"D" resp. Dar-Dér "D" resp. Deu-Dra "D" resp. Dro-Dyk

DARULA Štefan

XX. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. a stát.-zříz.

Návrhy:

na zřízení železniční zastávky v obci Koštany, t. 1014.

32, 14. XII. 1920; 1276. I.

na poskytování stálé výpomoci obci Vrútky, obydlené většinou stát. zaměstnanci, t. 1253.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

59, 3. III. 1921; 2432. II.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 668. IV.

o obmezení působnosti porot na Podkarp. Rusi (zpr. t. 3383).

125, 25. I. 1922; 2529. IV.

o částečném zrušení zák. čl. LXIII z roku 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 204. V.

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace časop. "Slovák" a "Ľudové Noviny".

151, 22. VI. 1922; 1246. V.

o prozatímní úpravě zřízení obcí na Slovensku (zpr. t. 3735).

156, 26. VI. 1922; 1469. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 773. VI.

o zák. na ochranu republiky (zpr. t. 4021).

194, 6. III. 1923; 2418. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 525. VIII.

o státně-zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

317, 18. XII. 1924; 1001. X.

Interpelace:

naléhavá, o útoku četníků na lid v Novém Městě n. V. dne 14. června 1922, při němž byl zastřelen dělník Josef Psotný a 7 osob těžce zraněno, a písemném prohlášení vlády o tomto případě,

t. 3709. 153, 23. VI. 1922; 1263. V.

odpov. t. 3754. 156, 26. VI. 1922; 1488. V.

naléhavá, ohledně zaplavení Žitného ostrova,

t. 4789. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

odpov. t. 5037/XI. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

ohledně nedostatečného zásobování zaměstnanců Košic.-bohum. dráhy,

t. 310. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 612. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

o provádění stanného práva na Slovensku,

t. 604. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 2416. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

v záležitosti přečinů ředitele Čsl. státních drah v Košicích. inž. Schleidera,

t. 1414. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

o pronásledování zaměstnanců Košicko-bohumínské dráhy,

t. 1575. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

aby úzkokolejná dráha v Podkarpatské Rusi byla dána pod státní dohled,

t. 1640. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o censurní praxi na Slovensku,

t. 1984. 67, 19. V. 1921; 107. III.

o zatknutí občanů v Kremnici, župa tekovská, dne 21. března 1921,

t. 2124. 67, 19. V. 1921; 108. III.

odpov. t. 2538. 72, 14. VII. 1921; 486. III.

o redukci práce a nezaměstnanosti ve spišských hutích a železárenských podnicích na Slovensku,

t. 3519/XVII. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3823/XX. 167, 14. XI. 1922; 401. VI.

o propočítání služebních let u Košicko-bohumínské dráhy,

t. 3519/XX. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3790/XIX. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o propouštění zaměstnanců na Slovensku skoro bez odůvodnění,

t. 3670/V. 154, 24. VI. 1922; 1315. V.

odpov. t. 3847/VIII. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o poměrech na železnicích na Slovensku, hlavně na Košicko-bohumínské dráze,

t. 3670/VI. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3823/XVIII. 167, 14. XI. 1922; 401. VI.

o nesprávném zařadění úředníků, majících vyšší obchodní školy, na Slovensku ze statutu II B so statutu III A,

t. 3887/XIV. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4007/VIII. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

ohledně železničních zřízenců mimo službu kteří chtějí službu nastoupiti nebo žádají výplatu požitků od roku 1919,

t. 3954/VI. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4173/XII. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o konfiskační praksi komunistických novin na Slovensku,

t. 4174/IX. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4243/XXVII. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

ohledně bídy živelní pohromo postihnutých občanů na Žitném ostrově v okolí Čilizu,

t. 5066/IV. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

o vyplacení aneb urovnání sporu obce Malá Porúbka v župě podtatranské, kde zabraná půda dosud nahražena nebyla,

t. 5066/V. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

o bídě v marikovské dolině, župa Povážská, a nesprávném poměru obce Horní Marikové vůči státu ohledně pozemků 452 občanů,

t. 5246/II. 360, 15. VII. 1925; 535. XI.

Dotazy:

týkající se soudního výroku, vyneseného bratislavskou sedrií ohledně 27 vrúteckých dělníků, podán 31. III. 1921 (dle spisů)

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o ztrýznění příslušníků Československé republiky v Uhrách, podán 3. III. 1921 (dle spisů)

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

v zálež. odmítnutí propočítání služební doby a unifikace zaměstnancům na Košicko-bohumínské dráze.

199, 10. IV. 1923; 16. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 521. VII.

ohledně občana Imricha Baťaly, bydlícího v Bratislavě, který ztratil nohu následkem střelné rány čsl. vojska a posud žádná náhrada mu poskytnuta nebyla.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

o nesprávném věznění zemědělského dělníka Pavla Bukovčaka z Nižné.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

ohledně přiznání I. slovenské úpravy starším zaměstnancům Košicko-bohumínské železnice.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (zločin velezrady podle § 144, bod 3 tr. zák. a zločin krádeže podle §§ 333, 336 bod 3. tr. z.)

211, 12. V. 1923; 387. VII.

zpr. t. 4625; zprav. D. Nejezchleb;

vydán: 273, 13. VI. 1924; 951. IX.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (zločin velezrady podle § 127 b) 2, § 134, II. odst. zák. čl. V z r. 1878, jichž se dopustil na veř. schůzi dne 16. září 1922 ve Zvolenu)

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

zpr. t. 4488; zprav. J. Rouček;

nevydán 255, 3. IV. 1924; 267-8. IX.

stát. zastupit. v Bratislavě (přečin urážky na cti Národního shromáždění podle § 2, 3:1 a 2, § 8, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 1. V. 1923 v Galantě)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

zpr. t. 4482; zprav. J. Rouček;

nevydán 253, 1. IV. 1924; 245. IX.

sedrie v Trenčíně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na veř. shromáždění dne 4. listopadu 1923 v Trenčíně)

247, 6. III. 1924; 72. IX.

zpr. t. 4727; zprav. dr. Černý;

nevydán 319, 19. XII. 1924; 1052. X.

sedrie v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na schůzi dne 8. listopadu 1923 v Píšťanech)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4623; zprav. D. Nejezchleb;

nevydán 272, 12. VI. 1924; 913. IX.

sedrie v Nitře (přečin utrhání na cti politických úřadů podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 4, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 15. července 1923 ve Chtelnici)

248, 18. III. 1924; 101. IX.

zpr. t. 4576; zprav. J. Konečný;

nevydán 274, 17. VI. 1924; 982. IX.

okr. s. v Hlohovci (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914, kval. podle § 4, odst. II. téhož zák. čl., jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 8. září 1923 v Píšťanech proti okr. náčel. Alex. Minarikovi)

248, 18. III. 1924; 101. IX.

zpr. t. 4581; zprav. J. Konečný;

vydán: 272, 12. VI. 1924; 912. IX.

sedrie v Rimavské Sobotě (přečin podle § 18, č. 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na shromáždění ve Štítníku dne 28. října 1923)

251, 28. III. 1924; 190. IX.

zpr. t. 4652; zprav. J. Rouček;

nevydán 273, 13. VI. 1924; 954. IX.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na schůzi konané dne 14. září 1923 v Trnavě)

256, 4. IV. 1924; 277. IX.

zpr. t. 4624; zprav. D. Nejezchleb;

nevydán 273, 13. VI. 1924; 950-1. IX.

presidia polic. ředitel. v Bratislavě (přestupek podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879)

294, 30. X. 1924; 32. X.

zpr. t. 4998; zprav. J. Konečný;

vydán: 350, 25. VI. 1925; 346. XI.

okr. úřadu v Turč. Sv. Martině (přestupek spáchaný uspořádáním lidového shromáždění bez povolení dne 14. srpna 1924 ve Vrútkách)

297, 11. XI. 1924; 183. X.

zpr. t. 4986; zprav. Fr. Modráček;

nevydán 330, 16. III. 1925; 1327. X.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, odst. II., č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

322, 11. II. 1925; 1096. X.

okr. s. v Turč. Sv. Martině (přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil obsahem rozesílaného letáku)

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

zpr. t. 5285; zprav. J. Valášek;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1536-7. XI.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin pomluvy podle § 1, § 3 odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil obsahem závadného letáku)

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

řízení zast. 373, 12. X. 1925; 1367. XI.

 

DAVID Josef

legion. posl.

ČS

Volba verifikována 86, 18. X. 1921; 3. IV.

Slib vykonal 69, 24. VI. 1921; 180. III.

Byl členem výb. bran. - socialisač. - soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetřov. a zeměd.

Návrhy:

aby byla udělena posl. inž. Kallinovi důtka podle § 51 jedn. ř. pro urážlivý výrok učiněný ve 147, schůzi.

150, 21. VI. 1922; 1187. V.

Resoluce:

k osnově zák. o požadování doprav prostředků pro účely vojen. (zpr. t. 4471), týkající se úpravy povolávání koní.

251, 28. III. 1924; 210. IX.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 4117 (úprava služebních požitků čsl. vojska a propočítání služební doby dle vzoru tát. zaměstnanců).

207, 4. V. 1923; 298. VII.

bran. výb. zpr. t. 4483 (změna §§ 25 zákonů o ubytování vojska).

256, 4. IV. 1924; 277, 282. IX.

bran. výb. zpr. t. 5057 (připojení vojenské nemocnice v Praze-II ku Všeobecné nemocnici a zřízení Masarykovy nemocnice v Praze).

324, 5. III. 1925; 1244, 1252. X.

Řeč v rozpravě:

o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání trafik, kantin atd. (zpr. t. 2481).

84, 6. VIII. 1921; 1165. III.

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

104, 6. XII. 1921; 1403. IV.

o projednávání vlastního návrhu na udělení důtky inž. Kallinovi za urážlivý výrok učiněný ve 147. schůzi.

150, 21. VI. 1922; 1189. V.

o naléh. interp. A. Hlinky o demolování "Slováka" a "Ľud. Novin" (t. 3584), v níž stanoví poměr legionářů k čsl. státu.

150, 21. VI. 1922; 1207. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 776. VI.

o zákonu, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880).

176, 5. XII. 1922; 1461. VI.

o zákonu o vojenském kázeňském právu (zpr. t. 4135).

210, 11. V. 1923; 337. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.); obírá se poměry legionářů.

236, 30. XI. 1923; 1126. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hosp.).

306, 26. XI. 1924; 613. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

369, 2. X. 1925; 997. XI.

Interpelace:

o důvěrném rozkazu velitele čs. 10. pěší divise,

t. 2615. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

odpov. t. 3035. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o bezdůvodném surovém věznění a zadržování čsl. příslušníků v Rusku,

t. 2777. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/II. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o obchodování minerálními oleji a udílení koncesí pro těžbu jejich na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,

t. 2871. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

o nepřípustné praksi jazykového zákona,

t. 3181/I. 103. 2. XII. 1921; 1360. IV.

ve věci zavraždění správce čsl. finanční stanice v Hyme Jana Sedláčka, maďarskou pohraniční hlídkou,

t. 4085/XI. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4593/II. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

Dotazy:

o potrestání četníků pro sbírky na Akční fond výkonného četnictva.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

ve věci zavedeného vyšetřování stran výnosu ministerstva vnitra o názvu "Sudetendeutschland".

293, 25. IX. 1924; 2124. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

o restrikci zaměstnanců prováděné ministerstvem financí.

360, 15. VII. 1925; 535. XI.

v záležitosti nátlaku na členy obecních a městských zastupitelstev, by se vzdali svých funkcí.

370, 5. X. 1925; 1127. XI.

 

DAXER Jindřich

XVI. voleb. kraj

MNL

Nastoupil za Toblera Jana, jehož volby volební soud neověřil.

Osvědč. posl. vydáno 86, 18. X. 1921; 3. IV.

Volební soud volby neověřil 139, 23. V. 1922; 410. V.

Za něho nastoupil Palkovich Viktor.

 

DÉRER Ivan, dr.

XVI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. im. - inic. - práv. - ústav. práv. a zahran.

Jmenován ministrem s plnou mocí pro správu Slovenska 25. V. 1920.

2, 26. V. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu ministra s plnou mocí pro správu Slovenska 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Sproštěn úřadu ministra pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 24. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

v otázce živelné pohromy v okolí stupavském a pezinském v bratislavské župě, t. 2754.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

3 pozměňov. návrh k osnově zák. o změně zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním (zpr. t. 4765), týkající se změn v § 1.

280, 26. VI. 1924; 1125. IX.

7 pozměňov. návrhů k osnově zák., jímž se mění řád volení do posl. sněmovny z 29. II. 1920, č. 123 Sb. z. a n. (zpr. t. 5291), týkajících se §§ 22, 25, 29, 34, 52, 53 a připojení nadpisů.

375, 13. X. 1925; 1478-9. XI.

Resoluce:

k osnově zák. o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827), týkající se vypracování této předlohy zákona pro Slovensko.

65, 16. III. 1921; 2795. II.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1098 (úprava ustanovení o prohlášení za mrtvého).

40, 11. I. 1921; 1579. II.

práv. výb. zpr. t. 1242 (rozšíření stížnostního práva finanční prokuratury).

44, 20. I. 1921; 1795. II.

práv. výb. zpr. t. 1261 (prodloužení příročí povoleného nařízením z 27. VI. 1919, č. 352 Sb. z. a n.).

46, 25. I. 1921; 1823. II.

práv. výb. zpr. t. 1836 (změna ustanovení o soudní příslušnosti v občan. věcech a o projednání pozůstalosti, změna civ. soudního řádu).

65, 16. III. 1921; 2765. II.

práv. výb. ústní zpráva (úprava ustanovení o prohlášení za mrtvého).

70, 30. VI. 1921; 289. III.

zahran. výb. zpr. t. 3942 (protokoly o sanaci Rakouska dané v Ženevě dne 4. října 1922).

183, 18. XII. 1922; 1790, 1827. VI.

zahran. výb. zpr. t. 3986 (obchod. smlouva uzavřená dne 7. X. 1922 mezi R. Č. a republikou Lotyšskou).

187, 13. II. 1923; 2155, 2163. VI.

zahran. výb. zpr. t. 3987 (obchodní dohoda mezi R. Č. a republikou Portugalskou podepsaná v Lisaboně dne 11. XI. 1922).

189, 16. II. 1923; 2179. VI.

im. výb. zpr. t. 4024 (im. K. Čermaka).

197, 9. III. 1923; 2492. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4034 (působnost ministerstva veřej. prací ve věcech správy stát. horního majetku na Slovensku a Podkarp. Rusi).

198, 23. III. 1923; 8. VII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 4312 (přesun příslušnosti ve věcech vyvlastnění na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

242, 13. XII. 1923; 1451. VIII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 4358 (další zmocnění vlády ke slučování a rozlučování obcí).

242, 13. XII. 1923; 1453, 1457. VIII.

im. výb. zpr. t. 4430 (im. V. Mikulíčka).

249, 20. III. 1924; 134, 137. IX.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 4934 (přeměna společností s ručením obmezeným v družstva).

310, 4. XII. 1924; 820. X.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 464. II.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 385).

170, 21. XI. 1922; 659 VI.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze; kritisuje agitaci strany ľudové při obecních volbách na Slovensku.

223, 6. XI. 1923; 187. VIII.

o změně zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním (zpr. t. 4765).

280, 26. VI. 1924; 1122. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 355. X.

o svátcích a památných dnech R. Č. (zpr. t. 5119), v níž obírá se stanoviskem posl. Hlinky k tomuto zákonu.

336, 21. III. 1925; 1515. X.

Věcná poznámka:

jíž odmítá tvrzení dr. Labaje, že v jisté záležitosti žádal nepřiměřeně vysoký advokátský honorář.

162, 27. X. 1922; 322. VI.

Interpelace:

naléhavá, ve věci utlačování slovenské menšiny v Maďarsku,

t. 5355. 379, 16. X. 1925; 1607. XI.

o zákazu oslavy dne narozenin presidenta republiky ve Vyšném Čabyně,

t. 2576. 73, 15. VII. 1921; 514. III.

odpov. t. 3130. 90, 26. X. 921; 241. IV.

ve věci předlohy maďarské vlády o zřízení sněmovny magnátů,

t. 4952/VI. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5056/XI. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

Dotazy:

o zamýšleném zrušení ústavu hluchoněmých v Bratislavě.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

v otázce státních dodávek a nezaměstnanosti v továrně Tekla v Uh. Skalici na Slovensku.

293, 25. IX. 1924; 2124. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

písemná stížnost na dr. Jurigu a Fl. Tománka pro urážku jimi mu učiněnou ve 229. schůzi.

229, 22. X. 1923; 434. VIII.

"D" resp. Dar-Dér "D" resp. Deu-Dra "D" resp. Dro-DykPřihlásit/registrovat se do ISP