"T" resp. Tau-Tis "T" resp. Tom-Trn "T" resp. Tuč-Tům

TOMÁNEK Florian

XV. voleb. kraj

HL, mk

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, jímž se částečně mění celní sazebník pro československé celní území, t. 320.

24, 27. V. 1926; 1277, II.

na poskytnutí pomoci rolníkům postiženým povodní v obcích: Uhorská Skalica, Holíč, Gbely, Kúty, Unín, Brocko, Moravské Sväté Jány, Malacky, Leváre, Dimburg, Jakubov, Uhorská Ves, Devinská Nová Ves atd., t. 393.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 396.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Závodě (župa XV., Slovensko), t. 1565.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

2 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) k čl. II, IV a V.

30, 11. VI. 1926; 1753, 1775-6, II.

Resoluce:

k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), stran uvolnění dovozu a vývozu a úpravy dopravních tarifů.

30, 11. VI. 1926; 1779-80, II.

Řeč v rozpravě:

o vlastní imunitní záležitosti (udělení důtky na návrh dr Slávika)

6, 21. XII. 1925; 238, I.

o změně celního sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1527, II.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 88, VII.

Interpelace:

v záležitosti Zemědělské rady, t. 604/I.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 1076/XVIII.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost dr Slávika o zakročení podle § 51, jedn. ř. pro urážlivé výroky učiněné ve schůzi posl. sněmovny 17. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zprav. dr Zadina;

důtka udělena 6, 21. XII. 1925; 238-9, I.

stížnost na J. Dubického podle § 51 jedn. ř.

5, 19. XII. 1925; 157, I.

projednána 10, 19. II. 1926; 446-7, I.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky. na schůzi konané dne 12. VII. 1925 v Starom Tekově).

7, 16. II. 1926; 267, I.

zpr. t. 130; zprav. dr Daněk;

nevydán 16, 17. III. 1026; 1023-4, I.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, § 6 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný článkem "Bandita v Skalici", uveřejněným ve "Slovenských Ľudových Novinách" v č. 40 ze dne 3. X. 1924 proti Teodoru Dimitrijevičovi).

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 405; zprav. V. Votruba;

nevydán 63, 15. III. 1927; 46, IV.

sedrie v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi lidu dne 12. VIII. 1923 v Hlohovci).

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 889; zprav. dr Daněk;

nevydán 127, 1. II. 1928; 23-4, V.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný článkem "Alarm" v časopise "Slovenské Ľudové Noviny" v č. 29 ze dne 14. VII. 1922, proti Samuelu Zochovi).

7, 16. II. 1926; 269, I.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný články "Muríni by sa chceli umývať" a "Švindlérstvo s vlnou", uveřejněnými v časopise "Slovenské Ľudové Noviny" ze dne 1. VII. 1921 a 10. VI. 1921 proti Duchajovi a Jeníčkovi).

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 694; zprav. V. Votruba;

vydán: 75, 26. IV. 1927; 691, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný článkem "Hrušovský v politike", uveřejněným v časopise "Slovenské Ľudové Noviny" ze dne 23. I. 1925).

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 643; zprav. V. Votruba;

vydán: 58, 15. XII. 1926; 1462, III.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný článkem "Ale sa nás boja", uveřejněným v časopise "Slovenské Ľudové Noviny" ze dne 1. VIII. 1924 proti okresnímu náčelníku Drbohlavovi).

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 191; zprav. V. Votruba;

vydán: 48, 18. XI. 1926; 332-3, III.

okres. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle.§ 1 zák. čl. XLI z r. 1914, kvalif. podle § 3, č. 1 téhož zákonného článku, spáchaný proti Rosolovi).

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 644; zprav. V. Votruba;

vydán: 72, 31. III. 1927; 531, IV.

sedrie v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 8. XI. 1925 v Žabokrekách).

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 435; zprav. V. Votruba;

nevydán 70, 29. III. 1927; 377, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem "Velké Kostolany, Dobrí četníci", uveřejněným v "Slovenských Ľudových Novinách" ze dne 17. IV. 1925).

17, 24. III. 1926; 1066, II.

zpr. t. 343; zprav. V. Votruba;

vydán: 72, 31. III. 1927; 529-530, IV.

sedrie v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 a přečin podle § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 4. X. 1925 v Eďháznaďšégu).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 380; zprav. dr Ravasz;

nevydán 62, 15. II. 1927; 1664, III.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 13. XI. 1925 v Trnavě).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 379; zprav. dr Ravasz;

nevydán 62, 15. II. 1927; 1663, III.

okres. s. v Bratislavě (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z., jehož se dopustil článkem "Nem szabad", uveřejněným v "Kassai Ujsagu" dne 1. I. 1925).

21, 18. V. 1926; 1224, II.

zpr. t. 1335; zprav. V. Votruba;

nevydán 139, 23. III. 1928; 44, VI.

sedrie v Bratislavě (čtyřnásobný přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 2 a dvojnásobný přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločin výzvy k trestným skutkům podle § 15, č. 3 (§ 1, č. 1) téhož zákona, jichž se dopustil na schůzi dne 20. VIII. 1925 v Pezinku, 27. VIII. 1925 v Mor. Sv. Jánoch a 12. XI. 1925 v Seredu).

25, 28. V. 1926; 1295, II.

zpr. t. 1334; zprav. V. Votruba;

nevydán 139, 23. III. 1928; 44, VI.

sedrie v Bratislavě (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem ve "Slov. Ľud. Novinách" dne 20. III. 1925 proti Hrušovskému).

43, 15. X. 1926; 44, III.

zpr. t. 822; zprav. V. Votruba;

vydán: 126, 31. I. 1928; 26, V.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle § 1, § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

83, 11. V. 1927; 1562, IV.

zpr. t. 1986; zprav. Al. Beneš;

vydán: 202, 7. VI. 1929; 44, VIII.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

zpr. t. 2062; zprav. dr Daněk;

vydán: 203, 11. VI. 1929; 19-20, VIII.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 1, § 2, § 3, odst. II, č. 1, resp. podle § 4 zák. čl. XLI z r. 1914).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 2156; zprav. dr Halla;

nevydán 211, 25. VI. 1929; 49-50, VIII.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle 1 zák. čl. XIV z r. 1914 ca Karel Medvecký).

126, 31. I. 1928; 5, V.

zpr. t. 2069; zprav. dr Daněk;

vydán: 205, 13. VI. 1929; 44, VIII.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 2, § 9, č. 4 zák. čl. XLI z r. 1914).

137, 20. III. 1928; 5, VI.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

160, 17. IX. 1928; 5, VI.

obžalobného senátu sedrie v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 3 zák. čl. XLI z r. 1914).

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 35, I.

6, 21. XII. 1925; 239, I.

 

TOMÁŠEK František

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1921; 16, I.

Byl členem výb. Stál. a zahr.

Návrhy:

návrh, kterým se upravují předpisy o vedení matrik, t. 184.

15, 16. III. 1926; 855, I.

návrh, kterým se zrušují doplňky kongrue církví a náboženských společností, t. 185.

15, 16. III. 1926; 855, I.

na vyšetření aféry Cyrila Koburka a věcí s ní souvisících, t. 708.

49, 19. XI. 1926; 341, III.

aby byla vydána nařízení o volbách do orgánů sociálně pojišťovacích institucí, t. 1157.

98, 12. VII. 1927; 2504, IV.

na vyšetření aféry J. Dubického a věcí s ní souvisících, t. 1301.

110, 30. XI. 1927; 108, V.

na zrušení cukerního cla, t. 1769.

159, 13. IX. 1928; 48, VI.

na vydání zákona, jímž se vyhlašuje příročí v procesu panského komposesorátu bileckého na Podkarpatské Rusi, t. 1803.

164, 21. IX. 1928; 176, VI.

na zřízení výboru pro vypracování adresy (resoluce) presidentu republiky podle § 22, odst. 2 jedn. ř., t. 1942.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

ve věci trestního stíhání dr Tuky, t. 2315.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, postiženému letošními živelními pohromami, t. 2401.

212, 26. VI. 1929; 25, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním na rok 1926 (t. 13) k čl. VIII.

11, 25. II. 1926; 499, I.

na volbu zapisovatelů a pořadatelů posl. sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98).

7, 16. II. 1926; 290, I.

na zřízení 19členného výb. br., kult. a zahr., 31členného výb. soc.-pol., zeměď. a živn. podle zásady poměrného zastoupení.

7, 16. II. 1926; 275-9, I.

na zřízení 19členného výb. zdrav., doprav., zásob. a vyšetř. podle zásady poměrného zastoupení.

11, 25. II. 1926; 505-7, I.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby se předseda vlády dostavil do zítřejší schůze posl. sněmovny a učinil prohlášení:

1. je-li vláda ochotna s největším urychlením předložiti posl. sněmovně osnovu zákona o podpoře stavebního ruchu,

2. je-li vláda ochotna prohlásiti svoje stanovisko k otázce zemědělských cel a opatření protidrahotních.

19, 6. V. 1926; 1136, II.

podle § 23, odst. 6 jedn. ř., aby předseda posl. sněmovny návrh t. 185 (o zrušení doplňků kongrue církví a náboženských společností) a návrh t. 184 (na úpravu předpisů o vedení matrik), o jichž přidělení iniciativní výbor po 30 dní nerozhodl, přikázal příslušným výborům.

20, 7. V. 1926; 1200, II.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby ministr financí a ministr železnic dostavili se do nejbližší schůze posl. sněmovny a aby prvý podal vysvětlení o úhradě požitkového systému a druhý aby se vyjádřil o chystaném snad zvýšení železničních tarifů, ačli tak neučiní dříve ve schůzi rozpočtového výboru.

22, 18. V. 1926; 1245, II.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby se dostavili předseda vlády a ministři: zahraničí, financí, zemědělství, soc. péče, zásobování a obchodu do dnešní schůze a vyjádřili se s hlediska svých resortů o celním sazebníku.

26, 1. VI. 1926; 1341, II.

na zahájení rozpravy o prohlášení předsedy vlády J. Černého o komunistických proticelních demonstracích dne 11. VI. 1926 v Praze.

31, 12. VI. 1926; 1834, II.

aby vládní návrh zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy t. 705 byl přikázán též ústav.-práv. výb.

48, 18. XI. 1926; 335, III.

podle odst. 3 § 23 jedn. ř., aby posl. sněmovna změnila usnesení iniciativního výboru, jímž tento výbor zamítl návrh V. Jaši, aby návrh Fr. Tomáška na vyšetření aféry Cyrila Koburka a věcí s ní souvisejících (t. 708) přikázán byl vyšetřovacímu výboru.

60, 16. XII. 1926; 1576, III.

podle § 68 jedn. řádu na zahájení rozpravy o odpovědi vlády (t. 1020/X), rozdané v 86. schůzi.

87, 15. VI. 1927; 1692, IV.

podle odst. 3, § 23 jedn. řádu na změnu zamítavého usnesení iniciativního výboru o návrhu (t. 1301) na vyšetření aféry posl. Dubického a věcí s ní souvisících vyšetřovacím výborem.

119, 16. XII. 1927; 46, V.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka z 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

podle 2. odstavce § 46 jednacího řádu, aby ministr veřejných prací dostavil se do nejbližší schůze poslanecké sněmovny a podal zprávu o stavu mzdového sporu v mosteckém uhelném revíru a hrozící stávce.

129, 8. II. 1928; 38, V.

podle § 58 jedn. řádu, aby provedeno bylo sčítání hlasů při těchto hlasováních: 1. o přechodu k pořadu, 2. o pozměňovacích návrzích J. Davida, 3. podle zprávy, respektive o pozměňovacích návrzích, jichž přijetí doporučí zpravodajové při projednávání osnovy zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452)

131, 10. II. 1928; 43, V.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka, o zvýšení ceny cukru, byla zahájena rozprava ve 158. schůzi.

157, 6. IX. 1928; 52, VI.

aby o hlasování o státním rozpočtu a finančním zákonu bylo odloženo do té doby, dokud imunitní výbor poslanecké sněmovny nerozhodne v imunitní věci dr Tuky, o jehož vydání žádá bratislavská sedrie pro zločiny stíhané zákonem na ochranu republiky.

171, 26. X. 1928; 123, VII.

aby o prohlášení ministra vnitra J. Černého, o případu zneužití úřední moci viceguvernérem Podkarp. Rusi dr Rozsypalem, byla zahájena rozprava.

173, 7. XI. 1928; 109, VII.

o témž předmětu.

175, 9. XI. 1928; 38, VII.

aby náměstek min. předsedy dr Šrámek dostavil se do sněmovní schůze a podal zprávu o všeobecné situaci politické.

178, 18. XII. 1928; 4, VII.

podle § 23, odst. 3 jedn. řádu, aby sněmovna změnila zamítavé usnesení iniciativního výboru o jeho návrhu t. 1942 na zřízení výboru pro vypracování adresy (resoluce) presidentu republiky podle § 22, odst. 2 jedn. řádu.

181, 20. XII. 1928; 51, VII.

podle § 46, odst. 2 jedn. řádu, aby ministři železnic, sociální péče a zdravotnictví dostavili se do příští schůze sněmovny a učinili prohlášení, jak hodlají čeliti nynějším mrazovým katastrofám, dále o zásobování uhlím a potravinami, zejména pro zamezení nezaměstnanosti a o opatřeních zdravotních a bezpečnostních.

183, 15. II. 1929; 48, VII.

Zpravodajem:

stál. výb. o činnosti tohoto výboru v období 1921-1925.

2, 17. XII. 1925; 28, I.

Prohlášení:

jménem klubu ČSD o způsobu projednávání imunitních záležitostí; případ Fr. Ostrého t. 133.

27, 8. VI. 1926; 1371, II.

o stanovisku klubu ČSD k vládním prohlášením ministerského předsedy dr Švehly a ministra financí dr Engliše ze dne 14. X. 1927.

45, 20. X. 1926; 199, III.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení nám. předs. vlády dr Šrámka z 24. I. 1928 o případu svatogotthardském) pašování zbraní do Maďarska), v níž jménem čsl. soc. dem. strany se připojuje k prohlášení vlády.

124, 25. I. 1928; 52, V.

Námitky

proti postupu hlasování o osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893)

71, 30. III. 1927; 458, IV.

Interpelace:

naléhavá, o maďarské aféře penězokazecké, t. 98.

7, 16. II. 1926; 262, I.

zodpověděna prohlášením min. zahr. dr Beneše 279, I.

naléhavá, o hospodářské krisi, t. 591.

42, 14. X. 1926; 19, III.

zodpověděna prohlášením předs. vlády dr Švehly

42, 14. X. 1926; 5, III.

naléhavá, o zakázaném projednávání otázky reformy veřejné správy v obecních zastupitelstvech na Slovensku, t. 857.

64, 16. III. 1927; 115, IV.

odpov. t. 862. 115, IV.

naléhavá, o disciplinárním stíhání župního vrchního notáře Kolomana Peťky, t. 858.

64, 16. III. 1927; 115, IV.

odpov. t. 863. 115, IV.

naléhavá, o provádění t. zv. platového zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., t. 1232.

118, 15. XII. 1927; 47, V.

odpov. t. 1377.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o protistátním počínání dr Tuky, t. 1419.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1432. 55, V.

naléhavá, o oficielních prohlášeních kardinála a knížete primase Maďarska, arcibiskupa Serédi, namířených proti celistvosti Československé republiky a vyslovujících se pro restauraci Habsburků, t. 1440.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1464.

130, 9. II. 1928; 66, V.

naléhavá, o odvrácení hrozící stávky hornické v hnědouhelném revíru severozápadních Čech, t. 1469.

138, 22. III. 1928; 74, VI.

odpov. t. 1492.

139, 23. III. 1928; 48, VI.

naléhavá, o stanovisku vlády vůči známému vlastizrádnému článku dr Tuky, t. 1476.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

odpov. t. 1532.

139, 23. III. 1928; 48, VI.

naléhavá, o provokačním zdražení cukru a stálém zatěžování konsumujícího obyvatelstva, t. 1758.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

zodpověděna prohlášením nám. předs. vlády dr Šrámka

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

naléhavá, o stavbě techniky v Praze a zvláště urychleném vybudování ústavu pro výzkum stavebního materiálu, t. 1822.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. t. 1948.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o výplatě 23 milionů Kč ostřihomským beneficiátům, t. 2212.

212, 26. VI. 1929; 25, VIII.

odpov. t. 2403.

213, 27. VI. 1929; 7, VIII.

o tragickém výbuchu třaskavin v Truhlářské ulici v Praze, t. 182/I.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 199.

15, 16. III. 1926; 927, I.

2. odpov. t. 309/V.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o projevech t. zv. fašismu a o stanovisku vládních orgánů k nim, t. 331/I.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

odpov. t. 338. 1327, II.

o listu papeže Pia XI. československým biskupům, t. 946/II.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1020/X.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

o poselství presidenta republiky v den desetiletého výročí Československé republiky, t. 1863/XVIII.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

Dotazy:

o vysílání policejních úředníků na přednášky, pořádané institucemi dělnickými.

189, 8. III. 1929; 4, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

 

TÓTH Andrej

XXI. voleb. kraj

REP

Nastoupil za zemřelého Žalobina Jozefa.

Volba verifikována 176, 13. XII. 1928; 4, VII.

Slib vykonal 140, 12. VI. 1928; 4, VI.

Byl členem výb. živn.

 

TRNOBRANSKÝ Jindřich

VI. voleb. kraj

ČS, mk

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. rozp. a zásob.

Přestal býti členem klubu ČS

42, 14. X. 1926; 4, III.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu z 19. V. 1928.

140, 12. VI. 1928; 3, VI.

Za něho nastoupil Vlček Karel.

Návrhy:

aby vydán byl zákon o zřízení komory spotřebitelů, t. 281.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. fin.

55, 27. XI. 1926; 1083, III.

Interpelace:

že městský úřad v Horním Litvínově nesprávně vykládá jazyková nařízení, t. 249/VII.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

odpov. t. 697/IV.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

Dotazy:

o krutém potrestání vojína Stanislava Jeřábka.

47, 17. XI. 1926; 305, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o kvalifikaci pomocných zaměstnanců kancelářských.

81, 6. V. 1927; 1166, IV.

"T" resp. Tau-Tis "T" resp. Tom-Trn "T" resp. Tuč-TůmPřihlásit/registrovat se do ISP