"D" resp. Dan-Dol  "D" resp. Dom-Dvo

DANIHEL Štefan

XV. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., rozp. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci občanům v obcích Dobrá Voda, Chtelnice, Dolný Lopašov, Lančár, Šterusy, Dechtice, Naháč a Nadáš v okr. piešťanském a trnavském, kteří byli postiženi katastrofální živelní pohromou, t. 132.

15, 4. XII. 1935; 9.

na provedení jarní osevné akce na Slovensku, t. 776.

78, 11. II. 1937; 6.

na pomoc postiženým živelní pohromou ve Farkašíně u Trnavy, t. 974.

103, 10. VI. 1937; 3.

na poskytnutí mimořádné pomoci pohořelým v Pezinku, t. 1319.

146, 7. IV. 1938; 38.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášen min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 42.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 3.

Interpelace:

o zákazu volného shromáždění Družiny křesťanského rolnického sdružení v Nemšové,

t. 377/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o stranických a protizákonných machinacích v rolnickém družstevním lihovaru v Plaveckém Podhradí,

t. 1405/VI. rozesl. 31. VII. 1938.

 

DAVID Josef

IV. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zestátnění zbrojního průmyslu, t. 563.

57, 25. VI. 1936; 83.

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným rolníkům v okr. ústeckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 49.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 400

(zákon o obraně státu).

39, 28. IV. 1936; 13.

doslov 41, 30. IV. 1936; 11.

Prohlášení:

jménem vládní většiny a Národního sjednocení o zákonu o branné výchově (t. 1017).

109, 25. VI. 1937; 12.

 

DEMBOVSKÝ Karol

XVII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. rozp.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci pohořelým v obci Šavčina-Podváží, okres Púchov, t. 436.

42, 7. V. 1936; 32.

na poskytnutí mimořádné naléhavé peněžní podpory, jakož i podpory v potravinách a osivu, na poskytnutí příspěvku v mimořád. výši a stát. záruky ve smyslu zák. č. 65/36 a vl. nař. č. 80/36 o staveb. ruchu - povodní poškozeným obyvatelům v obci Beluša, okr. Ilava, t. 829.

86, 11. III. 1937; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonech (t. 1190, 1189, 1184, 1191, 1194, 1186); mluví též o čsl. stát. příslušnících žijících v Belgii a Holandsku a o řeči min. soc. péče Ing. Nečase v rozp. výb. z 24. XI. 1937).

128, 17. XII. 1937; 20.

Interpelace:

v záležitosti poměrů u Čsl. akc. plav. společnosti dunajské v Bratislavě,

t. 44/XIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 102/V. 18, 7. XII. 1935; 31.

o finanční situaci Všeobecného pensijního ústavu a Ústřední sociální pojišťovny,

t. 711/VII. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 848/XIV. 91, 9. IV. 1937; 3.

ve věci neudržitelných poměrů na stát. lidové škole v Trenč. Teplé a ve věci zneužívání úřední moci Frant. Horákem, správcem této školy,

t. 804/XIII. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 946/XI. 105, 15. VI. 1937; 3.

Žádosti ve všech imunity:

kraj. soud v Trenčíně (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 11.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Trenčíně (trojnásobný přečin utrhání na cti podle § 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n., správně podle § 2 event. § 3 cit. zák.

112, 29. X. 1937; 12.

kraj. soud v Trenčíně (přečin rušen obecného míru podle § 14, č. 3. zákona na ochranu republiky).

129, 27. I. 1938; 8.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Trenčíně (dvojnásobný přečin rušení obecného podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky).

129, 27. I. 1938; 9.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky a pro šestinásobný přestupek podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

130, 22. II. 1938; 5.

v důsledku amnestie presidenta republiky odvolána pouze část žádosti týkající se přečinu podle § 14, č. 3 zák. na ochranu republiky.

150, 2. VIII. 1938; 7.

kraj. soud v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 2 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.).

150, 2. VIII. 1938; 8.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

okr. soud v Trenčíně. (přestupek urážky podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

151, 17. XI. 1938; 11.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

 

DÉRER Ivan, Dr.

XVI. voleb. kraj

ČSD-hosp. NSP.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Jmenován ministrem spravedlnosti 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem spravedlnosti 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opětně ministrem spravedlnosti 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Pověřen prozatímním řízením ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy dne 11. IV. 1938.

147, 26. IV. 1938; 7.

Zproštěn prozatímního řízení ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy dne 10. V. 1938.

149, 1. V. 1938; 4.

Zproštěn úřadu ministra spravedlnosti 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se hospitantem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Zbaven mandátu 25. I. 1939 v důsledku rozpuštění čsl. strany soc. dem. na Slovensku.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud tr. v Praze (přečin proti cti).

141, 17. III. 1938; 81.

 

DEVEČKA Ondrej

XIX. voleb. kraj

REP-Ľud.

Slib vykonal 1, 1. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. kult.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Návrh iniciativní:

na pomoc obyvatelům města Revúca, postiženým katastrofálním požárem, t. 1318.

146, 7. IV. 1938; 38.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 92.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů, národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 26.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

101, 4. VI. 1937; 23.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr. Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 5.

 

DLOUHÝ František

IX. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. im., kult. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z. a n. o dani z vodní síly, t. 122.

13, 14. XI. 1935; 4.

na zařazení města Tábora do skupiny B činovného, t. 393.

36, 21. IV. 1936; 5.

na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům), t. 512.

53, 16. VI. 1936; 4.

na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese jindřichohradeckém a strakonickém, t. 949.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice, t. 988.

106, 17. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 101

(im. F. Hollube).

14, 15. XI. 1935; 9, doslov 13.

im. výb. zpr. t. 171

(im. R. Gajdy). 28, 20. II. 1936; 53.

im. výb. zpr. t. 226

(im. K. Rybárika). 32, 17. III. 1936; 25.

im. výb. zpr. t. 229

(im. P. Töröka). 32, 17. III. 1936; 25.

im. výb. zpr. t. 182

(im. K. Rybárika). 35, 26. III. 1936; 7.

im. výb. zpr. t. 310

(im. R. Sandnera). 35, 26. III. 1936; 9.

im. výb. zpr. t. 368

(im. dr Porubszkého). 44, 14. V. 1936; 8.

im. výb. zpr. t. 418.

(im. R. Sandnera). 59, 27. VI. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 462

(im. K. H. Franka). 76, 21. I. 1937; 26.

kult. výb. zpr. t. 802

(návrh posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům [orgánům]).

84, 4. III. 1937; 10.

doslov 85, 5. III. 1937; 39, vyjádření a resoluci 41.

im. výb. zpr. t. 816

(im. F. Hollubeho). 104, 11. VI. 1937; 14.

im. výb. zpr. t. 719.

(im. J. Illinga). 115, 15. XI. 1937; 15.

im. výb. zpr. t. 720

(im. F. Zupky). 115, 15. XI. 1937; 16.

im. výb. zpr. t. 820

(im. J. Illinga). 115, 15. XI. 1937; 16.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

22, 12. XII. 1935; 7.

Interpelace:

ve věci zdlouhavého vyřizování investičních aktů okresním úřadem v Čes. Budějovicích,

t. 268/V. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/VII. 47, 26. V. 1936; 5.

ve věci úpravy železničních tarifů v jižních Čechách,

t. 268/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 396/VI. 39, 28. IV. 1936; 72.

o naléhavé potřebě zákonné úpravy péče o cizinecký ruch v Československé republice,

t. 924/VIII. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1060/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci stavby železničních podjezdů v Čes. Budějovicích,

t. 1122/X. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1223/XV. 130, 22. II. 1938; 5.

 

DÖLLING Rudolf

XII. voleb. kraj

K

Nastoupil na místo posl. Jos. Štětky, jenž byl nálezem voleb. soudu zbaven mandátu.

Slib vykonal 24, 20. XII. 1935; 48.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na okamžitou pomoc postiženým živelní pohromou na Zábřežsku v obcích Bušín, Hartíkov a Jakubovice, t. 488.

49, 4. VI. 1936; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 272. 26, 23. I. 1936; 21.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z cenných papírů pevně zúročitelných (t. 272).

26, 23. I. 1936; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 25.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

82, 25. II. 1937; 20.

Interpelace:

o špatném zacházení s vojíny u III. praporu pěšího pluku č. 44 v Turnově,

t. 282/XIII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XIII. 47, 26. V. 1936; 5.

že se v ašských textilních závodech přestupuje zákon o pracovní době,

t. 352/II. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 578/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

že krnovské policejní komisařství pronásleduje krnovské dělnické hnutí,

t. 388/IV. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 602/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

ze jihlavské textilní závody soustavně porušují zákon o pracovní době,

t. 388/V. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 614/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

o zastavení činnosti opavské místní skupiny průmyslového svazu chemických, sklářských a keramických dělníků,

t. 388/XII. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 602/XXI. 60, 7. X. 1936; 8.

o mimořádné nouzi v oblasti Kamenického Šenova,

t. 446/XIX. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/XXVI. 60, 7. X. 1936; 8.

o vyhoštění říšskoněmeckých vystěhovalců Löschnera a soudruhů,

t. 446/XX. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 614/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

o vyhoštění říšskoněmeckých vystěhovalců Schrödera a soudruhů,

t. 446/XXI. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/XXVII. 60, 7. X. 1936; 8.

o neslýchaných poměrech v olomoucké okresní nemocenské pojišťovně,

t. 785/II. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 1045/II. 112, 29. X. 1937; 11.

o neudržitelných poměrech na místní dráze z Aše do Rossbachu,

t. 843/XI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XXII. 112, 29. X. 1937; 10.

o mzdových poměrech u firmy Hermann Schefter a o chování zábřežského okres. úřadu při rozšiřování letáků, týkajících se těchto mzdových poměrů,

z. 874/XII. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1063/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

o zajištění řádných mzdových poměrů u firmy Jindřich Klinger ve Svitavách a o jednání okres. úřadu v Mor. Třebové,

t. 874/XII. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1076/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

o protizákonných a dobrým mravům odporujících reversech u firmy dr Skorkovského v Králíkách,

t. 902/III. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1109/V. 116, 27. XI. 1937; 5.

o zastavení provozu továrny na fezy v Mikulovicích ve Slezsku,

t. 1122/VI. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1296/XI. 145, 5. IV. 1938; 4.

o vyloučení firem při zadávání státních staveb,

t. 1122/VII. 117, 30. XI. 1937; 3.

o po zívání dělnických kolektivních smluv při stavbách státních silnic,

t. 1122/VIII. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1331/III. 148, 10. V. 1938; 6.

o nepatřičném jednání pohraničního dozorce Cíchy v Kraslicích,

t. 1139/III. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1247/III. 136, 8. III. 1938; 3.

že některé podniky v Kolíně překážejí volbám závodních výborů,

t. 1199/XIV. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1373/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o konfiskační praxi libereckého stát. zastupitelství,

t. 1216/VIII. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1296/XV. 145, 5. IV. 1938; 4.

o zabavení časopisu "Die rote Fahne",

t. 1220/II. 130, 22. II. 1238; 5.

odpov. t. 1296/XVI. 145, 5. IV. 1938; 4.

o jmenování zástupců firmy Moravia do obecního zastupitelstva v Hlubočkách,

t. 1287/V. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1396/II. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)

129, 27. I. 1938; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)

129, 27. I. 1938; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)

129, 27. I. 1938; 9.

 

DOLANSKÝ Jaromír, Dr.

XI. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., im., in., ink., rozp., soc.-pol., parl. úsp. a kontr. kom., ústav.-práv. a stál. (náhr.).

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na zrušení § 27 vlád. nař. ze dne 21. XII. 1935, č. 238 Sb. z a n., a nahrazení jeho znění, t. 271.

26, 23. I. 1936; 4.

na vydání zákona o přeměně stravovací akce na podporování nezaměstnaných peněžitou podporou a o přídělu potravin, t. 391.

36, 21. IV. 1936; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 103.

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 53.

k t. 794. 82, 25. II. 1937; 18.

Návrhy resoluční:

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 42.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 43.

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 62, 64.

k t. 794. 82, 25. II. 1937; 20.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců komunistické strany o provokační akci Henleina a Třetí říše proti Československu v ČSR i za hranicemi, za rozpravy o t. 779.

97, 13. V. 1937; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 65.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364); protestuje též proti usnesení kraj. soudu v Praze o možnosti zastavení "Ľudového deníku".

33, 19. III. 1936; 29.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 8.

o zákonu, jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. V. 1932, č. 66 Sb. z. a n. (branný zákon) (t. 794).

82, 25. II. 1937; 13.

o zákonu o vojenském polním trestním řízení (t. 880).

96, 27. IV. 1937; 12.

Interpelace:

o zabavení "Haló-novin" z 25. srpna 1935,

t. 63/VIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/I. 26, 23. I. 1936; 4.

o odsouzení člena okresního zastupitelstva Hanse Schüttera,

t. 286/IV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/IV. 47, 26. V. 1936; 5.

o zadržení blahopřejného telegramu Komunistické straně Francie a tamější Lidové frontě k volebnímu vítězství,

t. 430/III. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 589/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

o platnosti a závaznosti kolektivních smluv sjednaných před 30. IV. 1935 podle vládního nařízení č. 89/1935,

t. 586/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/XVI. 65, 27. XI. 1936; 6.

ve věci konfiskace dotazu poslance NSRČ na vládu,

t. 996/XIX. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1047/XXXII. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin sdružování státu nepřátelského podle § 17 č. 1 a 2 zák. z 19. III. 1923, č. 50 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 16.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

velitelství 1. divise v Praze (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky).

35, 26. III. 1936; 5.

Volán k pořádku:

58, 26. VI. 1936; 62.

 

DOLANSKÝ Josef, Dr.

X. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink., stál., parl. úsp. kom a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Nár. shrom. na r. 1936, t. 225.

21, 11. XII. 1935; 78.

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu na okrese znojemském, t. 582.

60, 7. X. 1936; 8.

Návrh pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

"D" resp. Dan-Dol  "D" resp. Dom-DvoPřihlásit/registrovat se do ISP