"J" resp. Jab-Jel "J" resp. Jež-Jun "J" resp. Jura-Jurn

JABLONICZKY Johann, dr.

XVI. voleb. kraj

OKS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. im. - inic. - rozp. a zahr.

Návrh pozměňovací:

k t. 1647. 172, 18. III. 1932; 74.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 74.

o zákonu o státním vězení (t. 1138).

128, 18. VI. 1931; 21.

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 80.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

177, 21. IV. 1932; 39.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 52.

zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (t. 2282).

284, 20. VI. 1933; 4.

Interpelace:

že okresní hejtman v Šale n. Váhom přestoupil svou úřední pravomoc,

t. 557/V. 67, 16. IX. 1930; 10.

odpov. t. 659/XV. 72, 21. X. 1930; 7.

pro častější neodůvodněné zabavování periodického časopisu "Sajó Vidék", vycházejícího v Rožnavě,

t. 1108/I. 123, 21. V. 1931; 34.

že bratislavský školní referát zakázal maďarské školní mládeži učastniti se podniků spolku "Toldy kör",

t. 1108/VI. 123, 21. V. 1931; 35.

odpov. t. 1978/XII. 207, 20. X. 1932; 8.

o neudržitelných poměrech na bratislavském maďarském ústavu pro vzdělání učitelů,

t. 1394/VII. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1700/XV. 179, 28. IV. 1932; 4.

o soustavném, nezákonném zabavování slovenského úředního týdeníku krajinské křesťansko-sociální strany "Vôža źudu",

t. 1394/VIII. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1645/XVI. 173, 30. III. 1932; 6.

o nápadném vzrůstu sebevražd vojínů v československém vojsku,

t. 1646/XV. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1922/XII. 207, 20. X. 1932; 8.

o změně výplatního dne odpočivných platů,

t. 2132/IX. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2281/II. 282, 8. VI. 1933; 46.

o zákazu konati některé schůze,

t. 2669/VIII. 336, 26. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/XVIII. 343, 25. X. 1934; 22.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Bratislavě (přečiny podle § 96, č. 2 zák. čl. LIV z r. 1912 a podle čl. VII zákona č. 8 z r. 1863)

302, 30. XI. 1933; 5.

zpr. t. 2664; zprav. dr Markovič; vydán:

367, 29. III. 1935; 35.

kraj. s. v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

323, 24. IV. 1934; 8.

zpr. t. 2909; zprav. dr Markovič; nevydán

369, 4. IV. 1935; 36-37.

kraj. s. v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 23.

zpr. t. 2914; zprav. dr Markovič; nevydán

369, 4. IV. 1935; 37.

kraj. s. v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2944; zprav. Jan Tůma; vydán:

372, 11. IV. 1935; 52.

 

JAKSCH Wenzel

VIII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. kult. - rozp. - zásob. - zeměd. a živn.-obch.

Návrh iniciativní:

aby byl podán zákon ku podpoře vnitřní kolonisace, t. 2519.

323, 24. IV. 1934; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1748. 181, 3. V. 1932; 37.

k t. 1783. 187, 20. V. 1932; 18.

k t. 1782. 187, 20. V. 1932; 19.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1930; 3.

o zákonu. o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759)

78, 5. XI. 1930; 22.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

113, 20. III. 1931; 13.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků; vyslovuje soustrast obětem krveprolití na Mostecku 13. IV. 1932.

176, 14. IV. 1932; 16.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

301, 29. XI. 1933; 39.

o im. věci podle § 51 jedn. řádu Stern ca Jaksch (t. 2522).

323, 24. IV. 1934; 25.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637)

332, 14. VI. 1934; 29.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975).

372, 11. IV. 1935; 45.

Interpelace:

o pobuřujícím nesociálním postupu státní lesní správy vůči dřevorubcům v oblasti modravské, na panství dlouhoveském,

t. 1841/VII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o vydání kartelového zákona,

t. 1930/XIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2350/XV. 296, 20. X. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

žádost posl. Sterna, aby proti posl. Jakschovi zakročen obylo podle § 51 jedn. řádu pro urážlivé výroky, jichž proti němu použil ve 316. schůzi sněmovny dne 16. února 1934 při řeči posl. Gottwalda.

318, 21. II. 1934; 33.

zpr. t. 2522; zprav. dr Daněk; udělena veřejná důtka

323, 24. IV. 1934; 25-8.

 

JANALÍK František

X. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. im. a techn.-doprav.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci živelní pohromou postiženým občanům v okresích mor.-krumlovském a třebíčském, t. 1236.

128, 18. VI. 1931; 6.

na poskytnutí pomoci zemědělcům živelní pohromou postiženým v okrese telečském a jihlavském, t. 1285.

133, 1. VII. 1931; 5.

na poskytnutí zvláštní pomoci pohořelým obyvatelům obce Štěměchy, t. 1818.

194, 17. VI. 1932; 6.

na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům městyse Batelova u Jihlavy, t. 1819.

194, 17. VI. 1932; 6.

na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Znětínku, t. 1820.

194, 17. VI. 1932; 6.

na poskytnutí pomoci krupobitím postiženému obyvatelstvu v okresích: Telč, Třešť, Jihlava, Třebíč, Velké Meziříčí a Velká Bíteš,

t. 1855. 194, 17. VI. 1932; 6.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci živelní pohromou postiženému obyvatelstvu v okresích třebíčském a znojemském,

t. 1961. 207, 20. X. 1932; 8.

na poskytnutí podpory postiženým obyvatelům požárem v obci Pavlínově, okres Velké Meziříčí na Moravě,

t. 2563. 326, 4. V. 1934; 35.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 7.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 51.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 12.

státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

350, 29. XI. 1934; 36.

Interpelace:

o úpravě nádraží v Okříškách,

t. 386/XIII. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 1421/XII. 145, 24. XI. 1931; 13.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Telči (přestupek urážky na cti)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 480; zprav. F. Richter; nevydán

66, 24. VI. 1930; 20.

 

JANČEK Ján

XIX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. bran. a zahr.

Zemřel 4. X. 1933.

293, 17. X. 1933; 3.

Po něm nastoupil Ruppeldt Fedor.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 1486 (dodatkový protokol ze dne 23. září 1931 k obchodní úmluvě, sjednané mezi republikou Čsl. a Francií dne 2. července 1928, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. září 1931, č. 148 Sb. z. a n.)

168, 11. II. 1932; 7.

zahr. výb. zpr. t. 1581 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Čsl. a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 25. listopadu 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1931, č. 178 Sb. z. a n.)

168, 11. II. 1932; 7.

zahr. výb. zpr. t. 1592 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Čsl. a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 1. prosince 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, č. 6 Sb. z. a n.)

168, 11. II. 1932; 7,

doslov 174, 7. IV. 1932; 6.

zahr. výb. zpr. t. 1730 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Čsl. a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 23. března 1932 v Paříží a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, č. 45 Sb. z. a n.)

194, 17. VI. 1932; 7,

doslov 197, 22. VI. 1932; 8.

zahr. výb. zpr. t. 2024 (1. Pařížská unijní úmluva ze dne 20. března 1883 na ochranu živnostenského vlastnictví, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925, 2. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o potlačování falešných údajů o původu zboží, revidovaná ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6 listopadu 1925 a 3. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o mezinárodním zápisu továrních neb obchodních známek, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 191 a v Haagu dne 6. listopadu 1925)

216, 17. XI. 1932; 9.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

104, 12. II. 1931; 14.

o státním rozpočtu pro rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932

246, 7. II. 1933; 65.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 23.

 

JAROŠ Rudolf

IX. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. bran. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Zemřel 7. IV. 1935.

371, 9. IV. 1935; 6.

Návrh pozměňovací:

k t. 294. 33, 21. III. 1930; 14.

Zpravodajem:

zásob. výb. zpr. t. 277 (zákon o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními)

32, 20. III. 1930; 16.

zásob. výb. zpr. t. 1889 (zákon, jímž se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními)

198, 23. VI. 1932; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1930; 51.

Interpelace:

o postupu četnického kapitána Votruby a jemu svěřeného mužstva proti účastníkům voličské schůze v Písku,

t. 2772/IV. 356, 3. XII. 1934; 4.

odpov. t. 2839/V. 364, 21. III. 1935; 6.

 

JAŠA Václav

XIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. kult. - techn.-doprav. a vyšetř.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé a vydatné podpory obyvatelům města Bzence na Moravě, kteří utrpěli těžké škody průtrží mračen, krupobitím a vichřicí t. 572.

67, 16. IX. 1930; 17.

aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc občanům v Petrově, okres Hodonín na Moravě, postiženým v počtu 36 domů požárem, t. 1113.

119, 8. V. 1931; 31.

aby vláda neprodleně dala vyšetřiti škody, způsobené prudkou bouří a povodní obyvatelstvu v okrese napajedelském, zejména v obcích Halenkovice a Spytihněv, t. 1131.

120, 19. V. 1931; 9.

aby obcím Ratiškovicím, Rohatci, Sudoměřicím, Petrovu (okres Hodonín na Moravě), dále Skalici Uh. na Slovensku, postiženým bouří a krupobitím, byla poskytnuta z prostředků státních vydatná pomoc, t. 1259.

129, 19. VI. 1931; 4.

aby obcím Šanovu, Rokytnici, Štítné, osadě Sv. Štěpána a obci Jestřabí, postiženým průtrží mračen, povodní a zátopami, neprodleně byla poskytnuta dostatečná pomoc, t. 1420.

142, 14. X. 1931; 52.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 2851 (návrh posl. Hummelhanse a soudr. na zřízení Tyršova státního tělovýchovného ústavu)

365, 26. III. 1935; 7, 17.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě mezi RČS a Rakouskem o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje (t. 385) a o smlouvě s republikou Polskou o rybolovu a ochraně ryb v hraničních vodách (t. 390).

46, 8. V. 1930; 28.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 93.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

151, 30. XI. 1931; 40.

o zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (t. 2282).

283, 9. VI. 1933; 8.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 32.

Interpelace:

o protistátním projevu biskupa Čárského a akci čsl. episkopátu i slovenského biskupského sboru proti postátnění škol,

t. 306/III. 36, 2. IV. 1930; 7.

o způsobených škodách obyvatelstvu jižní a východní Moravy a přítoků, dále sněhovými vánicemi v karpatských obvodech Moravy a o potřebě rychlé pomoci postiženému obyvatelstvu,

t. 754/XII. 79, 17. XI. 1930; 6.

odpov. t. 968/V. 111, 17. III. 1931; 7.

o zamítnutí žádosti okres. zastupitelstva v Kyjově stát. pozemkovým úřadem o příděl lesů z velkostatku Buchlov na Moravě, majitel Berchtold, a o vedení družstva obcí, jemuž lesy byly přiděleny,

t. 1097/IX. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1412/X. 144, 16. X. 1931; 5.

o stálých průtazích stát. pozemkového úřadu při jednání o koupi stavebních míst pro družstvo "Svépomoc" v Nezdenicích, okres Uh. Brod na Moravě,

t. 1379/VI. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1452/XIV. 155, 14. XII. 1931; 5.

o zákazu Husovy oslavy na Sv. Kopečku u Olomouce,

t. 1841/I. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 1979/XV. 207, 20. X. 1932; 8.

o nezákonném odprodeji zabraných lesů od zemskodeskového statku v Nezdenicích jednotlivcům,

t. 1844/III. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 1978/I. 207, 20. X. 1932; 8.

o poměrech na německých vysokých školách pražských, zvláště pak na lékařské fakultě a klinice prof. Schloffera,

t. 2871/IV. 368, 2. IV. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Bojkovicích (přestupek proti bezpečnosti cti podle §u 488 tr. z.)

3, 17 XII. 1929; 9.

zpr. t. 739; zprav. dr Daněk; nevydán

111, 17. III. 1931; 22-3.

kraj. s. v Uh. Hradišti (přečiny podle §§ 488, 491 a 49 tr. z. a § 1 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb. z.)

48, 15. V. 1930; 6.

zpr. t. 1135; zprav J. Pekárek; nevydán

129, 19. VI. 1931; 35.

 

JELINEK Josef

XI. voleb. kraj

LW, (DAWG), hosp. LW

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. rozp. a živn.-obchod.

Od 5. XII. 1930 zůstává pouze hospitantem klubu LW.

97, 27. I. 1931; 5.

Zemřel 22. V. 1934.

329, 5. VI. 1934; 4.

Po něm nastoupil Wokurek Ludwig.

Návrh iniciativní:

na změnu § 126, bod 8 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 996.

109, 5. III. 1931; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

37, 3. IV. 1930; 21.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (t. 644).

8, 17. IX. 1930; 19.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 63.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; vyslovuje jménem něm. pracovního a hospodářského souručenství politování nad krvavou událostí v Duchcově 4. II. 1931.

102, 6. II. 1931; 14.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 57.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

177, 21. IV. 1932; 17.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 54.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 22.

o státním závěrečném účtu republiky Čsl. za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230).

270, 11. V. 1933; 32.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jedn. řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n. (t. 2272).

274, 24. V. 1933; 19.

Interpelace:

o úpravě finančních a právních poměrů okr. škol. inspektorů,

t. 432/VI. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 1450/II. 145, 24. XI. 1931; 14.

o zrušení záboru budovy německého školního a čtenářského spolku v Husovicích,

t. 561/IX. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 743/V. 79, 17. XI. 1930; 6.

že byl vydán jednojazyčný český železniční kalendář,

t. 938/XXIII. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1978/X. 207, 20. X. 1932; 8.

o daňových srážkách ze zvýšeného platu,

t. 1157/VII. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1382/XIX. 142, 14. X. 1931; 12.

o zabavení článku "U slavnostní hostiny a - o několik domů dále" v pražském časopise "Bohemia" ze dne 21. ledna 1932,

t. 1693/IV. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1879/XII. 199, 30. VI. 1932; 56.

že brněnské policejní ředitelství vyšetřuje národnost soukromých zaměstnanců,

t. 2069/VII. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2221/XI. 263, 25. IV. 1933; 3.

o pokynech vydaných úřadům vyměřujícím daně výnosem pražského zemského finančního ředitelství ze dne 16. března 1932, č. XXIV-6-32 a výnosem brněnského zemského finančního ředitelství ze dne 11. dubna 1932. č. 118.949-VI,

t. 2131/V. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/XII. 266, 27. IV. 1933; 84.

o započítávání vplatného 50 h za každé placení daní a poplatků,

t. 2316/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2357/VII. 297, 6. XI. 1933; 4.

"J" resp. Jab-Jel "J" resp. Jež-Jun "J" resp. Jura-JurnPřihlásit/registrovat se do ISP