Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2655.

Zpráva

I. výboru živnostenského,

II. výboru sociálně-politického a

III. výboru rozpočtového

o peticích číslo 2248 a 2492, stran požadavku

abstinentního svazu ve Slezské Ostravě,

který se dožadoval v Národním shromáždění zákazu výroby, prodeje i výčepu lihovin a likérů, jakož i opatření proti alkoholismu.

I.

Petice dotýkají se národohospodářského významu výroby lihovin, zejména pokud se týče zemědělství, a žádá, aby zneužívání nápojův alkoholických nemírným pitím se všemi jeho škodlivými účinky a následky nebyly luštěny podle požadavků abstinentních, poněvadž pitím náš mladý stát utrpěl citelné škody hospodářské, nýbrž, aby věc tato vedle činnosti výchovné a poučné luštěna byla rozumným živnostensko-právním upravením výroby, prodeje a výčepu alkoholických nápojů za současných opatření právních, směřujících k zamezení opilství.

Vzhledem k tomuto požadavku, jakož i tomu, že petice v zásadě dotýká se úpravy, se kterou přichází ve styk jednak ministerstvo obchodu, ministerstvo zemědělství, ministerstvo sociální péče na jedné straně, finanční zájmy pak, bájené ministerstvem financí, na straně druhé, doporučuje se, aby petice tyto přikázány byly všem uvedeným ministerstvům k dalšímu řízení.

V Praze dne 18. března 1920.

Za předsedu:
Zpravodaj:
Bohumil Fischer v. r.
Vlad. Hatlák v. r.


II.

Sociálně-politický výbor připojuje se ke zprávě živnostenského výboru, pokud jde o petici č. 2248.

V Praze dne 20. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
V. Johanis v. r.
Vlad. Hatlák v. r.


III.

Rozpočtový výbor připojuje se ke zprávě výboru živnostenského.

V Praze dne 22. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
R. Jaroš v. r.
F. Jirásek v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP