Úterý 27. května 1924

Denní pořad

stanovený usnesením předsednictva posl. sněmovny podle § 9 d) jedn. ř.:

1. Zpráva výborů živnostenského a zahraničního k usnesení senátu (tisk 4450) o vládním návrhu (tisk sen. 1691 a 1791), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Litevskou, podepsaná v Praze dne 27. dubna 1923 (tisk 4504).

2. Zpráva výboru zemědělského k vládnímu návrhu zákona (tisk 2743) o zvelebení a ochraně výroby rostlinné (tisk 4559).

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k stíhání posl. Borovszkého (tisk 4168).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu ve Znojmě za vydání posl. dr. Hanreicha k trestnímu stíhání pro přečin podle § 14, č. 1, 3, 5 zákona na ochranu republiky (tisk 4464).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu pro přestupky v Praze za vydání k trestnímu stíhání posl. Hakena pro přestupek podle § 20 zákona na ochranu republiky (tisk 4575).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin osočování podle § 1, 3, bod 1, 2, § 9, bod 6 a přečin urážky na cti § 2, 3, bod 1, 2 zák. čl. 41 z roku 1914 (tisk 4538).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin podle § 14, odst. 1 zákona č. 50 Sb. z. a n. z 19. března 1923 (tisk 4536).

8. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Bratislave, aby posl. Tománek a dr. Juriga vydaní boli k trestnému stihaniu pre prečin rušenia obecného mieru (tisk 4554).

9. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav štát. zástupitelstva v Bratislave za vydanie k trestnému stihaniu posl. dr. Gažíka pre prečin urážky na cti (tisk 4555).

10. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Bratislave za vydanie k trestnému stihaniu posl. Tománka a dr. Jurigu pre prečin poburovania (tisk 4556).

11. Návrh senátu, aby prodloužena byla lhůta podle § 43 úst. listiny k projednání usnesení posl. sněmovny (tisk 4501) o vládním návrhu zákona, ktorým sa mení zákon zo dňa 13. júla 1922, č. 244 Sb. z. a n., ktorým sa všeobecne upravujú právne pomery medzi zamestnávatelmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

12. Návrh senátu, aby prodloužena byla lhůta podle § 43 úst. listiny k projednání usnesení posl. sněmovny (tisk 4546) o vládním návrhu zákona o účinku žádostí za souhlas sněmoven k trestnímu stíhání členů Národního shromáždění na běh promlčecí lhůty.

13. Rozhodnutí o návrhu posl. Windirsche, aby byl meritorně projednán jeho návrh (tisk 4469) na změnu zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a n., o osmihodinné pracovní době.

14. rozhodnutí o návrhu posl. dr. Czecha, Čermaka a druhů, aby byl meritorně projednán jejich návrh (tisk 4472), aby korupční aféry byly přikázány vyšetřovacímu výboru.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP