; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 809

(zákon, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské).

86, 11. III. 1937; 7, doslov 16.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1315

(zákon o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank).

147, 26. IV. 1938; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nejvyšším správním soudě. (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 11.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

137, 9. III. 1938; 30.

Interpelace:

o způsobu jednání železniční správy při dodávce pražců železničních,

t. 210/IX. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 392/I. 36, 21. IV. 1936; 5.

o urychleném provedení unifikace právního pořádku,

t. 711/V. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 889/III. 98, 20. V. 1937; 4.

 

LOKOTA Ivan

XXII. voleb. kraj

K

Pozbyl mandátu, jelikož Volební soud 23. září 1935 odepřel mandát ověřiti.

Na jeho místo nastoupil Olexa Borkaňuk.

 

LOKSCHA Hans, Dr., inž.

XI. vol. kraj

DCHS-SdP-DNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp., zásob. a zeměd.

Po splynutí něm. křesť. soc. strany děln. se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. III. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Stal se členem klubu posl. DNS 7. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na podporu těch, kdož byli dne 24. VI. 1936 ve Znojmě a okolí postiženi bouří, t. 591.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. VI. 1937; 3.

aby byla zahájena opatření ke zmenšení škod, které povstaly přezimováním ozimého žita zvláště na severní Moravě a ve Slezsku, t. 991.

106, 17. VI. 1937; 3.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Kráľ. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným rolníkům v okr. ústeckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 1008.

107, 22. VI. 1937; 5.

o opatřeních ke zmírnění neúrody, kterou lze očekávati ve Slezsku a na severní Moravě pro katastrofální sucho, t. 1015.

108, 24. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 1937; 10.

na vydatnou pomoc krajům postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

o pomocných opatřeních ve prospěch jihomoravských zemědělců postižených mrazy, t. 1364.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. dr. Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417).

43, 8. V. 1936; 3.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 8.

 

LONGA Martin

XIX. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obci Toporec, která byla postižena katastrofálním požárem v září 1937 a na poskytnutí vydatné pomoci požárem postiženým občanům, t. 1090.

113, 4. XI. 1937; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci obci Plavnica, která byla postižena krupobitím, t. 1393.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Levoči (přečiny rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 3 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.)

112, 29. X. 1937; 12.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)

114, 9. XI. 1937; 5.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána

150, 2. VIII. 1938; 8.

"L" resp. Lan-Lon  "L" resp. Luk-LužPřihlásit/registrovat se do ISP