"V" resp. Vac-Vev "V" resp. Vot-Vyp

VOTRUBA Vilém

XI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - rozp. - ústav. - ústav. práv. - zásob. a živnost.

Návrhy:

aby se zrušilo oddělení pro tuky a sodu při minist. obchodu, t. 1752.

64, 15. III. 1921; 2667. II.

na zřízení Ústřední společenstevní pokladny pro živnost. úvěr, t. 2259.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

aby byla udělena důtka dr. Baeranovi podle § 51 j. ř. za výrok ve schůzi rozp. výb. z 15. VII. 1921.

74, 19. VII. 1921; 647. III.

Resoluce:

k osnově zák. o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843), týkající se zadávání dodávek prostřednictvím ministerstva obchodu, živností a průmyslu.

67, 19. V. 1921; 89. III.

k osnově zák. o státní záruce svazům družstev živnostenských (zpr. t. 3317), týkající se zřízení Ústřední společenstevní pokladny v R. Č. se sídlem v Praze.

119, 12. I. 1922; 2038. IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 191 (změna zákona o úpravě zdravotní služby v obcích).

15, 27. X. 1920; 40. II.

rozp. výb. zpr. t. 1021 (rozšíření platnosti zák. o úpravě promlčení práva při vyměřování a vymáhání dávek).

34, 16. XII. 1920; 1404. II.

rozp. výb. zpr. t. 1586 (zrušení zemsk. zákonů na Moravě a ve Slezsku, jež omezují pravomoc obcí a silnič. výb. k rozvrhu daňových přirážek).

60, 8. III. 1921; 2467. II.

rozp. výb. zpr. t. 2497 (užití dluhopisů města Brna k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů).

74, 19. VII. 1921; 582. III.

rozp. výb. zpr. t. 2533 (drahotní přídavky k důchodům podle zákona o pensijním pojištění).

84, 6. VIII. 1921; 1205. III.

doprav. výb. zpr. t. 3405 (úprava poměru čsl. státní správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské).

128, 27. I. 1922; 2686. IV.

doprav. a živnost. výb. zpr. t. 3606 (připomínky presidenta republiky k vrácenému zákonu o úpravě poměru čsl. státní správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské).

144, 9. VI. 1922; 758. V.

živnost. výb. zpr. t. 3686 (obchodní úmluva uzavřená 20. X. 1921 ve Varšavě mezi R. Č. a. Polskem).

150, 21. VI. 1922; 1177. V.

živnost. výb. zpr. t. 3677 (nová úprava statistiky zahranič. obchodu).

148, 20. VI. 1922; 1061. V.

150, 21. VI. 1922; 1185. V.

doprav. výb. zpr. t. 4003 (VIII. mezinárod. parlament. obchod. konfer. v Paříži).

192, 27. II. 1923; 2221. VI.

zásob. výb. zpr. t. 4019 (zrušení zákona o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny).

195, 8. III. 1923; 2460. VI.

doprav. výb. zpr. t. 4086 ("Labská plavební akta" sjednaná v Drážďanech dne 22. II. 1922.).

203, 24. IV. 1923; 240. VII.

doprav. výb. zpr. t. 4103 ("Úmluva a statut o svobodě transitu" podepsaná v Barceloně 20. IV. 1921).

205, 27. IV. 1923; 279. VII.

doprav. výb. zpr. t. 4147 (nabytí Buštěhradské železnice státem).

213, 14. V. 1923; 426, 458. VII.

doprav. výb. zpr. t. 4307 (úmluva a statut o režimu splavných cest mezinárodního významu a právo států, jež nemají mořského pobřeží, na vlajku).

242, 13. XII. 1923; 1491. VIII.

doprav. výb. zpr. t. 4340 (úprava poměru státní správy R. Č. k Čsl. akciové společnosti Oderské).

242, 13. XII. 1923; 1492, 1496. VIII.

doprav. výb. zpr. t. 4484 (schválení Řádu o pravomoci a působnosti Stálé technické komise pro vodní režim dunajský).

252, 1. IV. 1924; 233. IX.

doprav. výb. zpr. t. 4718 (zrušení částí okresních silnic I. třídy Prostějov-Boskovice-Svitávka a Sloup-Valchov).

275, 18. VI. 1924; 1003. X.

im. výb. zpr. t. 4968 (im. J. Knirsche)

343, 22. V. 1925; 134. XI.

doprav. výb. zpr. t. 5205 (nabytí drah zaručených státem anebo zemí Českou).

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

im. výb. zpr. t. 5183 (im. dr. Gagatky).

349, 23. VI. 1925; 328. XI.

doprav. výb. zpr. t. 5221 (nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy Československým státem).

350, 25. VI. 1925; 338. XI.

im. výb. zpr. t. 4966 (im. H. Tausika).

351, 1. VII. 1925; 373. XI.

im. výb. zpr. t. 5203 (im. J. Knirsche)

351, 1. VII. 1925; 375. XI.

im. výb. zpr. t. 5023 (im. J. Kurtjaka)

352, 2. VII. 1925; 396, 398. XI.

im. výb. zpr. t. 5078 (im. Jos. Fischera)

352, 2. VII. 1925; 399. XI.

im. výb. zpr. t. 5184 (im. inž. Junga)

352, 2. VII. 1925; 399, 400. XI.

im. výb. zpr. t. 5192 (m. dr. Schollicha).

356, 9. VII. 1925; 482. XI.

im. výb. zpr. t. 5080 (im. H. Tausika).

358, 10. VII. 1925; 511. XI.

im. výb. zpr. t. 4967 (im. H. Tausika).

362, 18. IX. 1925; 595, 599. XI.

im. výb. zpr. t. 5186 (im. K. Kreibicha).

372, 7. X. 1925; 1355. XI.

im. výb. zpr. t. 5187 (im. J. Ulricha).

376, 13. X. 1925; 1505. XI.

im. výb. zpr. t. 5286 (im. inž. Junga).

376, 13. X. 1925; 1507. XI.

im. výb. zpr. t. 5181 (im. J. Blažka).

377, 14. X. 1925; 1526. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1069. II.

o poskytnutí úvěru ke krytí výloh vojenské správy vzniklých válečnými poměry na Slovensku (t. 1628).

65, 16. III. 1921; 2826. II.

o naléh. interp. R. Mlčocha o nespravedlivém vyměřování daní (t. 2339).

72, 14. VII. 1921; 475. III.

o všeobecné dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové zpr. t. 2713).

78, 1. VIII. 1921; 864. III.

o státní záruce družstvům dělnickým, zemědělským a svazům družstev živnostenských (zpr. t. 3314, 3315 a 3317).

119, 12. I. 1922; 2036. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1323. VI.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2312. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1913; 843. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

306, 26. XI. 1924; 642. X.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925).

323, 12. II. 1925; 1149. X.

Interpelace:

o přídělu a cenách rostlinného tuku,

t. 17. 4, 8. VI. 1920; 79. I.

odpov. t. 525. 14, 26. X. 1920; 30. II.

stran nezaplacení maloživnostensk. dodávek, odvedených starému Rakousku před 28. X. 1918,

t. 19. 4, 8. VI. 1920; 79. I.

odpov. t. 2899. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

o lichvě cementem v maloměřické cementárně,

t. 296. 13, 10. VII. 1920; 710. I.

odpov. t. 615. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

ohledně sumy 25.000 Kč, jež jest směrodatná u majitelů váleč. půjček pro nucené upsání IV. stát. půjčky R. Č.,

t. 763. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1664. 61, 8. III. 1921; 2478. II.

o přijímání a dopravě cenných balíků v ceně přes 1.000 Kč,

t. 764. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1198. 41, 13. I. 1921; 1591. II.

o zřízení okres. polit. správy v Židlochovicích,

t. 767. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1269. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

jak ministerstvo škol. zanedbává české menšinové školy na Vyškovsku,

t. 2171. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 2956. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

aby konečně se přiznaly a vyplatily náhrady za poškozené nebo ztracené zásilky v železniční dopravě do 28. října 1918,

t. 2578. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

v záležitosti přídělu lihu a výroby lihovin studenou cestou obchodníky smíšeným zbožím a. hostinskými,

t. 2638. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

odpov. t. 3038. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

Dotazy:

stran činnosti revisního odboru při min. financí na Moravě.

3, 2. VI. 1920; 58. I.

stran vyměřování výdělkové daně obchodníkům z aprovisačního zboží.

8, 16. VI. 1920; 353. I.

o postavení mostní váhy na místním nádraží v Uher. Brodě.

46, 25. I. 1921; 1818. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

proč se nevyplácí válečná podpora Antonii Frýbortové.

58, 1. III. 1921; 2417. II.

o šekovém úřadě v Brně.

337, 31. III. 1925; 4. XI.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

 

VRABEC Josef

XXI. voleb. kraj

L LS ND (hosp.)

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - soc. pol. - vyšetřov. a zeměd.

Vystoupil z klubu LS. 159, 24. X. 1922; 5. VI.

Volební soud odmítá návrh výkon. výb. slov. str. ľudové na zbavení mandátu.

219, 30. X. 1923; 3. VIII.

Stal se hospitantem klubu ND. 2250, 26. III. 1924; 151. IX.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4552), týkající se vydání zákona o úpravě nájemných poměrů na půdě.

264, 16. IV. 1924; 703. IX.

Řeč v rozpravě:

o naléh. interp. dr. Labaje (t. 630) ohledně námestovské vraždy.

33, 15. XII. 1920; 1366. II.

o událostech v Krompaších na Slovensku.

63, 11. III. 1921; 2603. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1230. IV.

o zákonu o vystěhovalectví (zpr. t. 3389).

127, 26. I. 1922; 2600. IV.

Interpelace:

.

o pronásledování Slováků v Maďarsku,

t. 673. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

odpov. t. 1229. 43, 18. I. 1921; 1723. II.

o hromadném vystěhovalectví Slováků do Ameriky,

t. 674. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

odpov. t. 1631. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

v záležitosti porušení tiskové svobody,

t. 1882. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2155. 68, 31. V. 1921; 139. III.

ve věci mezd a uzavření kolektiv. smlouvy pro dělníky pracující pod správami v Báňské Bystřici, Žarnovici atd.,

t. 3740/III. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3807/X. 164, 7. XI. 1922; 347. VI.

v záležit. propouštění slovenských železničních zřízenců a přijímání exponovaných a o služebních poměrech,

t. 3780/III. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3953/XI. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o urychleném zřízení filiálky Hypoteční banky v Praze pro Slovensko,

t. 4076/IV. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4243/XXI. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Trenčíně (přečin podle §§ 1, 3, č. 2 a § 9, č. 6 zák. čl. z r. 1914, jehož se dopustil proti Frant. Michaliskovi)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4851; zprav. J. Konečný;

nevydán 335, 20. III. 1925; 1474. X.

 

VRANÝ Josef

I. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. a ústav.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., o zabírání velkého majetku pozemkového, t. 1808.

64, 15. III. 1921; 2730. II.

o neodkladném opatření dostatečné budovy pro Státní pozemkový úřad, t. 1608.

64, 15. III. 1921; 2729. II.

Interpelace:

jak se provádí zákon ze dne 27. V. 1919, č. 38 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům,

t. 1607. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2199. 68, 31. V. 1921; 140. III.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti proti Karlu Práškovi a spol. spáchaný tiskem)

350, 25. VI. 1925; 338. XI.

zpr. t. 5345; zprav. J. Aster;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1531. XI.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti tiskem proti Karlu Práškovi a Jar. Rychterovi spáchaný článkem "Soud provedl očistu", uveřejněným v č. 94 čas. "Večer" ze dne 25. IV. 1925)

361, 18. IX. 1925; 566. XI.

zpr. t. 5397; zprav. K. Moudrý;

nevydán 378, 15. X. 1925; 1557. XI.

 

VRBENSKÝ Bohuslav, dr.

VI. voleb. kraj.

ČS SS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. ku prozkoum. čin. Stál. výb. - rozp. socialisač. - zahran. a zeměd.

Jmenován ministrem veřejných prací 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu ministerského 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Sproštěn úřadu ministerského 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Přestal býti členem klubu ČS. 195, 8. III. 1923; 2457. VI.

Stal se členem klubu SS. 198, 23. III. 1923; 3. VII.

Zbaven posl. mandátu nálezem voleb. soudu z 22. VI. 1923.

215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Za něho nastoupila Podzimková Otilie.

Návrhy:

na znárodnění dolů a úpravu uhelného hospodářství t. 649.

18, 9. XI. 1920; 204. II.

obnoven t. 3910/XIII. 182, 16. XI. 1922; 1783. VI.

na vydání zákona o částečném zákazu námezdného kojení t. 3821.

164, 7. XI. 1922; 147. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. na ochranu republiky (zpr. t. 4021).

194, 6. III. 1923; 2428, 2429. VI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 451. II.

Vyloučen ze sněmovního jednání na 5 schůzí

29, 2. XII. 1920; 997. II.

 

VYPARINA Jan

XXI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slibu nevykonal.

Vzdal se posl. mandátu 5, 10. VI. 1920; 151, I.

Za něho nastoupil Krejčí Jiří.

"V" resp. Vac-Vev "V" resp. Vot-VypPřihlásit/registrovat se do ISP