"H" resp. Hac-Hal "H" resp. Ham-Hau "H" resp. Hee-Hod "H" resp. Hod-Hoh "H" resp. Hokky "H" resp. Hol-Hop "H" resp. Hrub-Hruš "H" resp. Hru-Hyn

HEEGER Rudolf

XIV. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. bran. - rozp. a úst.-práv.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931; mluví o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

151, 30. XI. 1931; 29.

k zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722).

178, 22. IV. 1932; 63.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 79.

 

HELLER Franz

V. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a zásob.

Návrh iniciativní:

na stavbu státní železniční trati z Dolních Beřkovic přes Liběchov a Dubou do České Lípy, t. 183.

16, 17. II. 1930; 7.

Návrhy pozměňovací:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

Návrh resoluční:

k t. 1215. 132, 26. VI. 1931; 70.

Interpelace:

o zbytečných potížích a trestech při placení daně z masa při nouzových porážkách,

t. 890/VII. 97, 27. I. 1931; 11.

odpov. t. 1063/XIV. 116, 23. IV. 1931; 11.

o zjištění nájemní hodnoty bytu majetníka domu,

t. 2131/XI. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2210/XIV. 263, 25. IV. 1933; 3.

jak si četníci, okresní a zemské úřady vykládají ustanovení o ochraně zvířat,

t. 2790/III. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2861/III. 367, 29. III. 1935; 5.

 

HLINKA Andrej

XIX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Návrhy iniciativní:

na přezkoumání činnosti ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, t. 197.

16, 17. II. 1930; 7.

na uznání zásluh Milana Rostislava Štefánika, t. 212.

20, 20. II. 1930; 89.

na odsouzení bolševického vandalismu, páchaného proti náboženství a svobodě svědomí v bratrské zemi Ruské, t. 323.

38, 4. IV. 1930; 28.

na poskytnutí rychlé podpory pohořelým v obci Šťávník, t. 424.

48, 15. V. 1930; 5.

aby byl vydán ústavní zákon na změnu zákona ze dne 29. II. 1920, č. 121 Sb. z. a n., obsahujícího ústavní listinu Československé republiky za účelem decentralisace státní správy, resp. uvedení samosprávy Slovenska, t. 425.

48, 15. V. 1930; 5.

na změnu a doplnění zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodaření svazků územní samosprávy, t. 504.

60, 11. VI. 1930; 4.

na vydání zákona o podpoře slovenského průmyslu, t. 920.

101, 5. II. 1931; 74.

na vydání zákona o úpravě správy školství na Slovensku, t. 999.

111, 17. III. 1931; 8.

na poskytnutí pomoci mimořádnou živelní katastrofou postiženému vinařství okresu bratislavského a modranského, jmenovitě vinařství města Svatého Jura, t. 1293.

133, 1. VII. 1931; 6.

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 1897.

199, 30. VI. 1932; 56.

kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 27. III. 1931, č. 50 Sb. z., o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil, t. 1914.

202, 12. VII. 1932; 5.

na výměnu rolnických dluhů, t. 2159.

247, 10. II. 1933; 50.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 53.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví též o atentátu na tiskárnu "Slováka" v Ružomberku v r. 1920.

213, 4. XI. 1932; 17.

Interpelace:

naléhavá, o poškozování státu traťmistrem Adolfem Jankem v Obyšovcích a o nesprávném vyšetřování některými úředníky ředitelství stát. železnic v Košicích s tím v souvislosti,

t. 147. 28, 11. III. 1930; 4.

odpov. t. 273. 29, 18. III. 1930; 7.

naléhavá, o sčítání lidu v r. 1930,

t. 173. 28, 11. III. 1930; 4.

odpov. t. 255. 29, 18. III. 1930; 7.

naléhavá, ve věci Komenského university v Bratislavě,

t. 427. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 552. 67, 16. IX. 1930; 16.

dodatek k t. 552. 163, 21. I. 1932; 8.

naléhavá, ve věci podplukovníka dr Dvořáka,

t. 526. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 560. 70, 25. IX. 1930; 94.

naléhavá, o výroku ministra věcí zahraničních v otázce církevního majetku,

t. 527. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 616. 70, 25. IX. 1930; 94.

naléhavá, ve věci stranických událostí na Krajinském úřadě v Bratislavě,

t. 654. 72, 21. X. 1930; 32.

odpov. t. 677. 74, 23. X. 1930; 31.

naléhavá, o projevu T. G. Masaryka, presidenta republiky Československé,

t. 680. 72, 21. X. 1930; 32.

odpov. t. 710. 74, 23. X. 1930; 32.

naléhavá, o poskytnutí 50% slevy jízdného účastníkům říšského sjezdu strany živnostenské,

t. 712. 82, 20. XI. 1930; 84.

odpov. t. 779. 83, 21. XI. 1930; 91.

naléhavá, ve věci slovenské university Komenského v Bratislavě na Slovensku,

t. 1596. 181, 3. V. 1932; 42.

odpov. t. 1750. 182, 4. V. 1932; 3.

naléhavá, ve věci slovenské university Komenského v Bratislavě,

t. 1791. 209, 24. X. 1932; 30.

odpov. t. 1947. 210, 25. X. 1932; 3.

naléhavá, pro zřízení vysoké školy technické na Slovensku,

t. 1821. 209, 24. X. 1932; 30.

odpov. t. 1986. 210, 25. X. 1932; 3.

naléhavá, v otázce úpravy hranic republiky Československé a Maďarska,

t. 2013. 234, 21. XII. 1932; 72.

odpov. t. 2119. 235, 22. XII. 1932; 3.

naléhavá, ve věci mylného výkladu § 4 jazykového zákona ze dne 29. II. 1920, č. 122 Sb. z.,

t. 2243. 279, 2. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2422/II. 313, 17. I. 1934; 7.

o poškozování železničního eráru manipulacemi prováděnými přednostou topírny státních drah v Čopu, inž. Ježkem a jeho pomocníky,

t. 561/XI. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 892/VII. 97, 27. I. 1931; 12.

ve věci autodrožkářství poštmistra Bedřicha Bureše v Popradě na Slovensku,

t. 675/VIII. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 892/XIII. 97, 27. I. 1931; 12.

ve věci nepřístojností politické administrativy okresního úřadu v Spišské Sobotě (Poprad) o přehmatech okresního náčelníka Michala Haviara a jemu podřízených některých úředníků tohoto úřadu,

t. 675/IX. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 918/X. 106, 19. II. 1931; 5.

o urážce katolické církve, kteréž se dopustil universitní profesor dr Richard Horna,

t. 1130/I. 124, 2. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1754/XIII. 188, 24. V. 1932; 3.

o zastavení výroby ve filiálce Slovenské papírny v Demčinách,

t. 1422/XIV. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1645/VII. 173, 30. III. 1932; 6.

o činech četníků na Slovensku, dále o konfiskační praksi bratislavského státního zastupitelství,

t. 2069/I. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2335/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

o zaměstnávání slovenských pracovních sil ve státní restauraci na Sliači,

t. 2276/V. 279, 2. VI. 1933; 5.

odpov. t. 2335/XX. 293, 17. X. 1933; 9.

ve věci zproštění úředního tajemství notáře Schleifera,

t. 2295/II. 286, 23. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2347/XIX. 293, 17. X. 1933; 9.

pro konfiskaci "Slováka",

t. 2319/I. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2347/XXI. 293, 17. X. 1933; 9.

pro konfiskaci "Slováka" ze dne 16. května 1933,

t. 2319/II. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2344/XV. 293, 17. X. 1933; 9.

pro slovenský rozhlas,

t. 2517/V. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2521/XIX. 323, 24. IV. 1934; 8.

ve věci úřední statistiky o sčítání lidu z r. 1930,

t. 2576/XVII. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/VII. 343, 25. X. 1934; 22.

pro mylné vysvětlování jazykového zákona vzhledem na odpověď ze dne 12. prosince 1933 (t. 2422/II),

t. 2601/I. 330, 7. VI. 1934; 43.

odpov. t. 2738/IV. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci policejního ředitelství v Bratislavě a Vincenta Mihalusa,

t. 2645/II. 334, 19. VI. 1934; 5.

odpov. t. 2738/II. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci konfiskování denníka "Slovák" č. 105 ze dne 9. května 1934,

t. 2712/VII. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2734/XVIII. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci přehmatů bratislavské censury,

t. 2757/II. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2827/IV. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 378; zprav. dr Daněk; nevydán

59, 6. VI. 1930; 46.

sedrie v Bratislavě (trojnásobný přečin pomluvy, resp. urážky na cti)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 379; zprav. dr Daněk; vydán:

89, 29. XI. 1930; 52.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 3 zák. č. 1. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 370; zprav. dr Daněk; vydán:

82, 20. XI. 1930; 83.

kraj. s. v Bratislavě (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914)

36, 2. IV. 1930; 8.

žádost odvolána

120, 19. V. 1931; 33.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

44, 25. IV. 1930; 4.

zpr. t. 597; zprav. dr Markovič; nevydán

91, 5. XII. 1930; 58-9.

kraj. s. v Bratislavě (přečin podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

67, 16. IX. 1930; 18.

žádost odvolána

246, 7. II. 1933; 120.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle § 1, § 3, odst. II, čl. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

78, 5. XI. 1930; 4.

zpr. t. 1744; zprav. V. Košek; vydán:

198, 23. VI. 1932; 15.

kraj. s. v Ružomberku (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

194, 17. VI. 1932; 6.

zpr. t. 2943; zprav. Jan Tůma; nevydán

371, 9. IV. 1935; 33-34.

 

HNÍDEK František, dr.

II. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. a zahr.

Zemřel 3. III. 1932.

170, 16. III. 1932; 4.

Po něm nastoupil Zářecký Jaroslav.

Návrh pozměňovací:

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 41.

Návrhy resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 29 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 7. XI. 1929 (k tisku 1, příloha I) o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1930).

8, 8. I. 1930; 17.

rozp. výb. zpr. t. 207 (zákon, kterým se prodlužuje platnost opatření Stálého výboru o zatímním vedení státního hospodářství).

16. 17. II. 1930; 15, doslov 24.

rozp. výb. zpr. t. 210 (státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1930).

17, 18. II. 1930; 3.

doslov po rozpravě povšechné

20, 20. II. 1930; 47.

doslov po rozpravě podrobné

25, 26. II. 1930; 47, vyjádření o resol. 63.

zahr. výb. zpr. t. 233 (dodatečná dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. VII. 1928, sjednaná výměnou not dne 10. I. 1930 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. I. 1930, č. 10 Sb. z. a n.).

26, 5. III. 1930; 6.

rozp. výb. zpr. t. 328 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku).

41, 10. IV. 1930; 7.

doslov 42, 11. IV. 1930; 25.

zahr. výb. zpr. t. 466 (Dohody a Ujednání podepsané dne 20. I. 1930 v Haagu).

53, 26. V. 1930; 5.

doslov 55, 28. V. 1930; 2.

zahr. výb. zpr. t. 700 (obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsaná na Štrbském Plese dne 27. VI. 1930, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. VII. 1930, č. 114 Sb. z. a n.).

72, 21. X. 1930; 12.

doslov 77, 4. XI. 1930; 14.

rozp. výb. zpr. t. 780 (státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1931).

84, 24. XI. 1930; 3.

návrh na přechod k debatě podrobné

85, 25. XI. 1930; 89.

doslov 89, 29. XI. 1930; 34, vyjádření o resol. 52.

rozp. výb. zpr. t. 900 (státní závěrečný účet republiky Čsl. za r. 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku).

106, 19. II. 1931; 55.

doslov 108, 21. II. 1931; 4.

zahr. výb. zpr. t. 1020 (zdravotně-veterinární úmluva mezi Československem a Francií, podepsaná v Paříži dne 3. X. 1930).

117, 24. IV. 1931; 5, doslov 24.

zahr. výb. zpr. t. 1051 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Čsl. a Francií ze dne 2. VII. 1928, sjednaná výměnou not dne 20. II. 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. III. 1931, č. 322 Sb. z. a n.).

118, 7. V. 1931; 9.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 47.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

90, 4. XII. 1930; 15.

 

HODÁČ František, dr.

IV. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - úsp. kom. - úst.-práv. a zeměd.

Návrhy pozměňovací:

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 42.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 79.

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 52.

k t. 2190. 257, 16. III. 1933; 59.

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 60.

k t. 2325. 292, 8. VII. 1933; 24.

Návrh resoluční:

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 134 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 7. listopadu 1929 (k tisku 1, příloha Ch) o konečné úpravě československé měny)

9, 16. I. 1930; 10, doslov 30.

rozp. výb. zpr. t. 1123 (zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

120, 19. V. 1931; 10, doslov 23.

rozp. výb. zpr. t. 1807 (zákon o nové soustavě drobných peněz)

191, 2. VI. 1932; 3.

doslov 192, 3. VI. 1932; 20, vyjádření o resol. 22.

rozp. výb. zpr. t. 2191 (zákon o půjčce práce)

257, 16. III. 1933; 5,

doslov 62, vyjádření o resol. 66.

rozp. výb. zpr. t. 2269 (zákon, kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 6, odst. 1 zákona o půjčce práce)

273, 23. V. 1933; 5, doslov 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 33.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 27.

o bankovním zákonu (t. 1647).

172, 18. III. 1932; 59.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví o Sokolstvu.

200, 1. VII. 1932; 40.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

215, 9. XI. 1932; 8.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny. jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předs. vlády J. Malypetra z 15. II. 1934.

316, 16. II. 1934; 38.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637).

332, 14. VI. 1934; 32.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 10.

o zákonu, jímž se mění ustanovení § 23, odst. 2 zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2786); odpovídá dr Stránskému, který kritisoval společný politický postup národně-demokratické strany s dvěma jinými stranami v národním sjednocení.

356, 13. XII. 1934; 29.

Věcná poznámka:

za rozpravy o rozpočtu na r. 1935 (t. 2760), v níž polemisuje s výroky posl. dr Rosche o rozporech mezi nacionálním politickým postupem dr Hodáče a braním odměny od německých průmyslníků, organisovaných ve Svazu čsl. průmyslníků.

352, 1. XII. 1934; 15.

v níž odpovídá na vývody věcné poznámky dr Rosche o neslučitelnosti postavení dr Hodáče jako politika a jako funkcionáře Svazu čsl. průmyslníků.

352, 1. XII. 1934; 34.

Interpelace:

o poměrech na vysokých školách,

t. 27/XII. 9, 16. I. 1930; 6.

"H" resp. Hac-Hal "H" resp. Ham-Hau "H" resp. Hee-Hod "H" resp. Hod-Hoh "H" resp. Hokky "H" resp. Hol-Hop "H" resp. Hrub-Hruš "H" resp. Hru-HynPřihlásit/registrovat se do ISP