"V" resp. Vac-Vev "V" resp. Vot-Vyp

VACULA Simeon

XI. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - zásob. a živnost.

Návrhy:

na vydání zákona o poskytnutí finančních prostředků ku zničení zaviječe pelyňkového, t. 2712.

76, 27. VII. 1921; 729. III.

Řeč v rozpravě:

o změně finanč. zákona ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a n., a o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2297. IV.

Interpelace:

naléhavá, o pohromách způsobených na sklizni škůdcem "zaviječem pelyňkovým",

t. 2589. 73, 15. VII. 1921; 551. III.

odpov. t. 3120. 89, 21. X. 1921; 214. IV.

v záležitosti živelní pohromy v soudních okresích Vyškov a Bučovice,

t. 2732. 78, 1. VIII. 1921; 849. III.

odpov. t. 3030. 87, 19. X, 1921; 41. IV.

 

VAHALA Antonín

XIV. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - kult. - soc. pol. - stát. zříz. a zeměd.

Návrhy:

na vybudování železnič. spojení Krásno-Rožnov-Makov na Slovensku, t. 1006.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na doplnění zák. z 6. II. 1920, č. 117 Sb. z. a n., § 37 (šankrovitost koní), aby zemědělcům, jichž koně byli nakaženi stát. hřebcem byla dána plná náhrada, t. 1311.

46, 25. I. 1921; 1822. II.

na stavbu betonového mostu přes řeku Bečvu mezi Hustopečí a Němeticemi, t. 2522.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 1309 (zrušení odvodu koní).

52, 8. II. 1921; 2156. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1745 (nařízení, jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu).

71, 12. VII. 1921; 344. III.

zeměd. výb. zpr. t. 2179 (úvěr 10 mil. Kč ke tlumení nákaz zvířecích).

72, 14. VII. 1921; 434. III.

bran. výb. zpr. t. 3370 (úvěr na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu).

127, 26. I. 1922; 2557. IV.

bran. výb. zpr. t. 3650 (úprava požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním).

146, 14. VI. 1922; 821, 827. V.

kult. výb. zpr. t. 3751 (změna některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských).

154, 24. VI. 1922; 134, 1361. V.

bran. výb. zpr. t. 3929 (stanovení náhrady za vojenskou přípřež v míru v r. 1923).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1943. VI.

bran. výb. zpr. t. 4302 (prodloužení platnosti dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska).

227, 20. XI. 1923; 264. VIII.

bran. výb. zpr. t. 4301 (prodloužení platnosti dosavadní úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru).

227, 20. XI. 1923; 265. VIII.

bran. výb. zpr. t. 4471 (požadování dopravních prostředků pro účely vojenské).

251, 28. III. 1924; 203, 210. IX.

korektury 252, 1. IV. 1924; 233. IX.

zeměd. výb. zpr. t. 4691 (plemenitba hospodářských zvířat).

2742, 17. VI. 1924; 973, 977. IX.

bran. výb. zpr. t. 5092 (zachování pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani).

333, 19. III. 1925; 1368, 1372. X.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (t. 854).

26, 25. XI. 1920; 544. II.

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (t. 1191).

42, 14. I. 1921; 1665. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 694. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

228, 21. XI. 1923; 342. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. kult.).

305, 25. XI. 1924; 558. X.

Dotazy:

o vrch. berním správci Karlu Augustovi.

341, 2. IV. 1925; 58. XI.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Rožnově pod Radhoštěm (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z. proti dr. Frant. Pospíšilovi)

361, 18, IX. 1925; 568. XI.

 

VALÁŠEK Jan

III. voleb. kraj

A

Nastoupil za Kubíčka Josefa, dr., jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 206, 3. V. 1923; 285. VII.

Volba verifikována 217, 28. VI. 1923; 542. VII.

Slib vykonal 206, 3. V. 1923; 285. VII.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - kult. - ústav. práv. - zdrav. a živnost.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 4693 (im. H. Tausika).

299, 17. XI. 1924; 246. X.

im. výb. zpr. t. 4771 (im. H. Tausika).

314, 15. XII. 1924; 909. X.

im. výb. zpr. t. 4868 (im. I. Mondoka).

315, 16. XII. 1924; 924. X.

im. výb. zpr. t. 4970 (im. J. Fischera).

319, 19. XII. 1924; 1054. X.

im. výb. zpr. t. 4770 (im. dr. Jurigy).

341, 2. IV. 1925; 96. XI.

im. výb. zpr. t. 4969 (im. Fr. Toužila).

350, 25. VI. 1925; 345. XI.

im. výb. zpr. t. 5102 (im. dr. Lehnerta)

356, 9. VII. 1925; 482. XI.

im. výb. zpr. t. 5139 (im. V. Krause).

358, 10. VII. 1925; 512. XI.

im. výb. zpr. t. 5267 (im. I. Kurtjaka).

377, 14. X. 1925; 1535. XI.

im. výb. zpr. t. 5283 (im. dr. Schollicha).

377, 14. X. 1925; 1536. XI.

im. výb. zpr. t. 5284 (im. N. Sedorjaka).

377, 14. X. 1925; 1536. XI.

im. výb. zpr. t. 5285 (im. Št. Daruly).

377, 14. X. 1925; 1537. XI.

im. výb. zpr. t. 5402 (im. V. Mikulíčka).

379, 16. X. 1925; 1605. XI.

im. výb. zpr. t. 5403 (im. V. Myslivce).

379, 16. X. 1925; 1606. XI.

im. výb. zpr. t. 5404 (im. N. Sedorjaka).

379, 16. X. 1925; 1606. XI.

 

VANOVIČ Jan, dr.

XVII. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. k prozkoum. čin. Stál. výb. - práv. - rozp. - soc. pol. a vyšetřov.

Návrhy:

na vydání zák. o doplnění nařízení o pozemkových knihách na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 3662.

145, 13. VI. 1922; 799. V.

na vrácení zpr. t. 4037 (vklady do pozemkových knih na Slovensku a Podkarpatské Rusi) výb. ústav. práv.

203, 24. IV. 1923; 240. VII.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se podpory církve evangelické na Slovensku.

28, 1. XII. 1920; 812. II.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 3715 (rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus).

151, 22. VI. 1922; 1222, 1230. V.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy J. Černého z 26. X. 1920.

21, 12. XI. 1920; 332. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 973. II.

o naléh. interp. L. Labaje (t. 630) ohledně námestovské vraždy.

33, 15. XII. 1920; 1361. II.

o událostech v Krompaších na Slovensku.

63, 11. III. 1921; 2591. II.

o změně finanč. zákona ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a n., a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2270. IV.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2411. VI.

o vkladech do pozemkových knih na Slovensku a Podk. Rusi (zpr. t. 4037).

203, 24. IV. 1923; 238. VII.

Interpelace:

o protistátních piklech na Slovensku,

t. 347. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 812. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

Dotazy:

v otázce krvavého shromáždění čsl. ľudové strany v Námestově.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pomluvy ca dr. Gabriel Bargár)

194, 6. III. 1923; 2445. VI.

zpr. t. 4429; zprav. J. Mach;

vydán: 249, 20. III. 1924; 134. IX.

 

VÁPENÍK František

VI. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za zemřelého Ježka Františka.

Osvědč. posl. vydáno 352, 2. VII. 1925; 385. XI.

Slib vykonal 352, 2. VII. 1925; 385. XI.

Dotazy:

o provádění restrikce ve finanční správě.

360, 15. VII. 1925; 535. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

 

VÁVRA Václav

IV. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - soc. pol. - stát. zříz. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

jímž se ukládá vládě vykonati opatření na rychlé snížení cen veškerých stavebních hmot a snížení tarifu jich dovozu, t. 254.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

aby vláda převzala budovu reálky města Nové Paky ve svůj majetek a správu, jakož i veškerý věcný náklad, t. 2842.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

na provedení výstavby trati Jičín-Paka -Trutnov, t. 4338.

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

28 pozměňov., 1 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 2-4, 6, 10, 12, 13, 21, 27, 32, 33, 59, 64, 96, 117, 128, 155, 158, 162, 167, 168, 170-172, 174, 179, 184 a 199.

288, 18. IX. 1924; 1675-6, 1678, 1680-81, 1684-5, 1713, 1717, 1720, 1722-3, 1725. IX.

Resoluce:

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se novely k zák. o dani z převodu statků, z pracov. výkonů a dani přepychové a zvýšení podpor pro živnostnictvo.

28, 1. XII. 1920; 813, 815. II.

k témuž předmětu, týkající se urychlení vyřízení žádostí živnostníků o subvence na nouzové stavby.

31, 4. XII. 1920; 1239. II.

3 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zastavení daňových exekucí, snížení poštovních tarifů a úpravy tarifů na lokálních drahách.

175, 29. XI. 1922; 1387. VI.

k stát. rozpočtu pro r. 1924, kapit. VIII. (zpr. t. 4300), týkající se staropensistů.

235, 29. XI. 1923; 1071. VIII.

2 resol. k témuž předmětu, kapit. XVI. a XXI. (zpr. t. 4300).

236, 30. XI. 1923; 1157, 1160. VII.

Řeč v rozpravě:

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2307. II.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 99. V.

o zákonu, jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1590. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1336. VI.

o změně ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků. (zpr. t. 4382).

246, 20. XII. 1923; 1744. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1549. IX.

Interpelace:

o nedostatečném zásobování uhlím, dřívím a svítivem mistrů pekařských, krejčovských a živnostnictva vůbec,

t. 140. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 371 a dodatek. 14, 26. X. 1920; 12, 26. II.

o obhospodařování surových kůží,

t. 141. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 512. 14, 26. X. 1920; 29. II.

o uvolnění zadržených peněz při okolkování,

t. 148. 10, 19. VI. 1920; 463. I.

odpov. t. 454. 14, 26. X. 1920; 27. II.

Volán k pořádku:

78, 1. VIII. 1921; 871. III.

106, 9. XII. 1921; 1501. IV.

241, 12. XII. 1923; 1355. VIII.

 

VEVERKA Václav

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - socialisač. - soc. pol. - zásob. - zdrav. - zeměd. a živnost.

Vzdal se posl. mandátu 31. X. 1924.

296, 31. X. 1924; 148. X.

Z něho nastoupil Samek František dr.

Návrhy:

na zdokonalení řemeslné výroby ve směru technickém i živnostensko-obchodním větší účastí ústavů pro zvelebování živností na odborné výchově řemeslnického dorostu, t. 157.

10, 19. VI. 1920; 523. I.

aby lhůta k podávání žádostí živnostníků válkou poškozených o pomocný úvěr poválečný, končící 4. VII. 1920, byla prodloužena do konce r. 1920, t. 160.

10, 19. VI. 1920; 523. I.

na utvoření monturního skladiště v Praze, t. 353.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na neprodlené provedení voleb odhadních komisí pro všeobec. daň výdělkovou a daň z příjmů, t. 581.

16, 4. XI. 1920; 47. II.

na zřízení odborné školy pilařské, t. 588.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na pozvednutí úrovně produkce předloh pro řemesla přísným výběrem, pokud je opatřuje stát pro své školy a svépomocnými akcemi vedenými minist. školství a nár. osvěty, t. 1124.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

na úpravu živnostenské správy zřízením živnostenských referátů při politických úřadech a stolic pro živnostenské zákonodárství při právnických fakultách všech universit R. Č., t. 1125.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

na okamžité předložení ministerstvem školství a nár. osvěty přes rok již připraveného návrhu zákona na reformu živnostenského pokračovacího školství k projednání Národnímu shromáždění, t. 3372.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

Resoluce:

k osnově fin.-zák. pro r. 1921 týkající se úpravy živnost. školství (zpr. t. 830).

28, 1. XII. 1920; 810. II.

Zpravodajem:

živn. výb. ke zpr. t. 3248 ("Mezinárodní úmluva o dozoru na obchod zbraněmi a střelivem").

197, 15. XII. 1921; 1516. IV.

živn. výb. ke zpr. t. 4153 (úprava provádění voleb v živnostenských společenstvech a svazech).

213, 14. V. 1923; 416. VII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.).

30, 3. XII. 1920; 1142. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1145. IV.

o úpravě vyučování v naukách obchodních (zpr. t. 3349).

122, 19. I. 1922; 2204. IV.

o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370).

127, 26. I. 1922; 2577. IV.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 418. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1097. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.).

234, 29. XI. 1923; 967. VIII.

Interpelace:

o nadržování protizákonnému zadávání a provádění družstevních staveb v polit. okresu Ml. Boleslav,

t. 1330. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

odpov. t. 2810. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

o opožděném doručování dobírek,

t. 1416. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

by se zabránilo poškozovati živnostníky živnostenskou prací prováděnou trestanci,

t. 2176. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 2965. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

Dotazy:

o předpisování daní živnostníkům a obchodníkům, kteří narukovali, berní správou v Hořovicích.

10, 19. VI. 1920; 461. I.

o zadávání stavebních prací zemským výborem bez ohledu na nejlevnější nabídky samostatných živnostníků.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

ve věci zabavení časopisu "Obchodní zpravodaj" v Berouně.

119, 12. I. 1922; 2012. IV.

o stanovených maximálních cenách cementových výrobků cenovým soudem v Praze.

119, 12. I. 1922; 2012. IV.

 

"V" resp. Vac-Vev "V" resp. Vot-VypPřihlásit/registrovat se do ISP