"H" resp. Hack-Hak "H" resp. Hal-Har "H" resp. Hau-Hli "H" resp. Hní-Hor "H" resp. Horpynka "H" resp. Hrd-Hýb

HALKE Otto

XIV. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - im. - in. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

aby byla poskytnuta podpora obcím a obyvatelům z okresů krnovského, albrechtického, osoblažského a jindřichovského, postiženým živelní pohromou, t. 532.

43, 15. X. 1926; 38, III.

dodatek t. 579. 40, III.

aby byla udělena naléhavá státní nouzová výpomoc obyvatelům obcí Svatoňovice, Čermná a Těchanovice v okrese vítkovském ve Slezsku, t. 581.

43, 15. X. 1926; 40, III.

aby byla neprodleně poskytnuta státní pomoc obětem požáru v Kobernu, okres Osoblaha ve Slezsku, t. 764.

57, 10. XII. 1926; 1383, III.

aby byla poskytnuta vydatná státní podpora obcím Horní a Dolní Velkruby, Staré Město a Špilendorf v okrese bruntálském ve Slezsku, postiženým živelní katastrofou, t. 1047.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

Dotazy:

aby státní pozemkový úřad zaplatil 15.456 Kč.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 1095, II.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Olomouci (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 28. února 1926 v Berouně).

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 432; zprav. Al. Beneš;

nevydán 65, 17. III. 1927; 174-5, IV.

 

HALLA Ján, dr.

XVII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - im. - inkompatib. - rozp. - ústav.-práv. - vyšetř. - zahr. a živn.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 242 (působnost min. veř. prací ve věcech silnic a mýt na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

23, 26. V. 1926; 1258, II.

im. výb. zpr. t. 523 a zpr. menš. t. 520 (im. J. Haruse, B. Jílka, J. Knejzlíka, K. Kreibicha, E. Šafranko, J. Dědiče, G. Elstnera, dr Franke, K. Haiblicka, J. Hakena, Č. Hrušky, G. Kollárikové, M. Kršiaka, L. Landové-Štychové, I. Majora, V. Mikulíčka, A. Můni, J. Netolického, A. Neuratha, J. Štětky, F. Zeminové, H. Bergmanna, V. Bolena, M. Čulena, E. Hirschla, J. Lance a N. Sedorjaka).

41, 25. VI. 1926; 2637, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 426 (zákon o sčítání lidu).

47, 17. XI. 1926; 293, doslov 298, III.

im. výb. zpráva ústní (udělení důtky K. Kreibichovi k návrhu dr Hodži a A. Hlinky).

56, 9. XII. 1926; 1240, doslov 1248, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 778 (zákon o zahlazení odsouzení); prodloužení lhůty

59, 16. XII. 1926; 1519, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 789 (změna § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu poslanecké sněmovny NSRČ k návrhu B. Bradáče, dr Dolanského, A. Hlinky, dr Lukavského, J. Pekárka, Fr. Windirsche a dr Luschky, t. 661).

59, 16. XII. 1926; 1520,

doslov 1530, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 787 ("Druhý dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. VI. 1924", podepsaný v Praze dne 17. IX. 1926,

59, 16. XII. 1926; 1531, III.

im. výbor. zpr. t. 716 (im. A. Hancko)

76, 29. IV. 1927; 762, IV.

im. výb. zpr. t. 717 (im. J. Majora)

76, 29. IV. 1927; 762, IV.

im. výb. zpr. t. 718 (im. J. Majora)

76, 29. IV. 1927; 763, IV.

im. výb. zpr. t. 719 (im. J. Majora)

76, 29. IV. 1927; 763, IV.

im. výb. zpr. t. 720 (im. M. Kubicsko)

76, 29. IV. 1927; 764, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 975 (zákon o zahlazení odsouzení)

84, 9. VI. 1927; 1592, IV.

textová změna. 1594, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1168 (celní zákon)

99, 12. VII. 1927; 2529, IV.

doslov 2574, IV.

im. výb. zpr. t. 897 (im. J. Haruse)

114, 6. XII. 1927; 20, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1371 (zákon o převzetí předválečného dluhu zajištěného)

116, 13. XII. 1927; 20, doslov 26, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1380 (zákon o změně některých předpisů o vymáhání a účtování nákladů spojených s trestním řízením u soudů na Slovensku a Podkarpatské Rusi)

119, 16. XII. 1927; 32, doslov 38, V.

im. výb. zpr. t. 1306 (im. R. Mlčocha)

131, 10. II. 1928; 48, V.

im. výb. zpr. t. 1308. (im. dr Kubiše)

132, 10. II. 1928; 2, V.

im. výb. zpr. t. 1310 (im. M. Kubicsko)

136, 16. III. 1928; 114, VI.

im. výb. zpr. t. 1321 (im. N. Sedorjaka)

138, 22. III. 1928; 65, VI.

im. výb. zpr. t. 1322 (im. N. Sedorjaka)

138, 22. III. 1928; 65, VI.

im. výb. zpr. t. 812 (im. dr Štefánka)

152, 11. VII. 1928; 23, VI.

im. výb. zpr. t. 1928 (im. J. Hakena)

181, 20. XII. 1928; 42, VII.

im. výb. zpr. t. 1929 (im. Ant. Kaňourka)

181, 20. XII. 1928; 43, VII.

im. výb. zpr. t. 1959 (im. dr Tuky)

181, 20. XII. 1928; 43, VII.

im. výb. zpr. t. 1931 (im. J. Koudelky)

194, 25. IV. 1929; 46, VIII.

im. výb. zpr. t. 2082 (im. Fr. Školy)

196, 2. V. 1929; 45, VIII.

im. výb. zpr. t. 2085 (im. J. Haruse)

199, 24. V. 1929; 40, VIII.

im. výb. zpr. t. 2074 (im. G. Steinera)

203, 11. VI. 1929; 19, VIII.

im. výb. zpr. t. 2073 (im. M. Kršiaka)

203, 11. VI. 1929; 20, VIII.

im. výb. zpr. t. 2075 (im. Fr. Školy)

203, 11. VI. 1929; 20, VIII.

im. výb. zpr. t. 2076 (im. J. Hakena)

203, 11. VI. 1929; 20, VIII.

im. výb. zpr. t. 2077 (im. K. Haiblicka)

204, 11. VI. 1929; 3, VIII.

im. výb. zpr. t. 2078 (im. L. Zoufalého)

204, 11. VI. 1929; 4, VIII.

im. výb. zpr. t. 1930 (im. Š. Surovjaka)

205, 13. VI. 1929; 43, VIII.

im. výb. zpr. t. 2083 (im. Al. Neuratha)

205, 13. VI. 1929; 45, VIII.

im. výb. zpr. t. 2084 (im. dr Gáti)

205, 13. VI. 1929; 45, VIII.

im. výb. zpr. t. 2156 (im. Fl. Tománka)

211, 25. VI. 1929; 49, VIII.

zahr. výb. zpr. t. 2304 (Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými, podepsaná v Praze dne 7. XI. 1928 a závěrečný zápis k této Úmluvě)

212, 26. VI. 1929; 10, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 11, VIII.

zahr. výb. zpr. t. 2398 (zákon, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 7. XI. 1928 o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatsko-slovinskými)

212, 26. VI. 1929; 10, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 11, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 197, I.

o vojenských předlohách

(t. 752, 893, 868, 890 a 894)

71, 30. III. 1927; 429, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102)

93, 1. VII. 1927; 2147, IV.

o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka z 21. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

124, 25. I. 1928; 11, V.

 

HAMPL Antonín

I B. voleb. kraj.

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z., o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 228.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

na zrušení vojenského soudnictví, t. 251.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

aby byl zrušen zákon ze dne 12. VIII. 1921, č. 349 Sb. z., kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou, t. 269.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

na změnu zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 359.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

na vyšetření věcí týkajících se aféry koburské, t. 836.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

aby o prohlášení min. předs. Fr. Udržala o výbuchu v Semtíně v dubnu 1929 byla zahájena rozprava v příští schůzi.

200, 4. VI. 1929; 20, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran vyvěšování štolových sazeb.

36, 19. VI. 1926; 2362, II.

Řeč v rozpravě:

o změně §§ 27 a 29 zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 526).

41, 25. VI. 1926; 2633, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

44, 19. X. 1926; 97, III.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka z 6. IX. 1928 o zvýšení ceny cukru; obírá se vnitropolitickou situací státu.

158, 7. IX. 1928; 42, VI.

Interpelace:

naléhavá, o událostech na Havlíčkově náměstí v Praze, t. 416.

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

odpov. t. 452/II.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

naléhavá, o katastrofálních výbuších v Semtíně u Pardubic, t. 2210.

201, 6. VI. 1929; 52, VIII.

odpov. t. 2289.

202, 7. VI. 1929; 3, VIII.

naléhavá, o vojenské špionáži kapitána kancelářské služby u ministerstva nár. obrany Jar. Falouta, t. 2297.

212, 26. VI. 1929; 25, VIII.

odpov. t. 2379.

213, 27. VI. 1929; 6, VIII.

o zasahování aktivního důstojnictva do sporných politických otázek, t. 1032/VIII.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1221/XIII.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle §§ 10, 11 zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863)

63, 15. III. 1927; 15, IV.

zpr. t. 1247; zprav. V. Votruba;

nevydán 127, 1. II. 1928; 26, V.

okr. s. civilní v Praze (souhlas s udělením pořádkové pokuty podle § 333 č. ř. s.)

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

okr. s. civilní v Praze (pořádková pokuta podle § 333 č. s. ř.)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

 

HANCKO Anton

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. in. inkompatib. - kult. - rozp. - soc.-pol. a zahr.

Návrhy:

na udělení stát. nouzové výpomoci pro pohořelé obce Sňažnice (Kysucko-N. Městský okres na Slovensku), t. 1556.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 1.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1180 (zákon o poskytování podpor při živelních pohromách)

101, 14. VII. 1927; 2683, doslov 2705, IV.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2030, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 777, III.

o státním rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 87, V.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 87, VII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Trenčíně (zločin podle § 176 tr. z. a přestupek podle § 4, č. 2 zák. č. 309/1921 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 17. V. 1925 v Žilině)

7, 16. II. 1926; 267, I.

žád. odvolána 110, 30. XI. 1927; 4, V.

okr. s. v Žilině (přečin pomluvy podle § 1 a urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchané výroky na shromáždění dne 20. IX. 1925 v Budatině proti dr Hugo Spanyolovi)

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 173; zprav. Fr. Ostrý;

nevydán 24, 27. V. 1926; 1283-4, II.

okr. úřad v Žilině (přestupek podle § 1 minist. nařízení č. 766/1898 M. V. (uspořádání schůze bez povolení dne 14. XI. 1925 ve Višňové)

21, 18. V. 1926; 1224, II.

zpr. t. 715; zprav. dr Ravasz;

nevydán 76, 29. IV. 1927; 762, IV.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin pomluvy a urážky na cti podle §§ 1, 2, 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil článkem v 93. čísle časopisu "Národnie Noviny" ze dne 30. XI. 1924 nadepsaným "Sdruženie Slovenských Odborových Organizácií" proti Dimitrijevičovi)

38, 23. VI. 1926; 2492, II.

zpr. t. 716; zprav. dr Halla;

nevydán 76, 29. IV. 1927; 762, IV.

 

HANREICH Georg, dr.

XI. voleb. kraj

LW, mk, hosp. MN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. doprav. - inkompatib. a ústav.-práv.

Přestal býti členem klubu poslanců LW 7. VII. 1927.

98, 12. VII. 1927; 2502, IV.

Stal se hospitantem klubu poslanců MN.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

Zbaven posl. mandátu nálezem voleb. soudu z 8. II. 1928.

133, 13. III. 1928; 3, VI.

Za něho nastoupil Freising Josef.

Návrhy:

aby obyvatelům Modřic a sousedních obcí, těžce postiženým živelní pohromou, byla poskytnuta podpora, t. 499.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

aby byla poskytnuta podpora obcím okresu pohořelického, těžce postiženým živelními pohromami, t. 533.

43, 15. X. 1926; 39, III.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245), v níž zabývá se otázkou zemědělských cel.

20, 7. V. 1926; 1165, II.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 56, V.

Interpelace:

o připravovaném rozdělení půdy z tereziánského fondového statku v Drnoholci v okrese mikulovském, t. 181/III.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 250/XVIII.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o přídělu Lichtensteinova zbytkového statku v Nových Mlýnech, v okrese hustopečském, t. 181/V.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 214/XXII.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o rozdělení půdy v obci Cvrčovicích, v okrese pohořelickém, t. 181/VI.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 442/IX.

43, 15. X. 1926; 33, III.

že v Rakousku bylo zavedeno clo na mléko, t. 358/VII.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. t. 803/XI.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle § 14, č. 1 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 28. II. 1926 v Brně).

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 639; zprav. dr Daněk;

nevydán 70, 29. III. 1927; 387, IV.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na různých schůzích v březnu t. r. v Rakousku).

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

žádost odvolána 89, 24. VI. 1927; 1775, IV.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podvodu podle §§ 197 a 199 a) tr. z.).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1351; zprav. V. Votruba;

vydán: 126, 31. I. 1928; 30, V.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 43, I.

 

HARUS Jan

I A. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. in. - rozp. - soc.-pol. a vyšetř.

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

38, 23. VI. 1926; 2492, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 650, III.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

205, 13. VI. 1929; 37, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin shluknutí v § 283 tr. z. naznačený, přestupek podle § 312 tr. z. a přestupek shromažďovacího zákona podle § 2 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., neohlášením schůze na den 20. II. 1925 na Zlíchově).

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 136; zprav. dr Ravasz;

nevydán 26, 1. VI. 1926; 1336-7, II.

okres. s. na Smíchově (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.).

17, 24. III. 1926; 1066, II.

zpr. t. 344; zprav. A. Kříž;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 300-1, III.

okres. správy politické na Smíchově (přestupek podle § 7 nařízení ze dne 20. IV. 1854, č. 96 ř. z.).

23, 26. V. 1926; 1257, II.

zpr. t. 730; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2510-13, IV.

okres. s. na Smíchově (přestupek podle § 3 zákona shromažďovacího, jehož se dopustil dne 21. IV. 1926 na Smíchově před továrnou MEWA).

25, 28. V. 1926; 1295, II.

zpr. t. 680; zprav. V. Košek;

vydán: 58, 15. XII. 1926; 1460, III.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 3 zákona ze dne 15. II. 1867, č. 135 ř. z., jehož se dopustil uspořádáním schůze před továrnou Osram v Praze VII dne 8. III. 1926).

25, 28. V. 1926; 1295, II.

zpr. t. 679; zprav. V. Košek;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 655, IV.

okr. s. v Bechyni (přestupky podle § 312 tr. z. a § 14 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., uspořádáním schůze dne 26. III. 1926 v Bernarticích a v Milevsku).

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

zpr. t. 677; zprav. dr Daněk;

nevydán 58, 15. XII. 1926; 1462-3, III.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 3 a § 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., uspořádáním schůze dne 22. IV. 1926 před Mahlerovou továrnou v Praze VII)

27, 8. VI. 1926; 1356, II.

zpr. t. 678; zprav. V. Košek;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 655, IV.

okres. s. na Žižkově (přestupek podle § 3 a § 19 zákona shromažďovacího, nedovolené uspořádání schůze 2. III. 1926 na Smíchově a 6. III. 1926 na Žižkově).

36, 19. VI. 1926; 2275, II.

zpr. t. 676; zprav. V. Košek;

vydán: 126, 31. I. 1928; 25-6, V.

zemsk. tr. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. z.).

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 523 a 520; zprav. dr Halla;

vydán: 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin veřejného násilí podle § 81 a § 82 tr. z., přečin proti veřejnému pokoji a řádu, shluknutí podle § 283 tr. z. a přestupek proti bezpečnosti majetku podle § 468 tr. z., jichž se dopustil na táboru dne 11. VI. 1926 na Havlíčkově náměstí v Praze).

zpr. t. 721; zprav. K. Riedl;

41, 25. VI. 1926; 2562, II.

vydán pouze pro delikty podle §§ 81, 82 a 468 tr. z.

58, 15. XII. 1926; 1461-2, III.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek §§ 2 a 19 zákona shromažďovacího na schůzi 26. V. 1926 před Mahlerovou továrnou v Praze-VII.)

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 884; zprav. V. Košek;

nevydán 104, 23. XI. 1927; 37, V.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek § 23 tiskového zákona a přestupek §§ 3 a 19 zák. shromažďovacího, jichž se dopustil 17. II. 1926 na Zlíchově)

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 882; zprav. V. Košek;

nevydán 99, 12. VII. 1927; 2584, IV.

zem. tr. s. v Brně (zločin veřejného násilí podle §§ 81 a 87 tr. z., přečin shluknutí podle §§ 283 a 284 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z., jichž se dopustil dne 14. IV. 1926 v Brně)

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 675; zprav. dr Daněk; vydán:

74, 7. IV. 1927; 654-5, IV.

zem. tr. s. v Praze (zločin veřejného násilí podle §§ 81 a 82, odst. II tr. z. a přečin podle § 283 tr. z. a přestupek § 3 zákona shromažďovacího, jichž se dopustil dne 23. VII. 1926 na táboru v Praze-III., Šeříková ulice).

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 913; zprav. V. Votruba; vydán:

127, 1. II. 1928; 24, V.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek urážky veř. úředníka podle § 312 tr. z.)

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

zpr. t. 897; zprav. dr Halla;

nevydán 114, 6. XII. 1927; 20, V.

okr. s. ve Strakonicích (přestupek podle §§ 3, 19 zák. shromažďovacího)

63, 15. III. 1927; 15, IV.

zpr. t. 1265; zprav. V. Votruba;

nevydán 129, 8. II. 1928; 55-6, V.

okr. s. na Král. Vinohradech (přestupek podle §§ 3, 19 zák. shromažďovacího)

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

zpr. t. 1271; zprav. V. Košek;

nevydán 131, 10. II. 1928; 45, V.

kraj. s. v Kutné Hoře (zločin veřejného násilí podle § 81 tr. z.)

86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

zpr. t. 1538; zprav. J. Tůma;

nevydán 154, 13. VII. 1928; 14-15, VI.

kraj. s. v Písku (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

102, 25. X. 1927; 18, V.

nevydán 199, 24. V. 1929; 40, VIII.

kraj. s. v Uh. Hradišti (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863)

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1537; zprav. inž. Hrdina;

vydán: 156, 14. VII. 1928; 3, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 15, č. 2, § 16, č. 1 zák. na ochranu republiky, zločin podle § 81 tr. z., přečin podle §§ 283, 284 tr. z. a přestupky podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. ex 1863, a §§ 312, 314 tr. z.)

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1512; zprav. dr Ravasz;

vydán: pro přestupky podle § 491 tr. z. a čl. V. zák. ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, pro trestné činy podle § 314 tr. z. a pro přestupek podle § 312 tr. zák.

153, 12. VII. 1928; 19-20, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 18, č. 1, 2, zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky, přestupky podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. ex 1863, § 312 tr. z., §§ 3, 19 zák. shromažďovacího, zločin podle § 81 tr. z. a přečiny podle §§ 279, 283, 284 tr. zák.)

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1374; zprav. dr Ravasz;

nevydán 146, 22. VI. 1928; 19, VI.

okr. s. v Nuslích (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.)

104, 23. XI. 1927; 13, V.

zpr. t. 1402; zprav. dr Ravasz;

nevydán 152, 11. VII. 1928; 23, VI.

okr. s. v Karlíně (přestupek podle §§ 3, 19 zák. shromažďovacího a přestupek podle § 314 tr. z.)

114, 6. XII. 1927; 5, V.

zpr. t. 1664; zprav. V. Košek;

nevydán 184, 26. II. 1929; 31, VII.

okr. s. v Hradci Král. (přestupky podle § 23 tiskového zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863, a podle §§ 3, 19 zák. shromažďovacího)

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 1903; zprav. V. Košek;

nevydán 189, 8. III. 1929; 26, VII.

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 2147; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 45, VIII.

kraj. s. v Hradci Král. (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

128, 7. II. 1928; 8, V.

zpr. t. 2145; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 44, VIII.

kraj. s. ve Znojmě (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky)

128, 7. II. 1928; 8, V.

zpr. t. 2148; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 45, VIII.

okr. s. ve Fryštátě (přestupek podle § 488 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

zpr. t. 2109; zprav. dr Ravasz;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 44, VIII.

zem. tr. s. v Praze (zločiny podle §§ 81 a 153 tr. z., přečin podle §§ 283 a 284 a přestupky podle §§ 312 a 314 tr. z. a zák. shromažďovacího podle §§ 3, 19 z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1904; zprav. dr Ravasz;

vydán: 189, 8. III. 1929; 26, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky, přečin podle § 18, č. 1, 2 téhož zákona a přestupek podle § 312 tr. z.)

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

okr. s. v Berouně (přestupek podle §§ 3, 19 zák. z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

okr. s. v Teplících-Šanově (přestupek podle § 312 tr. z.)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího č. 135 ř. z. z r. 1867)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

žád. odvolána 182, 14. II. 1929; 12, VII.

zem. tr. s. v Praze (přečin podle § 15, č. 2 zák. na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího).

184, 26. II. 1929; 7, VII.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 81 tr. z. a přečin podle § 283 tr. z.)

205, 13. VI. 1929; 5, VIII.

okr. s. v Plzni. (přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)

213, 27. VI. 1929; 8, VIII.

Volán k pořádku:

6, 21. XII. 1925; 229, I.

7, 16. II. 1926; 284, I.

90, 27. VI. 1927; 1853, 1854, 1855, IV.

123, 24. I. 1928; 30, V.

124, 25. I. 1928; 42, 45, V.

178, 18. XII. 1928; 5, VII.

205, 13. VI. 1929; 38, VIII.

"H" resp. Hack-Hak "H" resp. Hal-Har "H" resp. Hau-Hli "H" resp. Hní-Hor "H" resp. Horpynka "H" resp. Hrd-HýbPřihlásit/registrovat se do ISP