"W" resp. Wag-Wen "W" resp. Wind-Wint "W" resp. Witt-Wun

de WITTE Eugen

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. br. - im. - kult. - rozp. - ústav.-práv. - zásob. a zdrav.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759) k čl. I.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

Resoluce:

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), stran prodloužení lhůty k přihláškám.

57, 10. XII. 1926; 1352, III.

k osnově zákona, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862), stran zrušení daně z cukru.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

Řeč v rozpravě:

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16); činí prohlášení jménem strany DSD o postupu policie v Karlových Varech.

12, 4. III. 1926; 543, I.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem ze dne 30. X. 1925 (t. 245), v níž obírá se hospodářskou politikou státu, hlavně otázkou zemědělských cel a stavebního ruchu.

20, 7. V. 1926; 1192, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2326, II.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759)

57, 10. XII. 1926; 1325, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

91, 28. VI. 1927; 1941, IV.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (t. 1172)

102, 25. X. 1927; 25, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 32, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí dne 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 92, VII.

o zákonu, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862)

174, 8. XI. 1928; 65, VII.

o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 4, VII.

Interpelace:

naléhavá, aby prodlouženy byly lhůty, v nichž mají býti předloženy obecní rozpočty, t. 1243.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

odpov. t. 1288.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o stavu jednání československé vlády s Vatikánem, t. 1444.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1467.

130, 9. II. 1928; 66, V.

o zabavení plakátů spolku bývalých válečných zajatců, t. 663/XII.

53, 25. XI. 1926; 842, III.

odpov. t. 808/XIV.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o zvláštní činnosti státní policie v německých městech republiky, t. 776/XI.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 1003/VI.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o zabavení karlovarského časop. "Volkswille" ze dne 24. II. 1927, t. 955/VI.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1217/XIII.

102, 25. X. 1927; 16, V.

že chebské okr. finanční ředitelství porušilo zákon o nedělním klidu, t. 1205/VIII.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1481/XII.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o vybudování přehrady v údolí Teplé v Karlových Varech, t. 1205/X.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1408/XVI.

125, 26. I. 1928; 4, V.

o neslýchaném jednání orgánů státní policie a četnictva, t. 1615/XV.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1978/VIII.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o propagační činnosti pro lázeňská místa a o železničním spojení lázeňských míst s cizinou, t. 1890/IV.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2201/XVI.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil na schůzi dne 14. III. 1926 na Střelnici).

43, 15. X. 1926; 41, III.

žád. odvolána 102, 25. X. 1927; 20, V.

Volán k pořádku:

7, 16. II. 1926; 280, I.

28, 9. VI. 1926; 1414, II.

53, 25. XI. 1926; 811, III.

137, 20. III. 1928; 34, VI.

 

WOLF Leon, dr.

XIV. voleb. kraj

(PZR) REP hosp.

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Stal se hospitantem klubu REP.

6, 21. XII. 1925; 239, I.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

4, 18. XII. 1925; 109, I.

o smlouvě mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních ze dne 23. IV. 1925 (t. 174)

16, 17. III. 1926; 988, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. polit.

53, 25. XI. 1926; 813, III.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439)

129, 8. II. 1928; 12, V.

o III. a IV. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi RČS a Polskem (t. 1849 a 1850), o smlouvě mezi týmiž státy o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky (t. 1975) a o smlouvě mezi RČS a Německem o hraniční Odře (t. 1976)

185, 28. II. 1929; 7, VII.

Dotazy:

o volbách v městě Karvinné.

13, 11. III. 1926; 598, I.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1253, II.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin urážky na cti podle §§ 487, 488 a 493 tr. zák. ca B. Staňa)

120, 17. I. 1928; 12, V.

 

WOLLSCHACK Theodor, dr.

XII. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Návrhy:

na poskytnutí náhrady cestovného učitelům obecných, občanských a středních škol za žákovské výlety, t. 328.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

na okamžitou státní pomoc obětem živelné katastrofy na severní Moravě a ve Slezsku, t. 1026.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670).

49, 19. XI. 1926; 361, III.

Interpelace:

aby se v německém jazykovém území užívalo úředníků, úplně znalých německého jazyka, t. 1863/III.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

aby Malá Morávka v okrese bruntálském a Karlov v okrese rýmařovském byly zařazeny do skupiny C podle §u 12, odst. 7 plat. zák., t. 2048/XVIII.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

odpov. t. 2201/VI.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o železničních poměrech v České Vsi u Frývaldova, t. 2206/V.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Dotazy:

jak se nakládá s německými vojáky.

43, 15. X. 1926; 28, III.

že okr. nemocenská pokladna v Šumperku nedbá nařízení.

43, 15. X. 1926; 28, III.

o událostech při otevření české újezdní občanské školy v Brodku na Moravě.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o zákonu o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců a o léčebném řádu.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

o nařízení opavského ředitelství pošt a telegrafů.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

že se šumperská okr. nemocenská pojišťovna zdráhá platiti za své členy šumperské nemocnici ošetřovací náklady za první tři dny ošetřování, jakož i za neděle a svátky.

116, 13. XII. 1927; 5, V.

o úrazu na nádraží v Malé Morávce.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 6, VI.

o změně jízdního řádu ředitelství státních drah v Olomouci na trati Olomouc-Šumperk-Hlucholazy.

145, 21. VI. 1928; 4, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

 

WÜNSCH Rudolf

VII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. kult. - rozp. - soc.-pol. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

aby se přes osnovu zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954) přešlo k dennímu pořadu.

72, 31. III. 1927; 519, IV.

Resoluce:

k osnově fin. zákona pro r. 1929 (t. 1813) ke kap. XIV.

171, 26. X. 1928; 108, VII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2339, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 828, III.

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954)

72, 31. III. 1927; 506, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup, kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 4, V.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty stát. melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

138, 22. III. 1928; 23, VI.

o zákonu o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528); obírá se vnitropolitickou situací státu.

142, 14. VI. 1928; 25, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644)

150, 28. VI. 1928; 13, VI.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524)

194, 25. IV. 1929; 35, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o novém propouštění německých železničních zaměstnanců, t. 620.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 725/XI. 1465, III.

že byly zakázány dvě schůze a to ve Falknově a Karlových Varech, t. 227/XVIII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 568/IX.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o zbytečném a nelidském zadržování Hanuše Tryzubského v zemském ústavu pro choromyslné v Bohnicích, t. 1122/XVIII.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

o novelisaci zákona o válečných poškozencích, t. 2254/X.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o neslýchaném protekčním hospodářství při návrzích na jmenování profesorů a docentů na německé universitě, t. 2254/XIV.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

že ve Vaňově u Ústí nad Labem byla nezákonitě rozpuštěna schůze podle § 2.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Liberci (za souhlas s trestním stíháním R. Wünsche, odsouzeného rozsudkem kraj. s. v Liberci ze 7. X. 1925 k trestu tuhého vězení v trvání jednoho měsíce, zostřeného jedním postem pro přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchaný výroky na schůzi dne 15. II. 1925 v Liberci).

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 135; zprav. A. Kříž;

nevydán 23, 26. V. 1926; 1265-6, II.

kraj. s. v Chebu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi 1. V. 1926 v Aši).

43, 15. X. 1926; 42, III.

žád. odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 16, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1363; zprav. dr Ravasz;

nevydán 142, 14. VI. 1928; 43, VI.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 14 a 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

zpr. t. 1906; zprav. dr Ravasz;

nevydán 189, 8. III. 1929; 27, VII.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti).

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

okres. s. v Aši (přestupek podle §§ 2 a 19 zákona shromažďovacího z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

190, 12. III. 1929; 4, VII.

okres. s. v Lokti (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího).

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

okres. s. v Lokti (přestupek podle § 314 tr. z.).

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

okres. s. v Broumově (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím).

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

Volán k pořádku:

72, 31. III. 1927; 535, IV.

90, 27. VI. 1927; 1851, 1852, IV.

123, 24. I. 1928; 18, 19, 34, V.

124, 25. I. 1928; 42, V.

136, 16. III. 1928; 88, VI.

163, 20. IX. 1928; 45, VI.

"W" resp. Wag-Wen "W" resp. Wind-Wint "W" resp. Witt-WunPřihlásit/registrovat se do ISP