Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2198.

Dotaz

člena Národního shromáždění Dr. Mazance a soudr.

na ministra vnitra

ohledně nezákonného zrušení školní kaple na Smíchově se strany smíchovského starosty.

Školní kaple, které obec k účelům katolické bohoslužby věnovala, spadají pod disposiční právo dotyčných církevních úřadů a obec není oprávněna, třeba i by byla majetníkem těchto místností, nařizovati, co v těchto kaplích konati se má a nemá. (Rozhod. spr. soud. dv. 13. listop. 1891 Budw. XV. 6244, 18. března 1891 Bud. XV. 5839, § 364 obč. zák. čl. 15, zák. ze 21. prosince 1867).

Přes to usneslo se zastupitelstvo města Smíchova dne 11. prosince 1919, by školní kaple na Smíchově byly zrušeny a účelům osvětovým věnovány. Proti tomu podali zástupcové dělnictva, řemeslnictva, obchodnictva, úřednictva a majitelé domů rekurs okresnímu hejtmanství a správní komisi i okresní školní radě, který podle zákona má účinek odkládací. Než starosta města Smíchova p. Alois Jenšovský nedbal ustanovení zákona a dal nařízení, by školní kaple ve Smetanově ulici byla adaptována pro konání přednášek. A když se místní farář proti tomu ohradil, školní kapli uzavřel, dal ji starosta paklíči otevříti a provésti, co nařídil.

Podepsaní se táži pana ministra vnitra:

1. zdali mlčky bude úřady přihlíženo k tomuto jednání starostovu, který proti výslovným zákonitým ustanovením vůli svou provádí, zákona nedbá a tím jako starosta pohoršlivý příklad dává ostatním občanům, aby zákona nedbali;

2. co hodlá podniknouti, by nezákonitý čin smíchovského starosty byl napraven a činnost jeho do zákonitých mezí byla odkázána?

V Praze dne 13. ledna 1920.

Dr. Mazanec,

Šolle, Čuřík, Fr. Navrátil, Kadlčák, Šamalík, Rýpar, Dr. Budaj, Zavoral, Dr. Kmeťko, A. Kaderka.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP