Pátek 15. listopadu 1918

Prosím, aby stejně jako finanční komise, komise ústavní, sociálně politická, tak i tato komise pro změnu jednacího řádu provedla své ustavení ihned po schůzi plena.

Dále sděluji, že dokud nebude učiněno v konferenci předsedů klubovních ujednání o tom, jak mají býti rozděleni předsedové v těch jednotlivých komisích, jednání bude říditi předseda dle stáří.

Členové Národního shromáždění se žádají dále, by v kanceláři sněmovní č. dv. 92/93 zapisovali se do seznamu členů, protože jest to nezbytným základem všeho sněmování.

Dnes po schůzi jest u předsedy N. S. porada předsedů klubovních o tom, na kterou dobu sluší svolávati schůze N. S.

Žádám pány předsedy klubů, aby se k ní dostavili.

Přistupuji k ukončení schůze a navrhuji, aby příští schůze konala se v úterý, dne 19. listopadu, zatím zase o 11. hodině dopolední.

Denní pořádek jest:

1. Volba 1 zapisovatele, protože zapisovatel Dušan Podubský odpadl.

2. Zřízení výboru petičního, poštovního a pro vyživovací příspěvky.

3. Volba 14 výborů dnes zřízených a výboru petičního, případně zemského správního výboru.

Zapisovateli pro 3. schůzi jsou členové: Dr. Herben Jan a Vacula.

Jest proti tomuto návrhu o denním pořadu nějakých námitek? Člen vlády dr. Rašín hlásí se o slovo.

Člen vlády dr. Rašín: Prosil bych vzhledem k tomu usnesení, že komise finanční má podati zprávu o osnově zákona o náhradních platidlech hned v příští schůzi, aby byla dána tato zpráva na program a sice jako 1. bod.

Předseda: Slyšeli jste návrh člena vlády pana dra Rašína. Jest proti němu námitek?

Není.

Tedy o ten bod jako první bod jest denní pořádek rozmnožen.

Jiných námitek není. Zůstává při mém návrhu, a prohlašuji dnešní schůzi za skončenu.

(Konec schůze o 1. hod. 5 minut.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP