"H" resp. Hack-Hak "H" resp. Hal-Har "H" resp. Hau-Hli "H" resp. Hní-Hor "H" resp. Horpynka "H" resp. Hrd-Hýb

HAUPT Jakub

XII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. in. - rozp. - soc.-pol. a zdrav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 105, V.

 

HAWELKA Rudolf

XI. voleb. kraj

DCHS

Nastoupil za zemřelého dr Budiga Fr.

Volba verifikována 133, 13. III. 1928; 4, VI.

Slib vykonal 121, 17. I. 1928; 2, V.

Byl členem výb. im. - inkompatib. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o povolení k vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývoz. podnikům průmyslovým (t. 1862) k nadpisu zák. a k §§ 1 a 2.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k § 1.

200, 4. VI. 1929; 28, VIII.

na konec rozpravy o prohlášení předsedy vlády a min. národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) stran zrovnoprávnění absolventů vystudovavších podle dosavadních zkušebních řádů.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

 

HEEGER Rudolf

XIV. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. br. - im. - in. - kult. a rozp.

Návrhy:

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy na Hlučínsku, t. 485.

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

aby byla vyšetřena hromadná otrava u pěšího pluku č. 15, t. 1458.

128, 7. II. 1928; 7, V.

o nouzové výpomoci obcím postiženým živelní pohromou dne 3. a 4. VII. 1928, t. 1723.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o délce presenční služby vojenské (t. 868) k § 1.

71, 30. III. 1927; 443, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) k § 2.

71, 30. III. 1927; 443, IV.

13 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954) k §§ 1, 4-10.

72, 31. III. 1927; 519-522, IV.

6 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o cestovních pasech (t. 1529).

139, 23. III. 1928; 32-3; VI.

14 pozměňov. návrhů k osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

206, 14. VI. 1929; 17-22, VIII.

aby se přes osnovu zákona o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 761) přešlo k pořadu.

58, 15. XII. 1926; 1459, III.

aby se přes osnovu zákona o délce presenční služby vojenské (t. 868) přešlo k dennímu pořadu.

71, 30. III. 1927; 442, IV.

2 formální návrhy, aby osnova zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954) byla přikázána též výb. soc.-pol. a ústav.-práv.

72, 31. III. 1927; 519, IV.

Resoluce:

k osnově zákona, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích (t. 312), stran vydání nových zákonů o zlepšení požitků váleč. poškozenců a vyplácení plného vyživovacího příspěvku příslušníkům osob konajících službu vojenskou.

27, 8. VI. 1926; 1363, II.

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby vláda ještě v tomto zasedání předložila návrh zákona o umísťování válečných poškozenců.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

k osnově zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954), aby vláda do 3 let ukončila přípravy k provedení § 1 branného zákona.

72, 31. III. 1927; 522, IV.

k osnově zákona o cestovních pasech (t. 1529) stran úpravy drobného pohraničního styku.

139, 23. III. 1928; 33, VI.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích (t. 312).

27, 8. VI. 1926; 1358, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670); skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 642, III.

o úpravě rozpočtu vojen. správy (t. 761)

58, 15. XII. 1926; 1453, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

68, 23. III. 1927; 252, IV.

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954)

72, 31. III. 1927; 495, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102); rozprava podrobná.

92, 30. VI. 1927; 2098, IV.

o zákonu, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

125, 26. I. 1928; 5, V.

o zák. o cestovních pasech (t. 1529).

139, 23. III. 1928; 24, VI.

o zákonu o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528); mluví o finančním hospodářství obcí.

142, 14. VI. 1928; 10, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 21, VII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

203, 11. VI. 1929; 13, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o výbuchu dne 5. III. 1926 v Praze, t. 188.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 214/XIX.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

že se prý pomýšlí prodloužiti vojenskou služební dobu, t. 125/IV.

12, 4. III. 1925; 535, I.

odpov. t. 576/XI.

44, 19. X. 1926; 125. III.

jak okresní politické správy provádějí zákon o vyživovacích příspěvcích pro příslušníky osob povolaných do služby, t. 358/III.

37, 22. VI. 1925; 2399, II.

odpov. t. 697/XV.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

o prováděcím nařízení k zákonu o podomním obchodě, t. 443/XV.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 803/X.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

že ministerstvo vnitra porušuje řádně vyhlášené mezinárodní smlouvy, t. 538/XI.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 1076/ XI.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

o sebevraždě vojáků v Opavě, t. 663/XI.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 944/XII.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o rozdělení peněz na nouzové podpory, t. 989/X.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1235/VII.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

 

HELLER Franz

V. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. doprav. - im. - rozp. soc.-pol. - Stál. (náhr.) - ústav.-práv. - zahr. - zdrav. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na stavbu trati státních drah z Dolních Beřkovic přes Liběchov a Dubou do České Lípy, t. 1779.

159, 13. IX. 1928; 48, VI.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

28, 9. VI. 1926; 1422, II.

Interpelace:

že na budově celního úřadu v Horním Lichtenvaldu jest jen český nápis, t. 22/I.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 442/VI.

43, 15. X. 1926; 33, III.

jak poštovní úřad v Homoli v okrese litoměřickém dodává poštu, t. 181/IX.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 442/XII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o vyučování ručním pracím na obecných školách, t. 229/XVIII.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 564/V.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o zavedení fakultativního očkování proti mázdřivce, t. 563/III.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 928/XV.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o změně učebných osnov na obecných školách na škodu reálných předmětů, t. 663/VI.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 835/III.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

o dvojitém zdanění drobných zemědělců, platících paušalovanou daň z obratu, při domácích a nouzových porážkách, t. 955/XVII.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1217/XVI.

102, 25. X. 1927; 16, V.

aby Všeobecný pensijní ústav v Praze předložil pojistně-matematickou bilanci, t. 1017/VII.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

Dotazy:

že zemské finanční ředitelství pro Čechy stranicky vyřizuje celní věci.

87, 15. VI. 1927; 1673, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o stavu sanační akce šluknovské spořitelny.

198, 23. V. 1929; 5, VIII.

 

HILLEBRAND Oswald

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. kult. a Stál. (náhr.).

Zemřel 4. VI. 1926.

27, 8. VI. 1926; 1352, II.

Za něho nastoupil Staněk Wenzel.

Návrhy:

na zavedení národní školské samosprávy, t. 46.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na zrušení trestu smrti, t. 52.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na úpravu vyučování češtině na školách obecných a občanských, t. 179.

15, 16. III. 1926; 855, I.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

4, 18. XII. 1925; 98, I.

Interpelace:

o restrikci výpomocných úředníků a školních inspektorů, t. 97/XIX.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 214/XII.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o zabavení karlovarského časopisu "Volkswille", t. 351/IX.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 564/VIII.

43, 15. X. 1926; 35, III.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi 8. IX. 1925 v Mariánských Lázních).

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 113; zprav. J. Prokeš;

nevydán 16, 17. III. 1926; 1020-1, I.

kraj. s. v Chebu (přečin proti bezpečnosti cti podle § 488 a § 491 tr. z., spáchaný článkem, uveřejněným dne 7. I. 1926 v časopisu "Volkswille" proti Emilu Dörflerovi).

10, 19. II. 1926; 409, I.

 

HINTERMÜLLER Kašpar

IX. voleb. kraj

L

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. br. - kom. pro dáv. z maj. - zeměd. a vyšetř.

Návrhy:

na pomoc postiženým životními pohromami, t. 396.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

Resoluce:

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon dbal zájmů již umístěných zaměstnanců, na něž se vztahuje.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670).

51, 23. XI. 1926; 543, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

70, 29. III. 1927; 366, IV.

Dotazy:

o pomoci živelní katastrofou postiženému občanstvu v Čimicích, Domorazu, Nezamyslicích a okolí.

43, 15. X. 1926; 26, III.

o sestátnění místní dráhy Votice-Sedlčany.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

o předložení návrhu osnovy honebního zákona.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o bezpečnostních poměrech na jihu Čech.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o poskytnutí pomoci chovatelům dobytka na jihu Čech k zdolání nemoci dobytka "motolice" zvané.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o donucování zaměstnavatelů k přihlášce osob nepodléhajících pojistné povinnosti podle zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., k tomuto pojištění.

83, 11. V. 1927; 1561, IV.

o zamýšleném zrušení případně pensionování pragmatikálních úředníků a zřízenců při státních lesích a statcích.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

 

HIRSCHL Ernst

IX. voleb. kraj

K, mk

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. vyšetř.

Vystoupil z klubu poslanců komunistické strany Československa 23. VIII. 1926.

42, 14. X. 1926; 4, III.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu z 29. XII. 1926.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

Za něho nastoupil Škola František.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Č. Krumlově (1. přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 a § 496 tr. z., 2. přestupek podle § 1 zákona ze dne 17. XII. 1921, č. 309, a § 3 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., 3. přestupek podle § 4, č. 1 a 2 zákona ze 17. XII. 1921, č. 309 Sb. z., spáchaný rušením veřejné schůze).

3, 18. XII. 1925; 34, I.

okres. s. v Č. Krumlově (přestupek podle § 488 tr. z. a čl. V zákona z r. 1863, č. 8 ř. z., spáchaný tím, že dne 19. IX. a 26. IX. hlasoval pro protest proti ministerstvu vnitra a pro který odsouzen rozsudkem ze 16. X. 1925 k pokutě 50 Kč, v případě nedobytnosti do vězení na 48 hodin).

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 31; zprav. J. Mach;

nevydán 11, 25. II. 1926; 508-9, I.

okres. s. v Č. Krumlově (přestupek podle § 4, č. 1 a 2 zákona o útisku a přestupek podle § 3 zákona shromažďovacího a přestupek podle § 312 tr. z.).

12, 4. III. 1926; 536, I.

okres. s. v Č. Krumlově (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z. ca Gustav Micka).

19, 6. V. 1926; 1101, II.

zpr. t. 689; zprav. J. David;

vydán: 57, 10. XII. 1926; 1378-9, III.

okres. s. v Č. Budějovicích (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. a § 496 tr. z. ca Schinzl, Wltscha a Schäfer).

19, 6. V. 1926; 1104, II.

kraj. s. v Č. Budějovicích (1. zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, 2. přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, 3. přečin podle § 14, č. 5, 4. přestupek podle § 20, č. 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 5. IV. 1926 ve Chvalšinách a v Křenově).

25, 28. V. 1926; 1295, II.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1929; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vyřízení odloženo 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

kraj. s. v Písku (přestupek podle § 20 zákona na ochranu republiky, přestupek podle § 490 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z., přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 1. V. 1926 ve Vimperku).

43, 15. X. 1926; 41, III.

kraj. s. v Plzni (zločin podle § 15, č. 3, přečin podle § 15, č. 1, přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5, přestupek podle § 20 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 3. VI. 1926 v Tachově).

43, 15. X. 1926; 42, III.

kraj. s. v Chebu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5, přečin podle § 11, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 496 tr. z. a čl. V zákona z r. 1862, č. 8 ř. z. a 1863, jichž se dopustil na schůzi dne 18. VII. 1926 v Tachově).

43, 15. X. 1926; 43, III.

okres. s. ve Vimperku (přestupek podle § 2 a § 19 zákona shromažďovacího, jehož se dopustil na schůzi dne 1. VII. 1926 ve Vimperku).

43, 15. X. 1926; 43, III.

kraj. s. v Plzni (zločin podle § 1 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 14, č. 5 téhož zákona a přestupek čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, jichž se dopustil na schůzi konané dne 16. V. 1926 ve Staré Huti u Domažlic).

43, 15. X. 1926; 44, III.

kraj. s. v Č. Budějovicích (delikty podle § 14, č. 5 a § 15, č. 3 (ad § 1, odst. 2 a § 7, č. 1, 2) zákona na ochranu republiky a § 491 a § 496 tr. z., čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863 (urážka vlády, parlamentu a důstojnického sboru).

47, 17. XI. 1926; 285, III.

kraj. s. v Č. Budějovicích (přestupek zpronevěry podle §§ 183 a 461 tr. z.).

47, 17. XI. 1926; 285, III.

Volán k pořádku:

13, 11. III. 1926; 693, I.

 

HLINKA Andrej

XIX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Návrhy:

aby vládě bylo uloženo zrušiti ustanovení článku II. vlád. nařízení ze dne 4. VI. 1925, č. 111 Sb. z., o částečné úpravě celního sazebníku pro čsl. celní území a urychliti práce pro brzké uzákonění nového definitivního celního sazebníku, t. 259.

20, 7. V. 1926; 1201, II.

na změnu § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S., t. 661.

46, 11. XI. 1926; 266, III.

na poskytnutí podpory pohořelým v Tepličce, okres Žilina, t. 741.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

na poskytnutí podpory pohořelým v Horní Štubni, t. 1182.

101, 14. VII. 1927; 2726, IV.

na udělení podpory Oravě pro škody způsobené krupobitím 25. VIII. 1927, t. 1214.

102, 25. X. 1927; 17, V.

na udělení podpory pohořelým obce Pribiš, okres D. Kubín, na Slovensku, t. 1298.

109, 29. XI. 1927; 108, V.

na poskytnutí podpory pro pohořelé městečka Rájec u Žiliny na Slovensku, t. 1765.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

na poskytnutí pomoci pohořelým obce Štiavnik na Slovensku, okres velkobytčanský, t. 1810.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

na poskytnutí pomoci pohořelým obce Lutiša, okres kysucko-novoměstský, na Slovensku, t. 1873.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

na podporu požárem postižených občanů obce Ivachnová (adm. spojena se Sv. Michalem, ž. Liptov), t. 1879.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

na poskytnutí podpory pro pohořelé obce Radola, okres Kys. Nov. Město na Slovensku, t. 1881.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

na podporu požárem postižených občanů obce Lůčky (ž. Liptov), t. 1882.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 174, I.

o udělení důtky K. Kreibichovi k návrhu dr Hodži a A. Hlinky.

56, 9. XII. 1926; 1244, III.

Věcná poznámka:

v níž se obírá vývody poslance Zocha za rozpravy o vládním prohlášení minister. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 235, I.

Dotazy:

v záležitosti užívání husitských vlajek a odznaků na kongrese protestantských církví, konaném v Bratislavě dne 8.-10. VII. 1928.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (dvanácteronásobný přečin pomluvy a urážky na cti podle §§ 1, 2, 3, č. 1 a 4, odst. II, zák. čl. XLI z r. 1914, ca dr Kozák, Karel Marek, dr Polák, inž. Bohata, Kovalčik, Šeba, Veselý Fr., inž. Karel, Miller, Špitálník, Melich, dr Okály, spáchaný článkem "Levočský dokument", uveřejněným v časopise "Slovák" v č. 87 ze dne 18. IV. 1925)

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 674; zprav. V. Votruba;

vydán: 122, 19. I. 1928; 23-4, V.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3 zák. čl. XLI z roku 1914 proti Imrichu Joktymu, přečin urážky na cti podle §§ 2, 4, odst. II, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 proti Ladislavu Dörre a přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 proti Urbanovi spáchané článkem uveřejněným v časopise "Slovák" ze dne 21. V. 1925 pod nadpisem "Veľkoľepé shromaždenie v Slepčanoch")

7, 16. II. 1926; 268, I.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 spáchaný článkem "Ľuďáci v Dětvě" uveřejněným v časopise "Slovák" dne 9. X. 1925)

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 964; zprav. V. Votruba;

nevydán 127, 1. II. 1928; 25-6, V.

sedrie v Ružomberku (přečin rušení obec. míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky)

9, 18. II. 1926; 303, I.

žád. odvolána 90, 27. VI. 1927; 1842, IV.

stát. zástupce v Nitře (urážka parlamentu podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jíž se dopustil na veřejné schůzi 11. X. 1925 v Prievidzi)

13, 11. III. 1926; 599, I.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem "Hlinka na východnom Slovensku", otisknutým v časopisu "Slovák" č. 244 z 30. X. 1925)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 1401; zprav. V. Košek;

nevydán 147, 22. VI. 1928; 2, VI.

okr. s. v Bardiově (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 26. X. 1295 v Bardiově proti Andreji Slančo)

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 342; zprav. J. Tůma;

vydán: 70, 29. III. 1927; 375, IV.

sedrie v Nitře (přečin podle § 11, č. 1 a 2, § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin urážky podle §§ 2, 4, odst. II, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 11. VIII. 1925 v Prievidzi)

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

zpr. t. 673; zprav. dr Daněk;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 654, IV.

aby proti K. Kreibichovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. řádu pro výroky, jichž proti slovenské ľudové straně použil ve 49. schůzi poslanecké sněmovny dne 19. XI. 1926 ve své řeči při projednávání státního rozpočtu na rok 1927 a jimiž se A. Hlinka cítí uražen.

52, 24. XI. 1926; 692, III.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 3 zák. čl. XLI z roku 1914)

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

"H" resp. Hack-Hak "H" resp. Hal-Har "H" resp. Hau-Hli "H" resp. Hní-Hor "H" resp. Horpynka "H" resp. Hrd-HýbPřihlásit/registrovat se do ISP