"N" resp. Nag-Nav "N" resp. Nav-Něm "N" resp. Net-Nos "N" resp. Nov

NAGY Gyula

XVI. voleb. kraj

MNSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 6. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Stal se členem klubu ČSD (levice).

41, 13. I. 1921; 1587. VIII.

Zrušeno ověření volby z 22. V. 1920 rozhodnutím voleb. soudu z 22. XII. 1923;

247, 6. III. 1924; 4. IX.

Za něho nastoupil Mikle Vincenc mk.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 611. II. (maď. 685)

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28, XI. 1922; 1221. VI. (maď. 1282)

Interpelace:

v zálež. znovudosazení propuštěných maďarských železničářů, slovenských příslušníků, na jich dřívější místa,

t. 1171. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 2340. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

v záležitosti obyvatelstva pohraničního,

t. 3158/XVII. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

o odstranění některých pomníků na Slovensku,

t. 3190/XIII. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

v záležitosti dělnice Alady Marie, která je devátý měsíc nezákonně vězněna,

t. 3201/XVII. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

o nepřístojnostech v okresních paritních komisích,

t. 3410/X. 130, 28. III. 1922; 8. V.

o utlačování polních dělníků,

t. 3610/XIII. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 4097/IV. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

o stálém zabavování košického maďarského časopisu "Munkás",

t. 4152/X. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4247/II. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o nespravedlivém postupu při přidělování půdy v Tany,

t. 4317/XVI. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

odpov. t. 4500/XV. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

Dotazy:

ve věci válečných vdov.

76, 27. VII. 1921; 727. III.

ohledně přeplatků vyživovacích příspěvků válečným poškozencům. podán 23. VI. 1921; dle spisů.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

Žádost ve věcech imunity:

hl. stát. zast. v Bratislavě (přečin pobuřování podle § 171, odst. II. tr. zák. ke zločinu vraždy podle § 278 trest. zák.)

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

zpr. t. 4165; zprav. J. Haken;

nevydán 218, 28. VI. 1923; 644. VII.

hl. stát. zast. v Bratislavě (přečin podle § 4, odst. 1 čl. z. XL z r. 1914)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

hl. stát. zast. v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, bod 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Vojt. Patzko)

199, 10. IV. 1923; 22. VII.

hl. stát. zast. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Arpád Nagy, hl. slúžný v Dunajské Stredě)

201, 17. IV. 1923; 36. VII.

zpr. t. 4141; zprav. J. Haken;

nevydán 213, 14. V. 1923; 462. VII.

kraj. s. v Liberci (přečin urážky na cti ca Max Schmiedek)

201, 17. IV. 1923; 36. VII.

vrch. stát. zast. v Košicích (přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, bod 1, čl. XLI z roku 1914 ca Facinek a Schulz)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

vrch. stát. zast. v Košicích (přečin pomluvy tiskem v časopise "Proletár" ze dne 8. VIII. 1922 v Košicích ca Jan Jankejch, notár v Želizovcích)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

hl. stát. zast. v Bratislavě (přečin podle §§ 1, 2, 3, č. 1, 4/II zák. čl. XLI z r. 1914 ca Samu Mayer)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XIV z r. 1914, spách. tiskem proti Frant. Szekélymu)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

 

NAJMAN Josef

I. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - kom. pro dáv. z maj. - rozp. - stát. zříz. - ústav. práv. a zásob.

Návrhy:

na zaplacení bankovek s falešnými kolky obchodnictvu a živnostnictvu,

t. 89. 7, 15. VI. 1920; 343. I.

na zvýšení provise z prodeje poštovních známek,

t. 90. 7, 15. VI. 1920; 343. I.

aby minist. zásob. a obch. učinilo ihned potřebné kroky ke zrušení ústředen a obecních aprovisací,

t. 579. 16, 4. XI. 1920; 47. II.

aby min. financí učinilo ihned potřebné kroky k převedení vkladů českosl. stát. občanů u vídeňské poštovní spořitelny do Prahy,

t. 2191. 68, 31. V. 1921; 141. III.

na výpomoc vídeňským živnostenským družstvům,

t. 2500. 71, 12. VII. 1921; 342. III.

týkající se nařízení vlády republiky Českosl. ze dne 3. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., o zásobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty potřeby,

t. 3334. 119, 12. I. 1922; 2053. IV.

obnoven č. 3485; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na změnu zákona o pojišťování dělníků pro případ nemoci,

t. 3488. 138, 6. IV. 1922; 299. V.

na novelisaci zákona ze dne 18. března 1920, č. 187 Sb. z. a n., o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi způsobených,

t. 3673. 148, 20. VI. 1922; 1018. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169) k §§ 1, 2 a 4.

121, 17. I. 1922; 2152. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446) ke čl. III.

133, 31. III. 1922; 161. V.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zabírání tabáčních trafik malým živnostníkům.

28, 1. XII. 1920; 814. II.

2 resol. k témuž předmětu, týkající se slevy na dráze pro slepce a reformy zákona o protokolování firem.

31, 4. XII. 1920; 1233, 1237. II.

2 resol. k osnově zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446), týkající se úroku z dlužných daní a přirážek autonomních.

133, 31. III. 1922; 161. V.

4 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zrušení potravní daně na čáře v Praze, zrušení daně z vodních sil, dohledu na obchodování bank se zbožím a pojištění živnostnictva a rolnictva.

175, 29. XI. 1922; 1386, 1387, 1390. VI.

4 resol. k stát. rozpočtu pro r. 1924, kapit. XIV.-XVI. a XXII. (zpr. t. 4300), týkající se zrušení daně z obratu a přepychu, zákazu fušerství, snížení dopravních tarifů a zrušení ministerstva zásobování.

236, 30. XI. 1923; 1154, 1156-7, 1162. VIII.

Zpravodajem:

zásob. výb. zpr. t. 1781 (zrušení nejvyšších cen droždí).

65, 16. III. 1921; 2783. II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

17, 5. XI. 1920; 142. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.)

28, 1. XII. 1920; 825. II.

o poskytnutí úvěru ku krytí výloh vojenské správy vzniklých válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (t. 1628).

65, 16. III. 1921; 2832. II.

o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843).

67, 19. V. 1921; 76. III.

o všeobecné dani z převodu statků, pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

78, 1. VIII. 1921; 866. III.

o úvěru pro pořízení první augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591).

83, 5. VIII. 1921; 1087. III.

o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání trafik, kantin a pod. (zpr. t. 2481).

84, 6. VIII. 1921; 1173. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 656. IV.

o zdravotní přirážce a veřejném fondu pro podporu nemocnic v R. Č. (zpr. t. 3243).

106, 9. XII. 1921; 1495. IV.

o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370).

127, 26. I. 1922; 2574. IV.

o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446).

133, 31. III. 1922; 155. V.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

148, 20. VI. 1922; 1065. V.

o upravení výměry daně výdělkové pro družstva a společenstva (zpr. t. 3890).

178, 12. XII. 1922; 1562. VI.

o státní podpoře spořitelen na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 3938).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1939. VI.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2309. VI.

o naléh. interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII).

201, 17. IV. 1923; 62. VII.

o imunitní záležitosti dr. Kubíčka (úpadek banky Bohemie; zpr. t. 4107).

205, 27. IV. 1923; 273. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 374. VIII.

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1353. VIII.

o změně ustanovení o přímých daních a o stanovení válečné přirážky k přímým daním na r. 1924 (zpr. t. 4379).

246, 20. XII. 1923; 1755. VIII.

o prohlášení min. předs. A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 48. IX.

o změně zákonných ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 167. IX.

o naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných ve věci vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1214. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

306, 26. XI. 1924; 647. X.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1139. X.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

334, 20. III. 1925; 1442. X.

Věcná poznámka:

u příležitosti projednávání zákona o úpravě požitků stát. zaměst. (zpr. t. 3944), jíž opravuje zprávu "Národních Listů", které uveřejnily překrouceně jeho poznámku za debaty pronesenou.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

Interpelace:

naléhavá, o pokusu restaurace Habsburků v Maďarsku,

t. 1976. 67, 19. VI. 1921; 107. III.

zodpověděna prohlášením min. zahran. dr. Beneše.

66, 31. III. 1921; 30. III.

naléhavá, ohledně velkého rozmnožení neoprávněného obchodování se zbožím a provozování živností,

t. 3479. 136, 5. IV. 1922; 259. V.

odpov. t. 3800/XVIII. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

stran zabavování obilní kávy v obchodech, jakož i o nedostatečném přídělu k výrobě této kávy vůbec,

t. 47. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 323. 14, 26. X. 1920; 26. II.

stran opožděných výplat dobírek drahou,

t. 78. 6, 11. VI. 1920; 271. I.

odpov. t. 373. 14, 26. X. 1920; 26. II.

stran vysokého předpisování daní v okresu horovickém a berounském,

t. 181. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 488. 14, 26. X. 1920; 28. II.

dodatečná odpov. t. 1278.

46, 25. I. 1921; 1821. II.

stran stálého bezdůvodného vypovídání trafik,

t. 1308. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

odpov. t. 2026. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o nezákonném postupu některých okres. polit. správ při rozdělování cukru a jiných předmětů,

t. 2168. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 3004. 87, 19. X. 1921; 40. IV.

o nesprávném postupu některých politických správ, které zakazují obchodníkům, hostinským a výčepníkům lihovin výrobu lihovin pro vlastní prodej,

t. 2492. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3038. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

stran nepřístojností, které se dějí na berních úřadech,

t. 2493. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3322/III. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o lichvě okres. obilního úřadu v Plzni,

t. 2494. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3182/XII. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o zabavení 47. čísla týdeníku "Náš Cíl", vycházejícího v Plzni,

t. 3321/II. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o nepřiměřeném předpisování daní,

t. 3887/III. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4065/II. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

proč se oprávnění živnostníci vylučují z účasti na provádění silničních staveb, zadávaných stavebním oddělením ministerstva národní obrany,

t. 3862/XV. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

o zdražení cukru,

t. 3967/IV. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4333/XVI. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o potravní dani z masa, placené venkovskými řezníky,

t. 3967/VI. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4082/VIII. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

o nesprávných nařízeních zemské správy politické v Praze o zavírání obchodů a živností v neděli,

t. 4317/V. 241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. t. 4458/XIV. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

pro udělení koncese hostinské a výčepnické do šekového úřadu na Smíchově,

t. 4497/IV. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. t. 4796/IX. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o podomním obchodování příslušníků království SHS., tak zv. Bosňáků,

t. 4824/I. 289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. t. 5209/XIX. 361, 18. IX. 1925; 564. XI.

Dotazy:

pro neoprávněné zrušování smluv s prodavači tabáku.

3, 2. VI. 1920; 58. I.

o nedostatečném dohledu na obchody bank.

176, 5. XII. 1922; 1455. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem; žalobce T. A. Baťa)

95, 21. XI. 1921; 642. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 421. V.

řízení zast. 307, 27. XI. 1924; 779. X.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

zpr. t. 3849; zprav. dr. Bartošek;

nevydán 168, 16. XI. 1922; 449, 450. VI.

okr. s. na Král. Vinohradech (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Scheiner)

187, 13. II. 1923; 2150. VI.

zpr. t. 4512; zprav. J. Mach;

vydán: 256, 4. IV. 1924; 288, 289. IX.

okr. fin. ředitelství v Praze (podezřelý z důchodkového přestupku podle § 42 zákona z 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n.)

199, 10. IV. 1923; 21. VII.

zpr. t. 4149; zprav. dr. Patejdl;

nevydán 213, 14. V, 1923; 461. VII.

okr. s. v Plzni (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 ca JUDr. Rudolf Paukner)

248, 18. III. 1924; 101. IX.

řízení zast. 294, 30. X. 1924; 32. X.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti tiskem, spáchaný článkem v "Reformě" ze dne 19. června 1925 proti Emanueli Turkovi z Pelhřimova)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

Volán k pořádku:

285, 12. IX. 1924; 1393. IX.

 

NAVRÁTIL František

XII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - soc. pol. - úsp. kom. a živnost.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o označování původu zboží (zpr. t. 4155) k §§ 3. a 20.

225, 13. XI. 1923; 235. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

21, 12. XI. 1920; 338. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc.-pol.).

174, 28. XI. 1922; 1203. VI.

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

285, 12. IX. 1924; 1381. IX.

o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů (zpr. t. 4831).

286, 16. IX. 1924; 1432. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1193. XI.

Dotazy:

o práci státních úředníků v konsumních družstvech a různých prodejnách.

114, 20. XII. 1921; 1798. IV.

o vyřizování rekursů proti zabrání katolických kostelů příslušníky církve československé v Cholině, Chudobíně a Žerůvkách.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o neutěšených poměrech na obecné škole v Bohuslavicích u Konice.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o urážlivém protináboženském chování učitele Františka Velcla v Bohuslavicích u Záhřeba.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o opatřeních na potírání mnišky v roce 1922.

132, 30. III. 1922; 77. V.

odpov. 139, 23. V. 1922; 413. V.

o poměrech na nádraží v Horce u Olomouce.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o bezprávném zadržování peněz okresním obilním ústavem ve Šternberku rolníkům ve Štarnově za dodané obilí.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o předložení osnovy a zařadění míst do určitých stupnic místních přídavků.

141, 29. V. 1922; 511. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o pronásledování katolických dětí místními učiteli v Chudobíně.

144, 9. VI. 1922; 743. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o pomoci ze státní pokladny občanům pohořelým v Labuticích.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o náhradě válečných škod našim státním příslušníkům v cizině.

174, 28. XI. 1922; 1163. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o opatřeních, aby čsl. koruna byla znamenána na všech důležitých zámořských trzích.

189, 16. II. 1923; 2177. VI.

odpov. 203, 24. IV. 1923; 236. VII.

o stranickém, protizákonném a drobný lid zemědělský provokujícím provádění pozemkové reformy v Čechovicích u Prostějova.

193, 28. II. 1923; 2305. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o potlačeném pátrání po chystaných atentátech na ministra dr. Rašína a býv. ministra Klofáče.

193, 28. II. 1923; 2305. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

že okr. politická správa v Zábřehu nevykonává rozhodnutí zemské správy politické v Brně.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o pronásledování učitele Ant. Osladila pro jeho náboženské přesvědčení a politickou příslušnost okr. školním inspektorem Zlámalem ve Štěpánově.

225, 13. XI. 1923; 227. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o výplatě náhrady škody rodinám "Svazu válečných poškozenců na majetku" v Olomouci.

232, 27. XI. 1923; 661. VIII.

odpov. 273, 13. VI. 1924; 944. IX.

o libovolném přijímání a vylučování žáků do IV. třídy občanské školy "Komenium" v Olomouci.

233, 28. XI. 1923; 797. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o nevyplácení náhrady škody válečnému invalidovi Josefu Voborovi, bytem ve Šternberku.

241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

proč nebylo peněz povolených na podporu živelní katastrofou poškozených zemědělců na drahanské vysočině použito k tomuto účelu.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o pensionování industriální učitelky Julie Pírové v Horních Otaslavicích.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o uveřejnění úředních dat, neurčených pro veřejnost v časopise "Nový Den" v orgáně čsl. soc. dem. strany.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

o působení ve škole učitelky A. Komendové ve Štarnově.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o trýznění žáků učitelem Bohumilem Jášou v Tovačově.

258, 8. IV. 1924; 340. IX.

odpov. 275, 18. VI. 1924; 997. IX.

o vyřízení odvolání obce Palonínské proti rozhodnutí zemské politické správy v Brně.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

o provozování biografu ve vojenském zátiší v Milovicích.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

že se nevyřizují podání stran, učiněná ministerstvu nár. obrany.

274, 17. VI. 1924; 960. IX.

odpov. 302, 20. XI. 1924; 387. X.

o vydání honebního zákona, platného pro celou Československou republiku.

287, 17. IX. 1924; 1519. IX.

o nákupu letadel a jejich součástek v cizině.

319, 19. XII. 1924; 1034. X.

o úpravě nádražní budovy v Zábřehu na sev. Moravě.

333, 19. III. 1925; 1367. X.

odpov. 344, 3. VI. 1925; 139. XI.

o výnosu min. veř. prací č. j. 25 d 1916 a 1924, č. m. 89.892-1924 ze dne 15. února 1925.

342, 22. V. 1925; 109. XI.

o provokačním činu posádkového vojenského velitelství v Josefově.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

"N" resp. Nag-Nav "N" resp. Nav-Něm "N" resp. Net-Nos "N" resp. NovwPřihlásit/registrovat se do ISP