Úterý 27. května 1924

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin podle § 14, odst. 1, zákona č. 50 Sb. z. a n. z 19. března 1923 (tisk 4536).

Zpravodajem jest za omluveného pana posl. Roučka pan posl. Konečný. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Konečný: Slavná sněmovno! Vrch. stát. zastupitelství v Košicích žádá za zmocnění k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin podle § 14, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., kterého prý se dopustil na schůzi v Krompachách upozorňováním na schůzi III. internacionály v Moskvě a na přípravy k světové revoluci proletariátu. Imunitní výbor neshledal ve vývodech posl. Tausika naprosto žádného úmyslu, čelícího k pobuřování, a navrhuje poslanecké sněmovně, aby poslanec Tausik k trestnímu stíhání vydán nebyl.

Místopředseda Buříval: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zpravodajovým, aby posl. sněmovna nesvolila k trestnímu stíhání posl. Tausika, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna usnesla se nesvoliti k trestnímu stíhání posl. Tausika.

Přerušuji projednávání pořadu schůze.

Přikročím k ukončení schůze a podotýkám, že z důvodů formálních, aby mohly býti přiděleny nové vládní návrhy a došlá usnesení senátu, bude se konati dnes ještě druhá schůze.

Schůze výborů imunitního, kulturního, soc.-politického a rozpočtového, svolané na dnešek po schůzi plenární, konati se budou po této druhé schůzi plenární.

Končím 265. schůzi a podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se konala příští

schůze dnes za 5 minut, tedy ve 14 hod. 10 min., s

pořadem:

Nevyřízené odstavce 265. schůze.

Jsou snad proti mému návrhu námitky? (Nebyly.)

Námitek není, návrh můj jest přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze ve 2 hod. 5 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP