"J" resp. Jab-Jel "J" resp. Jež-Jun "J" resp. Jura-Jurn

JEŽEK František

VI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. - úsp. kom. - úst.-práv. a zeměd.

Zvolen zapisovatelem posl. sněmovny

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Odpovídá

jako předseda imunit. výb.:

na dotaz J. Štětky o porušení poslanecké imunity posl. dr Sterna v Ústí n. L. dne 1. května 1932, v němž se žádá, aby imunitní výbor o této věci pojednal a po případě zařídil příslušné kroky, by se takové případy v budoucnu neopakovaly.

186, 19. V. 1932; 63.

na dotaz J. Dvořáka o porušení jeho imunity v Nýřanech 28. VI. 1932 na veřejném projevu horníků.

205, 21. VII. 1932; 8.

Návrhy iniciativní:

na změn zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., zavedením třináctého měsíčního platu, t. 171.

16, 17. II. 1930; 7.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 104 Sb. z., zavedením třináctého měsíčního platu, t. 191.

16, 17. II. 1930; 7.

na změnu zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 192.

16, 17. II. 1930; 7.

na změn a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny, t. 2266.

272, 19. V. 1933; 36.

na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., t. 2267.

272, 19. V. 1933; 36.

na novelisaci zákona ze dne 17. prosince 1931, č. 208 Sb. z., o zřizování státních policejních úřadů, t. 2311.

287, 27. VI. 1933; 36.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1807. 192, 3. VI. 1932; 22.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

k t. 2148. 247, 10. II. 1933; 39.

k t. 2271. 274, 24. V. 1933; 50.

Návrhy resoluční:

podaný při projednávání osnov t. 184, 185 a 186.

15, 4. II. 1930; 10.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 186 (opatření Stálého výboru N. S. podle § 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příloha F), kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

15, 4. II. 1930; 7.

im. výb. zpr. t. 266 (im. I. Majora)

36, 2. IV. 1930; 34.

im. výb. zpr. t. 267 (im. I. Majora)

36, 2. IV. 1930; 35.

rozp. výb. zpr. t. 430 (zákon, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich, jakož i zákon, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona č. 194 z r. 1920 o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona č. 288 z r. 1924 o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich)

48, 15. V. 1930; 8.

doslov 49, 16. V. 1930; 33.

vyjádření o resolucích 51, 20. V. 1930; 10.

rozp. výb. zpr. t. 422 (zákon o nabytí místních drah Zaječí-Čejč-Hodonín a Mutěnice-Kyjov státem)

52, 22. V. 1930; 16, doslov 23.

im. výb. zpr. t. 374 (im. Č. Hrušky)

57, 3. VI. 1930; 12.

soc.-pol. výb. zpr. t. 652 (zákon o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě)

68, 17. IX. 1930; 46.

doslov 70, 25. IX. 1930; 88.

im. výb. zpr. t. 465 (im. J. Stivína)

77, 4. XI. 1930; 14.

im. výb. zpr. t. 519 (im. K. Śliwky)

80, 17. XI. 1930; 3.

im. výb. zpr. t. 520 (im. K. Haiblicka)

80, 17. XI. 1930; 7.

im. výb. zpr. t. 523 (im. J. Jurana a K. Gottwalda)

80, 17. XI. 1930; 8,

doslov 11.

im. výb. zpr. t. 577 (im. K. Śliwky)

83, 21. XI. 1930; 85, doslov 86.

im. výb. zpr. t. 581 (im. H. Knirsche)

83, 21. XI. 1930; 87.

im. výb. zpr. t. 582 (im. G. Steinera)

83, 21. XI. 1930; 87.

rozp. výb. zpr. t. 903 (zákon o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava-Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem)

106, 19. II. 1931; 7, doslov 16.

rozp. výb. zpr. t. 995 (zákon o úpravě některých právních a finančních poměrů soukromých místních drah ve státním provozu)

110, 6. III. 1931; 31.

im. výb. zpr. t. 579 (im. E. Zajička)

110, 6. III. 1931; 34.

im. výb. zpr. t. 852 (im. E. Höhnela)

111, 17. III. 1931; 23, 25.

im. výb. zpr. t. 912 (im. dr Moudrého)

117, 24. IV. 1931; 26.

im. výb. zpr. t. 913 (im. J. Barši)

117, 24. IV. 1931; 26.

im. výb. zpr. t. 914 (im. J. Barši)

117, 24. IV. 1931; 26.

im. výb. zpr. t. 915 (im. K. Gottwalda)

117, 24. IV. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 916 (im. E. Höhnela)

117, 24. IV. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 943 (im. dr Hassolda)

117, 24. IV. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 944 (im. dr Hassolda)

117, 24. IV. 1931; 28.

rozp. výb. zpr. t. 1124 (zákon o nabytí místní dráhy v údolí Gelnice státem)

120, 19. V. 1931; 24.

doslov 123, 21. V. 1931; 13.

rozp. výb. zpr. t. 1125 (zákon o nabytí místní dráhy Litovel-Senice státem)

120, 19. V. 1931; 25.

doslov 123, 21. V. 1931; 14.

rozp. výb. zpr. t. 1109 (zákon o nabytí místní dráhy Liberec-Jablonec-Tanvald státem)

120, 19. V. 1931; 25.

doslov 123, 21. V. 1931; 14.

im. výb. zpr. t. 1013 (im. J. Hrubého)

120, 19. V. 1931; 28.

im. výb. zpr. t. 1014 (im. J. Rýpara)

120, 19. V. 1931; 28.

im. výb. zpr. t. 1114 (im. A. Hadka)

123, 21. V. 1931; 31.

im. výb. zpr. t. 1134 (im. K. Gottwalda)

127, 11. VI. 1931; 4.

im. výb. zpr. t. 1146 (im. Š. Suroviaka)

127, 11. VI. 1931; 4.

im. výb. zpr. t. 1148 (im. dr Hassolda)

129, 19. VI. 1931; 37.

im. výb. zpr. t. 1149 (im. J. Barši)

129, 19. VI. 1931; 37, 38.

im. výb. zpr. t. 1166 (im. K. Śliwky)

129, 19. VI. 1931; 39.

im. výb. zpr. t. 1150 (im. R. Böhma)

160, 17. XII. 1931; 5.

im. výb. zpr. t. 1151 (im. R. Böhma)

160, 17. XII. 1931; 5.

im. výb. zpr. t. 1516 (im. J. Barši)

181, 3. V. 1932; 40.

im. výb. zpr. t. 1764 (im. J. Vallo)

202, 12. VII. 1932; 30.

im. výb. zpr. t. 1794 (im. Š. Suroviaka)

204, 13. VII. 1932; 6.

im. výb. zpr. t. 1798 (im. R. Böhma)

204, 13. VII. 1932; 6, 8.

im. výb. zpr. t. 1799 (im. J. Dvořáka)

204, 13. VII. 1932; 8.

im. výb. zpr. t. 1800 (im. J. Zajíce).

204, 13. VII. 1932; 9.

im. výb. zpr. t. 1832 (im. dr Nováka a dr Noska).

204, 13. VII. 1932; 9.

im. výb. zpr. t. 2160 (im. H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera)

250, 21. II. 1933; 12.

doslov 251, 23. II. 1933; 69.

rozp. výb. zpr. t. 2313 (zákon, kterým se prodlužuje lhůta k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce)

288, 28. VI. 1933; 26, doslov 33, vyjádření o resol. 34.

im. výb. zpr. t. 2648 (im. Fr. Petrovického)

338, 28. VI. 1934; 31.

im. výb. zpr. t. 2925 (im. Fr. Kaufmanna)

370, 5. IV. 1935; 37.

im. výb. zpr. t. 2647 (im. E. Eckerta)

371, 9. IV. 1935; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215).

129, 19. VI. 1931; 27.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474).

148, 26. XI. 1931; 44.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686).

338, 28. VI. 1934; 9, 22.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 46.

o návrhu R. Berana (koal.) na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na rok 1935 (t. 2811); prohlášení klubu poslanců čsl. nár. demokracie k zákonu.

357, 18. XII. 1934; 12.

o zákonu o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období (t. 2814).

359, 20. XII. 1934; 4.

o zákonu, kterým se mění a doplňují řády volení do posl. sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev (t. 2960)

370, 5. IV. 1935; 20.

Věcná poznámka:

za rozpravy o imunitní věci A. Hadka (t. 975), v níž odmítá výtku J. Štětky, že. vydání posl. Hadka bylo nelegální, ježto prý imunitní výbor nezasedal a o věci nepojednal.

108, 21. II. 1931; 21.

Interpelace:

o komunistických provokacích při oslavě 1. máje letošního roku,

t. 2576/XXV. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/IX. 343, 25. X. 1934; 22.

 

JIRÁČEK Antonín

XI. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. soc.-pol. - zásob. - zdrav. - živn.-obch.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-22.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 8.

Návrh pozměňovací:

k t. 2419. 307, 6. XII. 1933; 19.

Návrh resoluční:

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 27-32.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495)

59, 6. VI. 1930; 4.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759).

78, 5. XI. 1930; 31.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1681).

181, 3. V. 1932; 5.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932. č. 56 Sb. z., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 2125)

235, 22. XII. 1932; 14.

o II. a III. dodatk. protokolu k obch. smlouvě mezi RČS a Švýcarskem (t. 2028 a 2077); mluví o protestu autodopravců proti novému zákonu o dopravě motorovými vozidly a o daňové praxi (chování exekutorů)

238, 17. I. 1933; 19.

o zákonu, jímž se určuje pro další léta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2148).

247, 10. II. 1933; 16.

o dodatkových úmluvách k československo-německým hospodářským dohodám (t. 2029 a 2076); mluví o přísné konfiskační praxi proti tisku strany živnostenské.

258, 21. III. 1933; 9.

o zákonu, kterým se ruší úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu a činí opatření s tím souvislá (t. 238)

292, 8. VII. 1933; 14.

o zákonu o prodeji zboží za jednotné ceny (t. 2454)

311, 19. XII. 1933; 41.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z., o zubním lékařství a zubní technice (t. 2501)

340, 3. VII. 1934; 68.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Sedlčanech (přestupky § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863 a podle § 312 tr. z.)

3, 17. XII. 1929; 9.

zpr. t. 2973; zprav. Jan Tůma; nevydán

372, 11. IV. 1935; 57-58.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

302, 30. XI. 1933; 5.

zpr. t. 2618; zprav. F. Richter; vydán

370, 5. IV. 1935; 35.

Volán k pořádku:

104, 12. II. 1931; 62.

282, 8. VI. 1933; 23, 24.

307, 6. XII. 1933; 13.

 

JUNG Rudolf, inž.

XIV. voleb. kraj

DNS, mk

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. bran. - rozp. - soc.-pol. - Stál.

Po rozejítí se klubu poslanců německé nár.-socialistické strany dělnické zůstává mimo klub 7. (8.) X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Pozbyl mandátu dnem 11. XI. 1933 nálezem mandátového senátu nejvyššího správního soudu z 25. XI. 1933.

300, 28. XI. 1933; 5.

Návrhy iniciativní:

aby odpočivné platy veřejných a státních zaměstnanců a učitelů, jakož i zaopatřovací platy jejich pozůstalých byly si postaveny na roveň, t. 119.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

o potírání nezaměstnanosti, t. 1439.

145, 24. XI. 1931; 16.

Návrhy pozměňovací:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 6-11.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 27-29.

k t. 780. 88, 28, XI. 1930; 111-123.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 15-18.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 4-33.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 28.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference)

14, 4. II. 1930; 11.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430)

48, 15. V. 1930; 11.

o vlastní imunitní věci (t. 575)

81, 19. XI. 1930; 54.

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 4.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

101, 5. II. 1931; 6.

o zákonu o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava-Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem (tisk 903); reaguje též na vývody posl. de Witte o hakenkrajcléřství.

106, 19. II. 1931; 7.

o zákonu o řízení nesporném (t. 1137); mluví o čsl. soudnictví.

126, 11. VI. 1931; 13.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 4.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 16.

o bankovním zákonu (t. 1647); mluví o pronásledování příslušníků strany německých nár. socialistů a o rozpuštění svazu "Volkssport"; též vyslovuje soustrast obětem důlní katastrofy ve Falknově.

170, 16. III. 1932; 19.

o prohlášení min. veřejných prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků; mluví krveprolití u Mostu 13. IV. 1932 a o pronásledování německé nár. socialistické strany.

176, 14. IV. 1932; 47.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001); mluví o procesu svazu "Volkssport".

209, 24. X. 1932; 5.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932; jménem předsednictva strany a klubu poslanců něm. nár. soc. strany dělnické činí prohlášení ohledně chybného výkladu řečí nár. soc. poslanců inž. Junga a Krebse v rozpočtovém výboru a ohlašuje ostré pokračování v boji proti pražskému centralisačnímu systému nadvlády a proti potlačování sudetských Němců; připojuje blahopřání bratrské straně nár. socialistů v Německu nad jmenováním Adolfa Hitlera říšským kancléřem.

241, 1. II. 1933; 62.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160)

251, 23. II. 1933; 12.

Interpelace:

naléhavá, o nové úpravě právních a hmotných poměrů státních pensistů a zaměstnanců jim na roveň postavených podle požadovaného vyrovnání jejich požitků,

t. 31. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 133. 13, 3. II. 1930; 4.

o nouzi československých pensistů z civilní státní služby, žijících v Rakousku,

t. 27/XXII. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 954/III. 108, 21. II. 1931; 23.

o přehmatu novojičínského okr. úřadu ve věci bytové nouze v Šenově,

t. 41/XII. 9, 16. I. 1930;. 6.

odpov. t. 405/XI. 46, 8. V. 1930; 6.

že okresní úřady zvláště v Bílovci považují za závadné nošení hnědých košil,

t. 174/X. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 496/XIX. 66, 24. VI. 1930; 7.

o předhůzce z úplatnosti vyšších státních úředníků,

t. 204/XXV. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 420/XII. 48, 15. V. 1930; 68.

o změně kvalifikačních předpisů státních zaměstnanců, státních dělníků, zaměstnanců státních závodů a podniků, zvláště po stránce jazykové,

t. 209/I. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 437/XII. 54, 27. V. 1930; 77.

že se pronásledují lidé nosící stejný úbor, zvláště hnědé košile,

t. 209/VIII. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 496/XVIII. 66, 24. VI. 1930; 7.

o chování státní policie dne 6. března v Šumperku,

t. 306/V. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 555/IV. 67, 16. IX. 1930; 12.

že okresní politické úřady šikanují pořadatele slavností na pamět 4. března,

t. 320/XII. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 621/X. 67, 16. IX. 1930; 15.

aby konečně bylo vydáno nařízení k zákonu ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. o rozsahu, v jakém lze započítati dobu ztrávenou v určité službě pro zvýšení platu při jmenování profesorem,

t. 408/XI. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 555/XIV. 67, 16. IX. 1930; 13.

že orgány krnovské státní policie surově nakládají s lidmi,

t. 686/VI. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 806/XV. 97, 27. I. 1931; 11.

o postupu četnictva v Jindřichově,

t. 686/VII. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 894/II. 102, 6. II. 1931; 76.

o surovostech orgánů státní policie,

t. 809/XVI. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 954/XIV. 108, 21. II. 1931; 23.

že školní úřady nedbají jazykového zákona,

t. 822/XV. 97, 27. I. 1931; 9.

o bezmyšlenkovitém postupu státních zástupců,

t. 844/III. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1037/XVII. 116, 23. IV. 1931; 10.

o prodloužení práva prohlašovati elektrárny za podniky všeužitečné,

t. 851/XX. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1158/XVI. 124, 2. VI. 1931; 7.

o pobuřujícím obsahu české učebnice,

t. 973/XII. 111, 17. III. 1931; 7.

odpov. t. 1421/XV. 145, 24. XI. 1931; 13.

o zabavení čísla 101 opavského periodického tiskopisu "Neue Zeit" ze dne 20. prosince 1930,

t. 1007/XIII. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1072/XIII. 118, 7. V. 1931; 8.

že se stále více zakazují národně-socialistické schůze,

t. 1045/XI. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1382/VI. 142, 14. X. 1931; 12.

o podmíněném udělení kinematografické licence,

t. 1045/XVI. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1319/VI. 142, 14. X. 1931; 11.

o zabavení periodického tiskopisu "Deutsche Post" v Opavě,

t. 1447/XXII. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1669/XV. 174, 7. IV. 1932; 5.

o zprávách že Škodovy závody podporují německou národně socialistickou stranu dělnickou,

t. 1547/VIII. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1845/I. 197, 22. VI. 1932; 4.

o zabavení č. 93 periodického tiskopisu "Neue Zeit" ze dne 21. listopadu 1931,

t. 1558/VI. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1700/V. 179, 28. IV. 1932; 4.

o metodách při sčítání lidu v okrese hlučínském,

t. 1562/XIV. 163, 21. I. 1932; 8.

odpov. t. 1700/XVII. 179, 28. IV. 1932; 4.

o nezákonném postupu četníků proti místní skupině německé strany nár. soc. a jejím funkcionářům v Tasovicích, v pol. okrese znojemském,

t. 1579/X. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1781/IX. 194, 17. VI. 1932; 6.

o zabavení periodického tiskopisu "Neue Zeit",

t. 1597/V. 168, 11. II. 1932; 4.

odpov. t. 1700/IV. 179, 28. IV. 1932; 4.

o velkých přehmatech četnictva v Tasovicích,

t. 1628/III. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1781/IX. 194, 17. VI. 1932; 6.

aby bylo vydáno vysvětlení k § 24 zákona na ochranu republiky,

t. 1628/XVI. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1931/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o postupu pohraniční policie v Novém Bohumíně proti bohumínskému tělocvičnému spolku,

t. 1753/II. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1979/XXIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o neslýchaném postupu četníků proti příslušníkům německé národně socialistické strany dělnické,

t. 1907/XIX. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 1990/XV. 210, 25. X. 1932; 3.

o zatčení pro prodej pohlednic

t. 1907/XX. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2469/XXI. 315, 15. II. 1934; 6.

že okresní hejtmani překročují svou pravomoc,

t. 1907/XXI. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2031/VII. 219, 24. XI. 1932; 5.

o zabavení zásilky knih z Německa,

t. 1930/XV. 207, 20. X. 1932; 8.

o chování vládního komisaře z Koutů k nezaměstnaným,

t. 1930/XVII. 207, 20 X. 1932; 8.

odpov. t. 2256/XIV. 275, 30. V. 1933; 3.

o nových přehmatech četníků,

t. 1930/XIX. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/II. 239, 31. I. 1933; 5.

o - - četníkem,

t. 1985/V. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/IX. 239, 31. 1. 1933; 5.

o zvláštním jednání novobystřického četnictva,

t. 2084/V. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2188/III. 259, 23. III. 1933; 3.

o provádění censury v Ústí n. L.,

t. 2116/IX. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2188/XII. 259, 23. III. 1933; 3.

aby vláda zrušila vlád. nařízení o platebním styku s Německem prostřednictvím hromadného účtu u 6 monopolních bank,

t. 2211/IV. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2318/IX. 293, 17. X. 1933; 9.

o censuře odlišně vykonávané,

t. 2249/I. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2389/IV. 303, 1. XII. 1933; 87.

že dne 1. května 1933 četnictvo v Kynžvartě těžce ztýralo bezbranné občany, ženy a děti,

t. 2255/VI. 273, 23. V. 1933; 4.

odpov. t. 2341/IX. 293, 17. X. 1933; 9.

o provádění censury,

t. 2316/III. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2369/IX. 300, 28. XI. 1933; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

4, 18. XII. 1929; 5.

zpr. t. 481; zprav. F. Richter; nevydán

67, 16. IX. 1930; 49.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 17 č. 1 zákona na ochranu republiky)

8, 8. 1. 1930; 5.

zpr. t. 575; zprav. F. Richter; nevydán

81, 19. XI. 1930; 54.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 a přečin podle § 17 zákona na ochranu republiky)

214, 8. XI. 1932; 3.

zpr. t. 2160: zprav. Fr. Ježek; podání zprávy a rozprava

250, 21. II. 1933; 12-29,

rozprava; vydán:

251, 23. II. 1933; 3-72.

"J" resp. Jab-Jel "J" resp. Jež-Jun "J" resp. Jura-JurnPřihlásit/registrovat se do ISP