"N" resp. Náj-Nej "N" resp. Net-Nos "N" resp. Novák-Nový

NOVÁK Josef, dr,

II. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp.-soc.-pol. - úst.-práv. - zásob. a živn.-obch.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 1346 (zákon o podpoře zahraničního obchodu)

141, 11. VII. 1931; 7, doslov 35, vyjádření o resol. 36.

rozp. výb. zpr. t. 2967 (zákon o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění)

373, 12. IV. 1935; 8, 25.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

305, 4. XII. 1933; 15.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přestupek podle § 25 a přečin podle 27 zákona ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z.)

128, 18. VI. 1931; 6.

zpr. t. 1619; zprav. dr Suchý; věc vrácena výb. im. k novému projednání na návrh dr Nováka a dr Noska

175, 7. IV. 1932; 5.

nová zpr. t. 1832; zprav. Fr. Ježek; vydán:

204, 13. VII. 1932; 9.

 

NOVÁK Ladislav, inž.

III. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. dáv. z maj. - rozp. - techn.-doprav. - úst.-práv. - zahr. - zdrav. - zeměd. a živn.-obch.

Návrh iniciativní:

na změnu a doplnění zákona ze dne 23. prosince 1932, č. 198 Sb. z., o dopravě motorovými vozidly, t. 2481.

315, 15. II. 1934; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77-8.

k t. 1783. 187, 20. V. 1932; 18.

k t. 1782. 187, 20. V. 1932; 19.

k t. 2097. 226, 13. XII. 1932; 15.

Návrh resoluční:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 87.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 2148 (zákon, jímž se určuje pro další léta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu)

247, 10. II. 1933; 5, doslov 39.

Řeč v rozpravě:

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, č. 114 Sb. z. (t. 700); mluví o hospodářské krisi.

76, 4. XI. 1930; 7.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

112, 19. III. 1931; 39.

o zákonu o báňských dávkách z kutišť a z měr (t. 2097).

226, 13. XII. 1932; 14.

o zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (t. 2509).

321, 8. III. 1934; 16.

o zákonu o jízdě motorovými vozidly (t. 2859).

364, 21. III. 1935; 31.

 

NOVOTNÝ Josef

II. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. rozp. - zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na okamžité poskytnutí náležitého odškodnění všem drobným rolníkům, živnostníkům a všem chudým obyvatelům krajů postižených živelními pohromami, zejména povodněmi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku i Slovensku, t. 766.

79, 17. XI. 1930; 7.

na okamžitou pomoc malozemědělcům poškozeným živelními pohromami, t. 1307.

133, 1. VII. 1931; 6.

Návrh pozměňovací:

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 10-11.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 14.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388).

43, 23. IV. 1930; 52.

o návrhu na prodloužení lhůty pro projednání senátních usnesení t. 2, 3, 4 a 5; mluví o zákonech o polních pychu a zemědělské stráži.

57, 3. VI. 1930; 10.

o zákonu o řízení nesporném (t. 1137); mluví o poměrech malozemědělců.

126, 11. VI. 1931; 7.

o zákonu o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931 (t. 1317).

135, 3. VII. 1931; 13.

o smlouvách mezi republikou Rakouskou a republikou Československou (t. 1470, 1471 a 1472); mluví o úloze ruských emigrantů v konfliktu na Dálném Východě.

167, 4. II. 1932; 38.

o návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami (t. 1899).

203, 13. VII. 1932; 10.

o zákonu, kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z., o výrobě chleba (t. 2083).

224, 6. XII. 1932; 7.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557).

326, 4. V. 1934; 24.

o vlastní imunitní věci (t. 2880).

367, 29. III. 1935; 29.

Interpelace:

o surovém ztýrání dělníka Adolfa Heyduka z Blatna u Hlinska četníky,

t. 893/II. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1158/VI. 124, 2. VI. 1931; 6.

o chování průvodčího vlaku č. 708,

t. 893/V. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1412/VII. 144, 16. X. 1931; 5.

o případu nabyvatelů půdy ve Zbyslavi na čáslavském okrese,

t. 917/IV. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1158/XXI. 124, 2. VI. 1931; 7.

o surovém jednání s vězněm Šoupalem,

t. 937/IV. 106, 19. II. 1931; 5.

odpov. odepřena t. 1173. 123, 21. V. 1931; 6.

o brutálním ztýrání dělníka Emanuela Flégla ve Dvoře Králové,

t. 938/XV. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1319/X. 142, 14. X. 1931; 11.

o konfiskaci periodického časopisu "Naše Brázda",

t. 1007/IV. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. odepřena t. 1069. 116, 23. IV. 1931; 11.

o sporu obce Dobré u Kladna s nadřízenými úřady o plemenného býka,

t. 1035/VII. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1382/VII. 142, 14. X. 1931; 12.

o okresním úřadu v Kolíně,

t. 1405/IV. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1537/VIII. 163, 21. I. 1932; 8.

o katastrofě u Světlé n. Sáz.,

t. 1422/XV. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1905/II. 205, 21. VII. 1932; 5.

o jednání okresního úřadu v Lanškrouně,

t. 1447/VIII. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/XVII. 170, 16. III. 1932; 8.

o poměrech na stavbě tunelu státní dráhy v Třebovicích,

t. 1447/IX. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1781/III. 194, 17. VI. 1932; 6.

o persekuci dělníka Josefa Pařízka z Kameniček,

t. 1672/II. 174, 7. IV. 1932; 5.

o postupu úředních orgánů při domovních prohlídkách,

t. 1930/V. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/XI. 239, 31. I. 1933; 5.

o rozpuštění Rudých Průkopníků v Trhové Kamenici,

t. 1956/VI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2098/III. 238, 17. I. 1933; 8.

o zákazu rozšiřování letáku v Pardubicích,

t. 1985/VII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2098/VII. 238, 17. I. 1933; 8.

o zákazu schůze okresním úřadem v Litomyšli,

t. 2030/IV. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2199/VI. 262, 28. III. 1933; 3.

o jednání okresního úřadu v Chrudimi,

t. 2209/IV. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2335/XIX. 293, 17. X. 1933; 9.

o protizákonném vymáhání subvencí a podvodech v družstvu pěstitelů zemáků v Německém Brodě,

t. 2489/IV. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2602/XIII. 331, 12. VI. 1934; 4.

o stavebním a spotřebním družstvu "Svépomoc" v Německém Brodě,

t. 2523/XI. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2728/I. 343, 25. X. 1934; 22.

o pobuřujícím postupu asistujícího komisaře z Nového Města n. M. a májovém projevu ve Žďáru,

t. 2576/XII. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/XX. 343, 25. X. 1934; 22.

o jednání okresního hejtmana v Německém Brodě,

t. 2831/V. 360, 5. III. 1935; 9.

o nezákonném postupu četnictva a okresního soudu v Něm. Brodě,

t. 2831/VI. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chrudimi (přečiny podle § 14, č. 1 a 5, § 18, č. 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 697; zprav. F. Richter; nevydán

100, 3. II. 1931; 31.

okr. s. ve Skutči (přečin podle § 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 23 zákona o tisku ze dne 17. prosince 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863)

79, 17. XI. 1930; 7.

okr. s. v Holicích (přestupky proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488 tr. z.)

163, 21. I. 1932; 9.

zpr. t. 1934; zprav. dr Moudrý; vydán:

258, 21. III. 1933; 28.

kraj. s. v Chrudimi (zločin podle § 83 tr. z.)

184, 12. V. 1932; 4.

zpr. t. 2430; zprav. dr Moudrý; nevydán

328, 17. V. 1934; 13.

kraj s. v Jihlavě (zločin podle § 15, č. 3 a pro přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky)

309, 14. XII. 1933; 4.

zpr. t. 2702; zprav. dr Daněk; nevydán

363, 14. III. 1935; 36.

okr. s. v Chustu (přestupek podle § 2 a § 14, č. 4 zák. č. 108/1933 Sb. z.)

329, 5. VI. 1934; 7.

zpr. t. 2897; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 19-20.

kraj. s. v Jihlavě (přečiny podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky, §§ 283, 284 tr. z. a pro přestupky podle §§ 312 a 314 tr. z. a §§ 14 a 19 zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z.)

336, 26. VI. 1934; 6.

zpr. t. 2880; zprav. dr Suchý; vydán pouze pro přestupky podle §§ 312 a 314 tr. z.

367, 29. III. 1935; 29-31.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

43, 24. IV. 1930; 54, 59.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.

 

NOVÝ František

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. bran. a zásob.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Bílově, okr. Kralovice u Plzně, t. 1264.

130, 23. VI. 1931; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 30.

o návrhu úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) a o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785).

188, 24. V. 1932; 15.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 87.

Interpelace:

o zrušení pily v Kařízku a o poměrech v obvodu střelnice v Brdech,

t. 402/XVII. 46, 8. V. 1930; 6.

odpov. t. 659/XI. 72, 21. X. 1930; 7.

"N" resp. Náj-Nej "N" resp. Net-Nos "N" resp. Novák-NovýPřihlásit/registrovat se do ISP