"H" resp. Hab-Hir "H" resp. Hla-Hol "H" resp. Hol-Hul

HOLLUBE Franz

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 40, 29, IV. 1936; 108.

Byl členem výb. rozp., techn.-doprav., a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na změnu zákona ze dne 1. VIII. 1895, č. 113 ř. z., o soudním řízení v občanských právních rozepřích (civilní řád soudní), t. 1064.

112, 29. X. 1937; 11.

Řeč v rozpravě:

o vlastní imunitní věci (t. 101).

14, 15. XI. 1935; 9.

Interpelace:

naléhavá o hrozícím zrušení Simonovy přádelny bavlny a továrny na přízi ku pletení v Hejnicích v okr. frýdlantském,

t. 1072. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1125. 116, 27. XI. 1937; 5.

naléhavá, že se odkládá zřízení odvolacích senátů,

t. 1360. 150, 2. VIII. 1938; 7.

odpov. t. 1387. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nezákonné účasti četníků na schůzi sudetskoněmecké strany v Nebočadech dne 7. II. 1936,

t. 330/IX. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 487/X. 52, 10. VI. 1936; 20.

o státní vyživovací akci,

t. 446/I. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 602/XX. 60, 7. X. 1936; 8.

o nedostatečné způsobilosti policejního agenta Josefa Maděry ve Frýdlantě pro inspekci na schůzích,

t. 607/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/VI. 80, 18. II. 1937; 4.

že se úředně trpělo komunistické štvaní na veřejné schůzi ve Starém Harcově, a o přehmatech policie,

t. 658/XV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXX. 80, 18. II. 1937; 4.

aby byl přezkoumán stav reserv všech pojišťoven,

t. 664/VIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/X. 88, 31. III. 1937; 4.

o hrubých přehmatech Josefa Maděry, policejního agenta ve Frýdlantě,

t. 673/I. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXVIII. 88, 31. III. 1937; 4.

o neoprávněném zákazu vyvěšovati tiskoviny v Rumburku,

t. 675/VIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 775/XXXII. 80, 18. II. 1937; 4.

o pobuřujícím chování lesníka Koláře v Dolním Dvoře a hajného Gussbacha v Pommerndorfu podléhajících vrchlabské státní lesní správě,

t. 675/XIV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/XII. 88, 31. III. 1937; 4.

že se na státních stavbách nezaměstnávají domácí dělníci,

t. 744/XI. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 916/XI. 100, 3. VI. 1937; 4.

o zákonu o zřizování poboček peněžních ústavů,

t. 769/XIX. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/II. 100, 3. VI. 1937; 4.

že liberecké vojenské velitelství komolí německý jazyk,

t. 918/XVI. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1050/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

že stát. policej. ředitelství v Liberci měří dvojím loktem při povolování květnových projevů a při dozoru nad nimi,

t. 960/V. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

o nenáležitém chování správce expositury stát. policie v Nov. Městě pod Smrkem Fialy,

t. 1011/XIII. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1142/XI. 123, 9. XII. 1937; 4

že razítko poštovního úřadu 1 v Liberci pro leteckou poštovní trať Praha-Liberec bylo pořízeno jen jednojazyčně české,

t. 1062/XVI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/I. 130, 22. II. 1938; 5.

že pan ministr zemědělství ve své odpovědi na interpelaci z 3. III. 1937, t. 845/XII docela bez důvodu všeobecně podezírá obyvatelstvo okresu vrchlabského,

t. 1220/I. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1373/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nenáležitém chování správce expositury stát. policie v Novém Městě p. Smrkem, Stanislava Fialy,

t. 1258/VII. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1394/XVII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o dalším nepatřičném chování správce stát. policejní expositury v Nov. Městě pod Smrkem Stanislava Fialy,

t. 1292/XIV. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1394/XXII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že v Sušici byla proti zákonu rozpuštěna schůze a že aktuár Jesek od sušického okres. úřadu neovládá jazyků,

t. 1324/X. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1396/IV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nevážnosti ke svobodnému užívání jazyků, v soukromém styku, kterou vůči německým vojínům projevuje poručík Jos. Činatl 1/44 roty v Liberci,

t. 1354/XV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že policisté v Proseči nad Nisou u Jablonce ztýrali člověka,

t. 1368/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v Liberci (přestupky urážky na cti).

4, 24. VI. 1935; 4.

zpr. t. 101; zprav. Dlouhý; vydán.

14, 15. XI. 1935; 13.

okres. soud v České Lípě (přestupek urážky na cti podle § 1 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 174; zprav. Pekárek; vydán.

28, 20. II. 1936; 54.

2 žádosti vlastní, aby proti posl. Beuerovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

13, 14. XI. 1935; 4.

žádosti odvolány. 75, 17. XII. 1936; 72.

žádost vlastní, aby proti posl. Appeltovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

13, 14. XI. 1935; 4.

žádost odvolána. 75, 17. XII. 1936; 72.

žádost vlastní, aby proti poslanci Vallo bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána. 75, 17. XII. 1936; 72.

okr. soud v Hostinném (přestupek podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

35, 26. III. 1936; 5.

zpr. t. 415; zprav. J. Lichner; vydán.

50, 5. VI. 1936; 21.

okres. soud v Liberci (přestupek urážky a cti podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 816; zprav. F. Dlouhý; vydán.

104, 11. VI. 1937; 14.

kraj. soud v Liberci (přečin podle § 14, č. 1 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.).

64, 29. X. 1936; 5.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

91, 9. IV. 1937; 3.

okr. soud v Mor. Třebové (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

132, 24. II. 1938; 38.

kraj. soud v Jihlavě (přečiny rušení obecného míru podle § 14, č. 1, 2, 5 zákona na ochranu republiky, přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 téhož zákona a přestupek urážky podle § 1 a 14, odst. 3 zákona o ochraně cti č. 108/33 Sb. z. a n.).

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Písku (přečin podle § 14, č. 5 zákona č. 50)/23 Sb. z. a n.).

150, 2. VIII. 1938; 8.

Volán k pořádku:

14, 15. XI. 1935; 12.

149, 12. V. 1938; 33.

 

HOLOTA János, Dr.

XVI. voleb. kraj

MS (MN)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. im., rozp. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na postupné zrušení daně z obratu, t. 257.

25, 21. I. 1936; 9.

Návrh pozměňovací:

k t. 1174. 127, 16. XII. 1937; 54.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (t. 435).

47, 26. V. 1936; 13.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 29.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

125, 14. XII. 1937; 56.

Interpelace:

o berních exekucích vedených proti rolníkům, kteří jsou podrobeni zemědělskému vyrovnávacímu řízení,

t. 769/XXI. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/XX. 104, 11. VI. 1937; 4.

o vyhláškách berních exekucí vykonávaných v obvodu berního úřadu v Šamorýně,

t. 769/XXIII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 889/I. 98, 20. V. 1937; 4.

o křivdivém zakazování schůzí,

t. 1062/XXX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1223/VI. 130, 22. II. 1938; 5.

o bezohledné praxi nádražních celních úřadů, ohrožující zájmy cizineckého ruchu,

t. 1135/IX. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1288/VII. 145, 5. IV. 1938; 4.

o úpravě věci býv. uherských poštovních a železničních zaměstnanců, propuštěných po převratu,

t. 1366/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Volán k pořádku:

143, 29. III. 1938; 13.

 

HRUBÝ Adolf

IX. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. rozp. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 97

(dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. III. 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, sjednaná výměnou not ze dne 26. VII. 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. VII. 1935, č. 171 Sb. z. a n.).

14, 15. XI. 1935; 6.

živn.-obch. výb. zpr. t. 273

(dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, sjednaná v Praze dne 4. XII. 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. XII. 1935, č. 253 Sb. z. a n.).

29, 27. II. 1936; 5.

rozp. výb. zpr. t. 369

(zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Kostelci n. L.).

34, 20. III. 1936; 43.

živn.-obch. výb. zpr. t. 348

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednaná mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. XII. 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. I. 1936, č. 5 Sb. z. a n.).

35, 26. III. 1936; 5.

rozp. výb. zpr. t. 490

(zákon o dani z umělých jedlých tuků).

49, 4. VI. 1936; 32.

doslov 50, 5. VI. 1936; 17.

rozp. výb. zpr. t. 651

(zákon, kterým se mění zákon ze dne 9. IV. 1935, č. 67 Sb. z. a n., o dodavatelských pokladničních poukázkách).

65, 27. XI. 1936; 8.

rozp. výb. zpr. t. 756

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. VI. 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz)

78, 11. II. 1937; 7, doslov 9.

rozp. výb. zpr. t. 1025

(zákon o změně a doplnění někt. právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách).

109, 25. VI. 1937; 29, doslov 45.

živn.-obch. výb. zpr. t. 977

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Kolumbií, podepsaná v Bogotě dne 19. IV. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. V. 1937, č. 87 Sb. z. a n.).

113, 4. XI. 1937; 5.

rozp. výb. zpr. t. 1168

(zákon o daňových úlevách na opravy domů).

124, 13. XII. 1937; 9.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 65.

o státním rozpočtu pro rok. 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

67, 30. XI. 1936; 42.

o návrhu, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIII. finančního zákona republiky Československé ze dne 19. XII. 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935 (t. 789) a o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

80, 18. II. 1937; 16.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 37.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 43.

Interpelace:

ve věci úpravy železničních tarifů v jižních Čechách,

t. 268/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 396/VI. 39, 28. IV. 1936; 72

 

HRUŠOVSKÝ Igor

XVI. voleb. kraj

ČNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. zahr.

Vzdal se posl. mandátu dne 6. X. 1936.

60, 7. X. 1936; 3.

Po něm nastoupil dr Emil B. Lukáč.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 97

(dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou ze dne 26. července 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 171 Sb. z. a n.).

14, 15. XI. 1935; 7.

zahr. výb. zpr. t. 96

(ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935, č. 149 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 10.

zahr. výb. zpr. t. 349

(druhý dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi Československem a Finskem ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 28. ledna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. února 1936, č. 30 Sb. z. a n.).

35, 26. III. 1936; 7.

zahr. výb. zpr. t. 449

(dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928, podepsaná v Praze dne 9. IV. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IV. 1936, č. 106 Sb. z. a n.).

51, 9. VI. 1936; 12.

doslov 52, 10. VI. 1936; 13.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

10, 6. XI. 1935; 36.

 

HULA Stanislav, Dr.

I. B. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., ústav.-práv. a zdrav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí neprodlené pomoci obyvatelstvu obcí: Pohleď, Buda, Želivec, Pertoltice, Vlastějovice, Březina a Laziště v pol. okr. Ledeč n. Sázavou, t. 909.

98, 20. V. 1937; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Návrhy resoluční:

k t. 313. 31, 5. III. 1936; 23.

k t. 435. 47, 26, V. 1936; 29.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 103

(im. B. Köhlera). 12, 8. XI. 1935; 29,

doslov 30.

im. výb. zpr. t. 169

(im. J. Bátkové). 27, 18. II. 1936; 29.

im. výb. zpr. t. 208

(im. inž. E. Peschky). 27, 18. II. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 216

(im. J. Švermy). 27, 18. II. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 199

(im. J. Dvořáka). 30, 28. II. 1936; 42.

im. výb. zpr. t. 203

(im. J. Švermy). 30, 28. II. 1936; 42.

im. výb. zpr. t. 207

(im. A. Jobsta). 30, 28. II. 1936; 42, doslov 43.

im. výb. zpr. t. 215

(im. J. Švermy). 31, 5. III. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 220

(im. J. Nepomuckého). 31, 5. III. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 200

(im. dr F. Novotného).

34, 20. III. 1936; 45.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 474

(zákon, kterým se doplňuje řád volení v obcích).

48, 27. V. 1936; 30, doslov 37.

im. výb. zpr. t. 404

(im. dr Kellnera). 48, 27. V. 1936; 38.

im. výb. zpr. t. 410

(im. J. Lichnera). 48, 27. V. 1936; 38.

im. výb. zpr. t. 411

(im. J. Lichnera). 48, 27. V. 1936; 39.

im. výb. zpr. t. 412

(im. A. Petra). 48, 27. V. 1936; 39.

im. výb. zpr. t. 701

(im. K. Sidora). 78, 11. II. 1937; 13.

im. výb. zpr. t. 702

(im. R. Gajdy). 78, 11. II. 1937; 14.

im. výb. zpr. t. 703

(im. J. Vallo). 78, 11. II. 1937; 14.

im. výb. zpr. t. 704

(im. J. Vallo). 78, 11. II. 1937; 14.

im. výb. zpr. t. 878

(im. K. H. Franka). 96, 27. IV. 1937; 24.

im. výb. zpr. t. 994

(im. dr Novotného). 110, 26. VI. 1937; 14.

zdravot. výb. zpr. t. 1195

(Mezinárodní opiová úmluva ze dne 23. I. 1912, vyhlášena pod čís. 159 Sb. z. a n. z r. 1922, Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. II. 1925, vyhlášená pod čís. 147 Sb. z. a n. z r. 1927, a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. VII. 1931, vyhlášená pod č. 173 Sb. z. a n. z r. 1933 (opiový zákon).

129, 27. I. 1938; 13, doslov 22.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 41.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Kolíně (přestupek podle §§ 183, 461 tr. z.).

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 367; zprav. dr Dufek; nevydán.

35, 26. III. 1936; 9.

"H" resp. Hab-Hir "H" resp. Hla-Hol "H" resp. Hol-HulPřihlásit/registrovat se do ISP