"H" resp. Hab-Hir "H" resp. Hla-Hol "H" resp. Hol-Hul

HABARTA Štěpán

XIII. voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. in. a zdrav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zemřel 17. III. 1939.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

82, 25. II. 1937; 26.

Interpelace:

o urychleném provádění likvidace daňových nedoplatků a mezitímních opatření,

t. 492/III. 50, 5. VI. 1936; 21.

odpov. t. 623/VIII. 61, 8. X. 1936; 34.

 

HACKER Gustav

III. voleb. kraj

SdP

Nastoupil po dr F. Spinovi (LW), který se vzdal mandátu.

Slib vykonal 147, 26. IV. 1938; 6.

Volba verifikována 150, 2. VIII. 1938; 5.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

 

HAMPL Antonín

I. B voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. stál. a zahr.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

aby byl doplněn zákon o státních starobních podporách, t. 145.

15, 4. XII. 1935; 9.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Nár. shrom. na r. 1936, t. 225.

21, 11. XII. 1935; 78.

na úpravu studentských nadací, t. 445.

44, 14. V. 1936; 4.

aby byl vydán zákon o úrazovém pojištění smluvních zaměstnanců vojenské správy, t. 494.

51, 9. VI. 1936; 3.

na pomoc postiženým živelními pohromami v roce 1938, t. 1404.

151, 17. XI. 1938; 10.

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

3, 19. VI. 1935; 24.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

9, 6. XI. 1935; 7.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 33.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži ze 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

136, 8. III. 1938; 7.

 

HANINGER Emanuel

I. B voleb. kraj

Ž-NJ

Nastoupil za zemřelého min. obchodu J. V. Najmana.

Slib vykonal 127, 16. XII. 1937; 7.

Volba verifikována 150, 2. VIII. 1938; 4.

Byl členem výb. techn.-doprav. a zásob.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

 

HAŠČÍK Štefan

XXI. voleb. kraj

źud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., ink. (I. a II. náhr.) a rozp.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci pohořelým ve Vysoké (okres Velké Kapušany), t. 22.

4, 24. VI. 1935; 4.

na poskytnutí pomoci pohořelým ve Fekíšovcích (okres Sobrance), t. 91.

8, 5. XI. 1935; 16.

na zavedení strážních a pomocných oddílů v rámci čs. branné moci, t. 256.

25, 21. I. 1936; 9.

na podstatné zmírnění všech zákonů, ubíjejících motorisaci, t. 275.

27, 18. II. 1936; 6.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Hatalově (okres Michalovce), t. 382.

35, 26. III. 1936; 5.

na poskytnutí okamžité podpory pohořelým v Závadce (okr. Humenné), t. 618.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Šačurově (okr. Vranov n. T.), t. 634.

61, 8. X. 1936; 34.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Modré (okr. Humenné), t. 1027.

110, 26. VI. 1937; 3.

na poskytnutí podpory pohořelým ve Vechci (okr. Vranov n. T.), t. 1132.

116, 27. XI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Horni (okr. Sobrance), t. 1156.

123, 9. XII. 1937; 4.

na poskytnutí vydatné podpory obcím Vojčice, Miglešov, Horjovce a Vežké Ruskovce v okr. třebišovském, zpustošených krupobitím, t. 1380.

150, 2. VIII. 1938; 7.

na poskytnutí rychlé podpory krupobitím těžce poškozeným obyvatelům v Markovcích, Malčicích a v ostatních obcích jižní části okresu michalovského, t. 1381.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění v § 11, odst. 1 zák. o opatřeních pro zaměstnance zastavených, periodických tiskopisů (t. 243).

24, 20. XII. 1935; 37.

o zákonu, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (t. 641).

62, 15. X. 1936; 29.

o zákonu, jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. V. 1932, č. 66 Sb. z. a n. (branný zákon) (t. 794).

82, 25. II. 1937; 10.

o zákonu o zbraních a střelivu (t. 1111).

115, 15. XI. 1937; 7.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků (t. 1348).

149, 12. V. 1938; 18.

Interpelace:

o zneužití úřední moci okresním náčelníkem Velgosem v Michalovcích,

t. 8/X. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/XII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci zneužití úřední moci a stranického chování se okresního náčelníka Vojtěcha Kováča v Humenném,

t. 44/XIV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/VI. 8, 5. XI. 1935; 16.

v záležitosti zneužití úřední moci okresním náčelníkem Velgosem v Michalovcích,

t. 88/VI. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/VII. 29, 27. II. 1936; 4.

ve věci bezdůvodného konfiskování deníku "Slovák", zneužívání úřední moci četnictva a politických úřadů a přehmatů zaměstnanců Rolnické vzájemné záložny v Michalovcích,

t. 133/I. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/XVI. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci šlendriánského úřadování zemědělského inspektora Charváta v Michalovcích,

t. 268/I. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 423/VII. 42, 7. V. 1936; 4.

ve věci zneužití úřední moci a hmotného poškození obce Vinná při stavbě školy notářem Pántim,

t. 268/XVII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/I. 47, 26. V. 1936; 5.

pro hrubé zneužívání úřední moci, politisování a nepřístojné chování četnických orgánů na slovenském východě,

t. 296/I. 28, 20. II. 1936; 56.

odpov. t. 470/XI. 49, 4. VI. 1936; 4.

ve věci zneužívání školní mládeže k politickým úkonům a nepřístojného chování se školního inspektora Hrivňáka v Sobrancích,

t. 296/IV. 28, 20. II. 1936; 56.

odpov. t. 425/V. 44, 14. V. 1936; 4.

ve věci zneužití parcelace k stranickým účelům v Kolbaši a zneužití úřední moci starostou obce tamtéž,

t. 330/XIV. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 487/IV. 52, 10. VI. 1936; 20.

ve věci zneužití úřední moci notárem Šteflíčkem v obcích notariátu pozdišovského,

t. 395/VI. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 602/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci zneužívání školní mládeže k politickým úkonům a nepřístojného chování se školního inspektora Hrivňáka v Sobrancích,

t. 469/IV. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 614/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci zřízení slovenských poboček při čes. stát. reálném gymnasiu v Užhorodě,

t. 566/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 692/I. 74, 15. XII. 1936; 3.

ve věci používání vojáků republiky k služkovským pracím,

t. 629/II. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 713/V. 75, 17. XII. 1936; 8.

ve věci zneužívání úřední moci vedoucím notářem Myronem Čollákem v Michalovcích,

t. 639/I. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 750/XV. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci nepřijímání Slováků-učňů do Zbrojovky v Brně,

t. 655/III. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 750/X. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci stranického zneužití volby do okresního výboru okres. hejtmanem Kronerem ve Vel. Kapušanech,

t. 735/III. 76, 2. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/V. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci zřízení slovenských poboček při čes. stát. gymnasiu v Užhorodě,

t. 735/V. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 828/VIII. 88, 31. III. 1937; 4.

pro konfiskaci orgánu mladé autonomistické generace "Nástup",

t. 735/VI. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 828/VI. 88, 31. III. 1937; 4.

pro konfiskaci "Nástupu", orgánu mladé slovenské autonomistické generace,

t. 735/VII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 828/V. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci potvrzení volby starosty v Michalovcích,

t. 738/XIV. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/VII. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci zneužití úřední moci četnictvem v Kamenici n. C.,

t. 790/I. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 946/VI. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci zneužívání a terorisování veřejných a státních orgánů činiteli agrární strany,

t. 790/V. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 889/VIII. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci nepřístojného chování a šlendriánského úřadování zemědělského inspektora Jána Chorváta v Michalovcích,

t. 790/XII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 903/XIV. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci zneužití úřední moci vedoucím notářem Myronem Čollákem v Michalovcích,

t. 790/XIII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 946/XIV. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci nepřijímání Slováků-učňů do Zbrojovky v Brně,

t. 827/III. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/IX. 112, 29. X. 1937; 10.

pro hrubé zneužití úřední moci četn. št. strážm. Karlem Fialou na politickém shromáždění ve Starém,

t. 960/I. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci bití a týrání škol. dítek učitelem Vojtěchem Zemekem na stát. žud. škole v Myslině, okr. Humenné,

t. 1039/V. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/II. 130, 22. II. 1938; 4.

ve věci bezdůvodné konfiskace orgánu mladé autonomistické generace "Nástupu",

t. 1080/I. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1185/VI. 129, 27. I. 1938; 8.

ve věci censurované resoluce okres. organisace Hlinkovy slovenské žudové strany v Humenném,

t. 1216/III. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1288/XI. 145, 5. IV. 1938; 4.

ve věci surového útoku četnického strážmistra Tomáška v Ložíně,

t. 1216/XVI. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1382/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci zneužití čsl. rozhlasu a Č. T. K. k účelům stranicko-agitačním,

t. 1308/V. 147, 26. IV. 1938; 8.

ve věci škandálního chování se podnotáře Mikuláše Pátka v Parchovianech (okr. Trebišov),

t. 1308/VIII. 147, 26. IV. 1938; 8.

ve věci politisování a hrubého zneužívání úřední moci četnictvem v Parchovianech (okr. Trebišov),

t. 1308/X. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XXI. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci surového zneužití úřední moci vrch. četnickým strážmistrem Rud. Pajerem ve Vinné (okr. Michalovce),

t. 1347/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci četnického praporčíka Šedého v Čergově pro zneužití úřední moci a pro volební teror,

t. 1405/IV. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci surového zneužití úřední moci a volebního teroru vedoucího notáře Ondřeje Vojtuna v Ohradzanech (okr. Humenné),

t. 1405/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci surového zneužití úřední moci a škandálního chování správce školy Müllera ve Vrbovci na přednášce o branné výchově,

t. 1405/VIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci zneužívání okres. hejtmanů a obecních notářů politickými stranami k agitačním volebním úkonům,

t. 1405/XII. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci politisování a zneužívání úřední moci velitele četnické stanice, vrch. četn. strážmistra Koláčka v Snině,

t. 1405/XIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Košicích (přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 18.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

kraj. soud v Košicích (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 20.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

113, 4. XI. 1937; 5.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

116, 27. XI. 1937; 5.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

123, 9. XII. 1937; 4.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 2, resp. utrhání na cti podle § 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

136, 8. III. 1938; 3.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

142, 18. III. 1938; 3.

 

HATINA Alois

VI. voleb. kraj

ČSN-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. im., ink. (I. náhr.) a zdrav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

aby byla poskytnuta okamžitá a vydatná pomoc osobám postiženým živelní pohromou, průtrží mračen, krupobitím a záplavou v okrese roudnickém, t. 26.

4, 24. VI. 1935; 4.

aby byl vydán zákon o zřízení parlamentní komise pro kontrolu veřejné správy, t. 300.

31, 5. III. 1936; 5.

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. VI. 1937; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); reaguje též na někt. nespravedlivá obvinění vlád. režimu poslanci sudetskoněmecké strany.

141, 17. III. 1938; 57.

Interpelace:

o protizákonném postupu v. v. nemocnic při vymáhání ošetřovného od pojištěnců nemocenských pojišťoven,

t. 119/I. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XVII. 29, 27. II. 1936; 4.

o zdlouhavém vyřizování sporů před Rozhodčím soudem Úrazové pojišťovny dělnické pro Čechy v Praze,

t. 119/IV. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XVIII. 29, 27. II. 1936; 4.

ve věci vydání vlád. nařízení, kterým se podle § 236 zák. č. 221 z r. 1924 ve znění vyhlášky č. 189 z r. 1934 mají stan viti odměny soudcům z povolání u rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven, u pojišťovacích soudů a u Vrchního pojišťovacího soudu,

t. 133/XII. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/II. 32, 17. III. 1936; 5.

o zdlouhavém projednávání odvolání proti rozsudkům pojišťovacích soudů a nálezům rozhodčích soudů úrazových pojišťoven,

t. 133/XIII. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/III. 32, 17. III. 1936; 5.

o zdlouhavém vyřizování sporů před pojišťovacími soudy,

t. 133/XIV. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/IV. 32, 17. III. 1936; 5.

o postupu okresního úřadu v Duchcově,

t. 185/XII. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 378/V. 36, 21. IV. 1936; 5.

o protizákonném postupu zemské porodnice a ústavu pro péči o dítě v Praze při vymáhání ošetřovného na pojištěnkách-rodičkách nemocenských pojišťoven,

t. 362/XVIII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

o nevydání vládního nařízení o přestupech pojištěnců,

t. 395/III. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 626/II. 61, 8. X. 1936; 34.

o podpoře sportu a tělovýchovy,

t. 673/XVI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 848/V. 91, 9. IV. 1937; 3.

o vydání vlád. nařízení o přestupech pojištěnců,

t. 785/VIII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 946/V. 105, 15. VI. 1937; 3.

o zřízení a organisaci hlavního a obvodních poradních sborů,

t. 888/IX. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1050/VI. 112, 229. X. 1937; 11.

o protizákonném postupu v. v. nemocnice v Praze II. při vymáhání ošetřovného na pojištěncích nemocenských pojišťoven,

t. 1250/II. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1382/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ohledně zřízení universitního ústavu pro choroby z povolání při našich universitních učilištích,

t. 1308/III. 147, 26. IV. 1938; 8.

 

HAUPT Jakub

XII. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. in., ink. a zásob.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XI. 1938; II.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Malé Hradisko, okres Plumlov, t. 38.

6, 26. VI. 1935; 66.

aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 1004.

107, 22. VI. 1937; 5.

 

HEEGER Rudolf

XIV. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., ústav.-práv. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zestátnění zbrojního průmyslu, t. 563.

57, 25. VI. 1936; 83.

aby byla zahájena opatření ke zmenšení škod, které povstaly přezimováním ozimého žita zvláště na severní Moravě a ve Slezsku, t. 991.

106, 17. VI. 1937; 3.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Král. Chlumec, Velké Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vypsání státní losové výpůjčky pro brannost a zdraví mládeže, t. 1005.

107, 22. VI. 1937; 5.

o opatřeních ke zmírnění neúrody, kterou lze očekávati ve Slezsku a na severní Moravě pro katastrofální sucho, t. 1015.

108, 24. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc krajům, postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 49.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně stát (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 39

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud ve Frývaldově (přestupek ublížení na cti podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 224; zprav dr Dufek; nevydán.

32, 17. III. 1936; 25.

 

HINTERMÜLLER Kašpar

IX. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br. a rozp.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z. a n. o dani z vodní síly, t. 122.

13, 14. XI. 1935; 4.

na poskytnutí mimořádné nouzové podpory obyvatelstvu postiženému katastrofálním suchem v kraji píseckém, t. 191.

18, 7. XII. 1935; 31.

na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese jindřichohradeckém a strakonickém, t. 949.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice, t. 988.

106, 17. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 794

(zákon, jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. V. 1932, č. 66 Sb. z. a n.).

82, 25. II. 1937; 3, doslov 18.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

132, 24. II. 1938; 22.

Interpelace:

ve věci zdlouhavého vyřizování investičních aktů okresním úřadem v Čes. Budějovicích,

t. 268/V. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/VII. 47, 26. V. 1936; 5.

ve věci úpravy železničních tarifů v jižních Čechách,

t. 268/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 396/VI. 39, 28. IV. 1936; 72.

že okresní úřad v Čes. Budějovicích nevyřizuje nutné úřední záležitosti,

t. 341/II. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/IX. 58, 26. IV. 1936; 5.

o naléhavé potřebě úpravy péče o cizinecký ruch v Československé republice,

t. 924/VIII. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1060/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci stavby železničních podjezdů v Čes. Budějovicích,

t. 1122/X. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1223/XV. 130, 22. II. 1938; 5.

 

HIRTE Erich

V. voleb. kraj

SdP

Nastoupil na místo posl. inž. Alfreda Nentwicha, jenž se vzdal posl. mandátu. 10. X. 1935.

Slib vykonal 8, 5. XI. 1935; 3.

Volba verifikována. 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. ink., soc.-pol., techn.-doprav., zeměd. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

81, 19. II. 1937; 19.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

134, 3. III. 1938; 4.

Interpelace:

o nesprávném postupu vládního komisaře na politické schůzi,

t. 263/II. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 396/X. 39, 28. IV. 1936; 72.

že četnictvo v Malém Grünu proti zákonu rozpustilo důvěrnou. schůzi,

t. 263/III. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 425/IV. 44, 14. V. 1936; 4.

že uchazeči o koncesi v Německém Jablonném jsou trýzněni vyšetřováním odporujícím jazykovému zákonu,

t. 613/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/III. 78, 11. II. 1937; 6.

o nešetrném jednání ústeckého policejního ředitelství při pohřbu Arnošta Langhammera na předlickém hřbitově,

t. 619/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XV. 80, 18. II. 1937; 4.

že bylo všeobecně zakázáno fotografovati v celém správním obvodu německojablonského okresního úřadu,

t. 649/XI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 767/XI. 78, 11. II. 1937; 6.

že vrchlabský okresní úřad nezachovává jazykový zákon,

t. 649/XII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXIII. 80, 18. II. 1937; 4.

o zvláštním provedení domovní prohlídky v Krompachu u Cvikova,

t. 658/VI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 786/VI. 82, 25. II. 1937; 3.

o protiústavním rozhodnutí okresního úřadu v Něm. Jablonném o živnostnících,

t. 694/XI. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 863/II. 96, 27. IV. 1937; 25.

že vládní zástupce dr Prokesch od stát. policejního úřadu v Podmoklech bez důvodu rozpustil schůzi, na které byl přítomen,

t. 911/III. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že okresní úřady porušují § 128 ústavní listiny,

t. 911/XIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o nezákonitém postupu děčínského odboru pro udržování trati, zvláště jeho přednosty Klingra,

t. 1039/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/XIII. 129, 27. I. 1938; 8.

o odpovědi p. ministra obchodu Najmana na interpelaci

t. 694/XI. t. 1080/X. 113, 4. XI. 1937; 4.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Liberci (přečin podle § 18, č. 2 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 8.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

94, 22. IV. 1937; 4.

kraj. soud v Nov. Jičíně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

60, 7. X. 1936; 8.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

94, 22. IV. 1937; 4.

kraj. soud v Nov. Jičíně (přečiny podle § 1, č. 1, 2 a 5 zákona na ochranu republiky).

60, 7. X. 1936; 8.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

94, 22. IV. 1937; 4.

kraj. soud v Čes. Lípě. (přečin podle § 14, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

76, 21. I. 1937; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

91, 9. IV. 1937; 3.

kraj. soud v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 a přečiny podle § 14, č. 1, 3, 5 a § 18, č. 2 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n.).

86, 11. III. 1937; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

94, 22. IV. 1937; 4.

"H" resp. Hab-Hir "H" resp. Hla-Hol "H" resp. Hol-HulPřihlásit/registrovat se do ISP