"N" resp. Naj-Neu "N" resp. Neu-Nic "N" resp. Nit-Nov

NEUMEISTER František

I. B voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in., soc.-pol. a zdrav.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 10-11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 6.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím: Jankov, Jankovská Lhota, Pičín, Hlivín, Ouběnice a přilehlým osadám v soud. okr. votickém, pol. okr. Sedlčany, poškozeným krupobitím dne 8. VI. 1937, t. 986.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 357 (zákon, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n.)

32, 17. III. 1936; 13.

doslov 33, 19. III. 1936; 14.

Interpelace:

ve věci neutěšených poměrů a úpravy požitků prodavačů tabáku,

t. 44/VII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/XIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci neoprávněného držení prodejny tabáku pí Tevelesovou v Praze VII,

t. 44/VIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/III. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci neoprávněného držení prodejny tabáku, po případě společenství v trafice pí Englové v Praze I,

t. 44/IX. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/XIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci trafiky v Praze XII, na Tylově nám.,

t. 44/X. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 102/II. 18, 7. XII. 1935; 31.

ve věci trafiky v Praze II, Na Poříčí (Jan Hübschmann),

t. 44/XI. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/XIV. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci zřízení nové trafiky v Praze II, Hybernská ul.,

t. 119/XII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 274/XII. 27, 18. II. 1936; 6.

ve věci nezapočítání vojenské presenční služby do postupu,

t. 577/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/XV. 70, 3. XII. 1936; 106.

ve věci skladu tabáku v Písku,

t. 683/I. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/VI. 91, 9. IV. 1937; 3.

o vyřazování okresů ze státní stravovací akce,

t. 691/V. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 845/I. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci přídělu stravovacích lístků některým okresům,

t. 804/XVX. 86, IX. III. 1937; 4.

odpov. t. 1023/IX. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci velkoprodeje tabáku v Žatci,

t. 911/II. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1092/XI. 115, 15. XI. 1937; 3.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 20.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 20.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

8, 5. XI. 1935; 20.

žádost odvolána 15, 4. XII. 1935; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti)

150, 2, VIII. 1938; 7.

žádost odvolána 151, 17. XI. 1938; 11.

 

NEUWIRTH Hans, Dr.

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im., rozp., zahr. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

aby byl vydán zákon o výslechu obhajoby před radní komoru, t. 579.

60, 7. X. 1936; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 18.

o vlastní imunitní věci (t. 100).

12, 8. XI. 1935; 28.

o imunitní věci B. Köhlera (t. 103).

12, 8. XI. 1935; 30.

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

18, 7. XII. 1935; 3.

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci §u 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293); mluví též o řeči Henleinově.

30, 28. II. 1936; 13.

o zákonu, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 5. V. 1933, č. 73 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (t. 437); odmítá tvrzení sen. Wenderlicha, kterým ho uvedl v souvislost s aférou Fénixu.

44, 14. V. 1936; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů (t. 557).

59, 27. VI. 1936; 4

o zákonů o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (t. 632).

62, 15. X. 1936; 19.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 63.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

93, 16. IV. 1937; 23.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 3.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 26.

Interpelace:

naléhavá o ustavení okresních zastupitelstev,

t. 151. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 222. 24, 20. XII. 1935; 48.

naléhavá o projevu ministra dr. F. Spiny při jeho řeči v Mostě dne 1. XII. 1935,

t. 233. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 260. 25, 21. I. 1936; 9.

že okresní úřad českolipský nedodržuje ustanovení jazykového nařízení,

t. 133/II. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 315/V. 31, 5. III. 1936; 5.

že okresní úřady v Něm. Jablonném, v Karl. Varech, Žluticích a Litoměřicích nedodržují ustanovení jazykového nařízení,

t. 263/IX. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 423/V. 42, 7. V. 1936; 4.

o trýznivém a nezákonitém jednání pražského hlavního poštovního úřadu,

t. 268/IV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/VI. 47, 26. V. 1936; 5.

že bruntálský okresní úřad neprávem potrestal dva členy sudetskoněmecké strany,

t. 282/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XXII. 47, 26. V. 1936; 5.

o velmi nedostatečném povinném státním dozoru nad pojišťovací společností "Fénix",

t. 603/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/XIII. 78, 11. II. 1937; 6.

aby si vláda vyžádala informace, jak se v belgické sněmovně přenášejí řeči v několika jazycích,

t. 603/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

že se advokátů využívá k neplaceným výkonům státních úředníků,

t. 799/X. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/II. 112, 29. X. 1937; 10.

že okresní úřad ve Znojmě bez důvodů zakazuje veřejná shromáždění a nedbá ustanovení jazykového zákona,

t. 918/XIX. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost posl. Zierhuta, aby proti posl. dr Neuwirthovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř., pro urážlivý výrok, jehož proti němu použil v 5. schůzi posl. sněmovny.

5, 25. VI. 1935; 75.

zpr. t. 100; zprav. dr Neuman; udělena veřejná důtka.

12, 8. XI. 1935; 29.

okr. soud trest. v Brně (přestupek ublížení na cti podle § 1 zák. č. 108/38 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 731; zprav. dr Neuman; vydán.

91, 9. IV. 1937; 10.

discip. rada advokátní komory v Praze (disciplinární stíhání).

72, 10. XII. 1936; 4.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

148, 10. V. 1938; 16.

okr. soud. tr. v Praze (přestupky podle § 312 a 314 tr. z.).

78, 11. II. 1937; 7.

discipl. rady adv. komory v Praze (kárné stíhání).

78, 11. II. 1937; 7.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

148, 10. V. 1938; 15.

okr. soud trest. v Praze (přestupek podle §u 1, § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

80, 18. II. 1937; 4.

zpr. t. 872; zprav. J. Dvořák; vydán.

104, 11. VI. 1937; 15.

okr. soud v Nov. Jičíně (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

102, 8. VI. 1937; 5.

žádost odvolána. 145, 15. IV. 1938; 33.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti podle § 1 zákona č, 124/1924 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 11.

discip. rada advokátní komory v Praze (kárné stíhání).

112, 29. X. 1937; 12.

discipl. rady advokátní komory v Praze (kárné stíhání).

112, 29. X. 1937; 12.

discipl. rady advokátní komory v Praze (disciplinární stíhání).

130, 22. II. 1938; 5.

okr. soud v Chebu (přestupek urážky na cti podle §§ 2 a 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

130, 22. II. 1938; 5.

discipl. rada advokátní komory v Praze (kárné stíhání).

146, 7. IV. 1938; 4.

discipl. rada advokátní komory v Praze (disciplinární stíhání).

150, 2. VIII. 1938; 7.

discipl. rada advokátní komory v Praze (kárné stíhání).

150, 2. VIII. 1938; 7.

Volán k pořádku:

143, 29. III. 1938; 22.

 

NĚMEC František

VI. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. soc.-pol. a techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na zařazení Moravské Ostravy do skupiny míst A činovného, t. 576.

59, 27. VI. 1936; 25.

na zařazení obce Dubí a její osady Újezd a Dřín do skupiny míst B činovného, t. 884.

96, 27. IV. 1937; 25.

na zařazení Petrovic u Bohumína do skupiny míst C činovného, t. 1200.

129, 27. I. 1938; 8.

Návrh resoluční:

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 32.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 511

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich).

53, 16. VI. 1936; 5, doslov 24.

tech.-doprav. výb. zpr. t. 698

(zákon o drahách, železniční zákon).

72, 10. XII. 1936; 20.

doslov 75, 17. XII. 1936; 51.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 912

(zákon o drahách, železniční zákon).

98, 20. V. 1937; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. doprav., hospod. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 21.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 1169).

126, 15. XII. 1937; 51.

Interpelace:

ve věci obsazování volných systemisovaných míst v 6. platové stupnici v kancelářských službách u zemského finančního ředitelství v Praze,

t. 566/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/VII. 68, 1. XII. 1936; 94.

ve věci neutěšených služebních a postupových poměrů zaměstnanců zemských ústavů a zvláštních zařízení v Čechách, jakož i bývalých zaměstnanců země České, kteří podle zákona o organisaci politické správy byli postátněni,

t. 603/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/XII. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci zavedení zkoušek v kancelářských službách vojenské správy pro jmenování kancelářskými úředníky IV. služební třídy,

t. 629/VIII. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 750/XIV. 78, 11. II. 1937; 6.

o opatřeních k důstojné representaci Československa na mezinárodní výstavě v Paříži r. 1937,

t. 876/XI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1070/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 964; zprav. V. Košek; nevydán.

110, 26. VI. 1937; 13.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem).

60, 7. X. 1936; 9.

žádost odvolána.

80, 18. II. 1937; 4.

 

NĚMEC Franz

VI. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. inic., ink. a soc.-pol.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 27.

Interpelace:

že chomutovský okresní úřad proti zákonu zakázal schůze sudetskoněmecké strany v Michanicích, Drouškovicích, Hohentannu, Sušanech, Křimově a Černovicích,

t. 268/III. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XXI. 47, 26. V. 1936; 5.

o nespravedlivém postupu kadaňského okresního úřadu při jmenování místních volebních komisařů,

t. 282/XV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 462/XIV. 47, 26. V. 1936; 5.

o neodůvodněných četnických opatřeních proti lidem docházejícím do kostela,

t. 497/VI. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 623/X. 61, 8. X. 1936; 34.

o nesociálním postupu při zařazování do vyživovací akce,

t. 552/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/IV. 68, 1. XII. 1936; 94.

o nestejném označení jmen stanic,

t. 552/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 715/I. 76, 21. I. 1937; 7.

že státní zastupitelství opominulo podati zákonité návrhy proti periodickému tiskopisu "Večerní české slovo",

t. 577/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 630/XIV. 62, 15. X. 1936; 4.

že pohraniční orgány hromadně zabavují olympijské pamětní spisy,

t. 619/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

že se v Brně nedbá jazykového zákona,

t. 655/XIV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXVII. 80, 18. II. 1937; 4.

o přezkoušení zákonitosti informačních pramenů mosteckého "Severočeského slova" a o neodůvodněném zatýkání, které provedla mostecká státní policie,

t. 655/XVI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 791/V. 82, 25. II. 1937; 3.

že tajní policisté vyšetřují u společenstev hostinských, kolik upsala na státní půjčku,

t. 658/VII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 805/VI. 86, 11. III. 1937; 4.

že podbořanský okresní úřad zlomyslně zamítá nároky podle tiskového zákona,

t. 667/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/VIII. 86, 11. III. 1937; 4.

o nevážném odklizení sochy světce v Ervěnicích,

t. 694/IV. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 805/XIX. 86, 11. III. 1937; 4.

o protiústavním omezování svobody tisku a volného projevu mínění,

t. 694/VIII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 791/X. 82, 25. II. 1937; 3.

o trýznivém jednání úředníka na schůzi,

t. 694/XXIV. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XXVI. 91, 9. IV. 1937; 3.

že úředníci přísečnické četnické stanice několikrát bez důvodu odepřeli vydati pohraniční průkazy čsl. stát. občanům německé národnosti,

t. 769/XIII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/XXI. 100, 3. VI. 1937; 4.

že stát. policejní úřad v Chomutově zakázal "Sudetskoněmecký pochod" od Viktora Czapky,

t. 888/XXIV. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

o trýznivém jednání rady Charváta od žateckého okres. úřadu na schůzi sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, která se konala 8. XI. 1936 ve Staňkovicích,

t. 902/XXII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1075/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

o odklizení sochy světce v Ervěnicích, v okr. jirkovském,

t. 911/X. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

o opatření zemského úřadu proti vrch. komisaři Charvátovi od žateckého okresního úřadu,

t. 918/IX. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

že orgány expositury stát. policie v Jirkově ohrožují veřejný klid a pořádek,

t. 960/XVIII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

že četnický velitel ve Svitavách nezákonitě jednal a svévolně zatkl a obvinil nevinné občany svitavské pro silniční loupež,

t. 1039/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/XII. 129, 27. I. 1938; 8.

o ztýrání vojínem,

t. 1222/XIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1331/XIII. 148, 10. V. 1938; 6.

o protizák. postupu Jarosl. Pokorného, komisaře stát. policej. úřadu v Bílině, při rozpouštění schůzí,

t. 1330/VI. 148, 10. V. 1938; 6.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Mostě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

76, 21. I. 1937; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

97, 13. V. 1937; 4.

kraj. soud v Mostě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 11.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

 

NICKEL Arthur

VI. voleb. kraj

SdP

Nastoupil na místo Otto Liebla, který se vzdal mandátu.

Slib vykonal 150, 2. VIII. 1938; 3.

Jeho mandát zanikl. podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

 

NICKERL Paul

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Interpelace:

že se při sestavování okresních a obecních sociálních komisí nedbá volebního výsledku sudetskoněmecké strany,

t. 664/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/VI. 84, 4. III. 1937; 4.

že plánský okresní úřad bezdůvodně přísně potrestal místního vedoucího Josefa Jägera z Pakoslavi a že se vyšetřující úředník při výslechu obviněného choval nevhodně.

t. 667/VIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXII. 88, 31. III. 1937; 4.

o přehmatech vejprtského zástupce vlády komisaře Benesche,

t. 737/IX. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/I. 98, 20. V. 1937; 4.

o národnostní příslušnosti úředníků pražského zemského úřadu,

t. 744/V. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

aby se při zřízení expositury stát. policie ve Falknově n. O. dbalo zásady národnostní rovnosti,

t. 790/XIX. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 1041/XX. 112, 29. X. 1937; 10.

že Léčebný fond veřejných zaměstnanců v Praze II., Hybernská 10, vydává jednojazyčná česká vyřešení,

t. 847/V. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1060/II. 112, 29. X. 1937; 11.

o úpravě úředního telefonního seznamu pro Čechy křivdící Němcům,

t. 911/XIX. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/X. 112, 29. X. 1937; 11.

že orgány poštovních úřadů stále činí jednojazyčné poznámky o nedoručitelnosti,

t. 911/XX. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

že správce stát. policejního úřadu v Jáchymově, dr Streit, svévolně vykonává shromažďovací policii,

t. 982/XII. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XXV. 112, 29. X. 1937; 11.

o chování vojínů k občanským osobám,

t. 1208/XII. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1307/XII. 147, 26. IV. 1938; 8.

že stát zadává práce v německém území českým firmám,

t. 1216/IV. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že Léčebný fond veřejných zaměstnanců porušuje jazykový zákon,

t. 1222/XII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že Jindř. Reichlovi z Jáchymova č. 642 byl proti zákonu odebrán cestovní pas,

t. 1244/X. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1374/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizák. způsobu vyjadřování v žalobním spisu stát. zastupitelství v Mostě ze dne 1. II. 1938, č. j. St 3/38/2, Tk VII 194/38 kraj. soudu v Mostě,

t. 1338/XV. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1394/XII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že okres. úřad v Kadani vyřizuje spisy jednojazyčně česky,

t. 1354/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že četnické velitelství a okres. úřad ve Falknově n. Ohří bez důvodu podezřívaly stát. občana Karla Martiku z Falknova n. O.,

t. 1354/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že finanční strážník obtěžoval stát. občanku a že četníci odmítli to vyšetřiti,

t. 1361/XIX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soudu v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

53, 16. VI. 1936; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

88, 31. III. 1937; 4.

kraj. soudu v Mostě (zločiny podle § 15, č. 3 a přečiny podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky).

80, 18. II. 1937; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

"N" resp. Naj-Neu "N" resp. Neu-Nic "N" resp. Nit-NovPřihlásit/registrovat se do ISP