"D" resp. Dan-Dol  "D" resp. Dom-Dvo

DOMIN Karel, Dr.

VIII. voleb. kraj

NSj.-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. kult.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na sloučení obou německých vysokých škol technických ve školu jedinou, t. 134.

15, 4. XII. 1935; 9.

na úpravu remunerací vysokoškolských vědeckých pomocných sil, t. 135.

15, 4. XII. 1935; 9.

aby učení plování stalo se na školách povinným, t. 515.

53, 16. VI. 1936; 4.

aby byla urychlena stavba nové školní budovy v Nýřanech, t. 574.

59, 27. VI. 1936; 25.

na úpravu výchovného pro nezaopatřené děti, t. 696.

72, 10. XII. 1936; 4.

na zřízení obchodní akademie v Klatovech, t. 803.

84, 4. III. 1937; 4.

na vydání zákona na uctění památky posl. dr Karla Kramáře, předsedy první vlády republiky Československé, t. 1030.

112, 29. X. 1937; 10.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvků na obranu státu a mimořádné daně ze zisků, t. 1295.

146, 7. IV. 1938; 3.

na pomoc postiženým živelními pohromami v roce 1938, t. 1404.

151, 17. XI. 1938; 10.

Návrh pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 50.

Návrhy resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 70.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

19, 9. XII. 1935; 26.

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

30, 28. II. 1936; 32.

o návrhu posl. dr Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417).

42, 7. V. 1936; 22.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 77.

o zákonu, jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské (t. 676).

76, 21. I. 1937; 16.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 13.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

100, 3. VI. 1937; 11.

Interpelace:

o náhlém zproštění p. Jos. Jaroše funkce předsedy Obchodní a živnostenské komory v Plzni a o chystaných změnách v předsednictvu Obchodní a živnostenské komory v Čes. Budějovicích,

t. 305/XXIII. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/I. 50, 5. VI. 1936; 21.

ve věci desetiprocentní restrikce vysokoškolských asistentů,

t. 424/XVI. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci delegace Vojenského zeměpisného ústavu na IV. sjezdu slovanských geografů a etnografů v Sofii,

t. 655/XI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 750/XVI. 78, 11. II. 1937; 6.

o projektovaném přemostění Divadelní ulice mezi Národním divadlem a zamýšlenou novostavbou jeho administrativní a skladištní budovy,

t. 691/VII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/IX. 91, 9. IV. 1937; 3.

o neodůvodněném zabavení listu "Šumavan" č. 15,

t. 831/III. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 925/XVI. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci projektované Petřínské komunikace,

t. 858/XVI. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1109/II. 116, 27. XI. 1937; 5.

ve věci postavení školní budovy pro stát. obecnou školu s českosl. jazykem vyučovacím ve Lhotě u Dobřan, okr. Stříbro,

t. 858/XVII. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 983/VI. 110, 26. VI. 1937; 3.

o započítávání služby na měšťanských školách kandidátům profesury při přestupu na střední školu,

t. 1089/VII. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1267/IX. 142, 18. III. 1938; 33.

ve věci kartelu papíren a zdražování papíru,

t. 1089/VIII. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1243/X. 133, 25. II. 1938; 19.

ve věci nadání Jana Petra hraběte Straky a Strakovy akademie,

t. 1115/V. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1296/III. 145, 5. IV. 1938; 4.

ve věci spojení Národního divadla se zamýšlenou novostavbou jeho pomocné budovy,

t. 1152/I. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1296/VII. 145, 5. IV. 1938; 4.

ve věci vyclívání semen a herbářů, jakož i vědeckého materiálu pro stát. ústavy a pro vědecké pracovníky,

t. 1188/VIII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1382/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci projektu novostavby resp. přestavby budovy pro hlavní poštovní a telegrafní úřad v Praze II.,

t. 1244/VIII. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1350/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

DOMINIK Rudolf, Dr.

XII. voleb. kraj

F-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

159, 16. XII. 1938; 9.

Návrh pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 52.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců národní obce fašistické k zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 66.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 32.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

36, 21. IV. 1936; 9.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (t. 435).

47, 26. V. 1936; 9.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

89, 1. IV. 1937; 3.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 29.

Interpelace:

o zákazu veřejné schůze ve Vranové, pol. okr. Zábřeh na Moravě,

t. 268/VII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/VIII. 47, 26. V. 1936; 5.

o zákazu veřejné schůze v Brně-Králově Poli,

t. 341/XI. 32, 17. II. 1936; 5.

odpov. t. 547/XI. 58, 26. VI. 1936; 5.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud trest. v Brně (přestupek ublížení na cti podle § 1 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 214; zprav. F. Nový; nevydán.

31, 5. III. 1936; 24.

okr. soud trest. v Brně (přestupek ublížení na cti podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

31, 5. III. 1936; 5.

zpr. t. 409; zprav. F. Nový; nevydán.

48, 27. V. 1936; 38.

disciplinární rada adv. komory v Brně (disciplinární řízení).

51, 9. VI. 1936; 4.

zpr. t. 705 a 706; zprav. dr Neuman;

věc vrácena výb. im. k novému projednání.

87, 12. III. 1937; 8, 9.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.

III. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Jmenován ministrem veřejných prací 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem veřejných prací 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opětně ministrem veřejných prací 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra veřejných prací 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

 

DROBNÝ Jozef

XVI. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Návrh iniciativní:

na změnu zákona z 19. XII. 1934, č. 279 Sb. z. a n., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech, t. 482.

9, 4. VI. 1936; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 23.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 511).

53, 16. VI. 1936; 8.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 1024).

109, 25. VI. 1937; 21.

Interpelace:

ve věci rozdílů cenového indexu životních potřeb na Slovensku a Podk. Rusi,

t. 44/XII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/V. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci vkladů, uložených na území Slovenska v býv. uher. poštovní spořitelně v Budapešti,

t. 88/XX. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XIV. 29, 27. II. 1936; 4.

o vrácení kaucí býv. uherským poštmistrům,

t. 88/XXI. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XV. 29, 27. II. 1936; 4.

pro osvobození od poštovného korespondence almuženským řádům,

t. 341/VI. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/IV. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci intensivnějšího zavádění přespolního doručovaná do osad, samot a kolonií na Slovensku a Podk. Rusi,

t. 386/XII. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 589/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

pro urážení Slováků účt. adjunktem Krajíčkem v účtárně ředitelství pošt a telegrafů v Bratislavě,

t. 694/XII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 797/XIII. 84, 4. III. 1937; 4.

ohledně vrácení kaucí býv. uh. poštmistrům,

t. 1062/III. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/X. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1296/I. 145, 5. IV. 1938; 4.

týkající se vkladů, uložených na území Slovenska a Podk. Rusi v býv. poštovní spořitelně v Budapešti,

t. 1062/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/XI. 130, 22. II. 1938; 4.

ve věci úpravy zaopatřovacích platů nestát. učitelů a jiných zaměstnanců na Slovensku,

t. 1216/IX. 130, 22. II. 1938; 4.

ve věci rozdílů cenového indexu životních potřeb na Slovensku a Pod. Rusi,

t. 1216/X. 130, 22. II. 1938; 4.

ve věci zřízení lepšího doručování poštovních zásilek pro obce v okolí Vlčova,

t. 1216/XI. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1370/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci doručování pošty na krupinských lazech,

t. 1250/I. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1370/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci zavedení doručovací služby do osady Jakubie,

t. 1265/VI. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1382/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci zřízení poštovního úřadu v osadě Brenner,

t. 1265/VII. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1382/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepřístojném chování a vyhrožování finančního strážníka Kubového v Gajarech,

t. 1377/XVI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o vyhrožování finančního strážníka Jos. Ribína v Gajarech,

t. 1377/XVII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o odnětí cestovního pasu Pavlu Zelenkovi a jeho manželce Heleně roz. Zalecové, obyvatelům z obce Gajary čp. 169,

t. 1377/XVIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o týrání Frant. Vismeka, obyvatele v Gajarech čp. 833, místními četníky vrch. strážm. Tománkem, strážm. Sekaninou, strážm. Benešem a strážm. Jur. Ledvinou dne 16. IV. 1938,

t. 1377/XIX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

DUBICKÝ Jan

IV. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. im., soc.-pol. a stál. (náhr.).

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9-10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na okamžitou pomoc občanům, postiženým povodněmi, průtrží mračen a krupobitím na okresích: Nová Paka, Semily a Jičín, t. 477.

48, 27. V. 1936; 39.

na vydání zákona, kterým se dává náhrada vlastníkům domů pod ochranou nájemní, t. 535.

55, 22. VI. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se mění ustanovení civilního řádu soudního, t. 762.

78, 11. II. 1937; 6.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím, t. 1028.

110, 26. VI. 1937; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 802

(návrh posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům [orgánům]).

84, 4. III. 1937; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

34, 20. III. 1936; 16.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 67.

Interpelace:

o poměrech ve Všeobecném pensijním ústavě v Praze,

t. 362/XIX. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

o germanisační činnosti starokatolické církve v severních Čechách,

t. 683/VIII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 828/XIV. 88, 31. III. 1937; 4.

o úpravě jazykových otázek v nemocenských pojišťovnách,

t. 691/IV. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 857/III. 92, 15. IV. 1937; 3.

 

DUFEK Josef, Dr.

IV. voleb. kraj

REP-NJ

Nastoupil na místo zemřelého posl. Bohumíra Bradáče.

Slib vykonal 9, 6. XI. 1935; 3.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 50.

Byl členem výb. im. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 217

(im. A. Petra). 26, 23. I. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 211

(im. F. Nitsche). 30, 28. II. 1936; 43, doslov 43.

im. výb. zpr. t. 213

(im. dr Markoviče). 30, 28. II. 1936; 43.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 313

(návrh sen. dr Miloty, dr Kloudy, Pichla a Hubky, aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské).

31, 5. III. 1936; 6, doslov 15.

im. výb. zpr. t. 218

(im. J. Stejskala). 31, 5. III. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 224

(im. R. Heegera). 32, 17. III. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 212

(im. F. Janalíka). 34, 20. III. 1936; 45.

im. výb. zpr. t. 367

(im. dr Huly). 35, 26. III. 1936; 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 400

(zákon o obraně státu).

39, 28. IV. 1936; 10.

doslov 41, 30. IV. 1936; 9,

oprava tiskových chyb 17.

im. výb. zpr. t. 403

(im. A. Hlinky). 47, 26. V. 1936; 30.

im. výb. zpr. t. 406

(im. A. Hlinky). 47, 26. V. 1936; 31.

im. výb. zpr. t. 407

(im. dr Spiny). 47, 26. V. 1936; 31.

im. výb. zpr. t. 408

(im. F. Maye). 47, 26. V. 1936; 32.

im. výb. zpr. t. 429.

(im. F. Nitsche). 59, 27. VI. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 550

(im. G. Böhma). 77, 22. I. 1937; 8.

im. výb. zpr. t. 727

(im. dr Kellnera). 91, 9. IV. 1937; 10.

im. výb. zpr. t. 733.

(im. R. Sandnera). 91, 9. IV. 1937; 10.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1111

(zákon o zbraních a střelivu).

115, 15. XI. 1937; 4, doslov 12, oprava chyb 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 21.

 

DVOŘÁK Josef

VIII. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., in., rozp., techn.-doprav., zahr. a živn.-obch.

Pozbyl mandátu nálezem voleb. soudu z 25. IV. 1936. Po něm nastoupil Karel Procházka.

39, 28. IV. 1936; 3.

Návrh doplňovací:

k t. 242. 24, 20. XII. 1935; 32.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o spotřební dani z kyseliny octové (t. 236), o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (t. 244), o zákonu, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 237), o zákonu, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (t. 239); též o demonstracích na Staroměstském nám. v prosinci 1935.

23, 19. XII. 1935; 19.

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (t. 293).

30, 28. II. 1936; 36.

Interpelace:

o šikanování nemocného vojáka Josefa Skály u pěšího pluku č. 21 v Čáslavi,

t. 318/V. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/III. 50, 5. VI. 1936; 21.

o svévolném postupu okresního úřadu a četnictva v Pardubicích,

t. 318/VI. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 392/III. 36, 21. IV. 1936; 5.

o arogantním a nezákonném postupu okresního hejtmana Štolby v Něm. Brodě,

t. 352/XI. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 547/VII. 58, 26. VI. 1936; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Plzni (pro zločin podle §§ 81, 87 tr. z., § 15, č. 2 zák. na ochranu republiky, přečin podle § 283 tr. z. a přestupek podle § § 3 a 19 shromažďov. zákona).

4, 24. VI. 1935; 4.

zpr. t. 199: zprav. dr Hula; nevydán.

30, 28. II. 1936; 42.

 

DVOŘÁK Josef

II. voleb. kraj

Rep.-NJ

Nastoupil po zemřelém dr F. Staňkovi.

Slib vykonal 59, 27. VI. 1936; 4.

Volba verifikována 76, 21. I. 1937; 4.

Byl členem výb. im. a in.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 810

(im. P. Teplanského) 96, 27. IV. 1937; 24.

im. výb. zpr. t. 812

(im. E. Köhlera) 96, 27. IV. 1937; 24.

im. výb. zpr. t. 872

(im. dr Neuwirtha) 104, 11. VI. 1937; 14.

im. výb. zpr. t. 971

(im. R. Kleina) 148, 10. V. 1938; 15.

im. výb. zpr. t. 1086

(im. dr Neuwirtha) 148, 10. V. 1938; 16.

im. výb. zpr. t. 973

(im. B. Rodovského) 149, 12. V. 1938; 40.

im. výb. zpr. t. 1087

(im. dr Branžovského) 149, 12. V. 1938; 40.

im. výb. zpr. t. 1088

(im. dr Branžovského) 149, 12. V. 1938; 40.

"D" resp. Dan-Dol  "D" resp. Dom-DvoPřihlásit/registrovat se do ISP