Pátek 15. listopadu 1918

Denní pořádek:

1. Volba čtyř pořadatelů

2. Volba do výboru:

a) ústavního,

b) finančního,

c) sociálně-politického

3. Zřízení výborů: zahraničního, branného, školského, právního, železničního, zemědělského, zásobovacího, immunitního, pro jednací řád, živnostenského, kulturního, technického a zdravotního

Návrhy:

1. posl. Jana Šrámka a soudruhů na změnu § 5. jednacího řádu N. S.

2. posl. Al. Jiráska, dra Engliše a soudr. na zřízení české university v Brně

3. posl. dra Srdínka a soudr. o zásadě při ustanovování úředníků

4. posl. K. Jaroše a soudr. na vyslovení díků Nár. shrom. prof. Arnoštu Denisovi

5. posl. dra Srdínka a soudr. na schválení zákona o zřízení stipendií pro české studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských

6. posl. dra Srdínka a soudr. na schválení zákona o zřízení české státní ťVysoké školy zvěrolékařskéŤ v Praze

7. posl. dra Srdínka a soudr. na schválení zákona o zřízení fondu pro vzdělání učitelských sil pro vysoké školy

8. posl. dra Fr. Krejčího a soudr. na změnu zákona po příp. nařízení týkajících se universit a náboženského vyučování na školách středních a nižších

9. posl. Jana Hrizbyla a soudr. na udělení státních příspěvků textilnímu dělnictvu

Dotaz

posl. Pelikána, Konečného a soudr na ministra železnic ohledně ubytování železničního ředitelstva v Brně

Návrh

posl. Josefa Šamalíka, Ševčíka, Navrátila, Frant. Čapky v příčině zavedení jednotné kvoty chlebovin pro všechny země Československého státu

Naléhavý dotaz

slovenských poslanců na členy vlády zahraničních záležitostí a národní obrany v příčině poměrů na Slovensku

Řeč předsedy vlády Dra Kramáře s odpovědí na tento dotaz

Návrh posl. Dra Engliše dle § 33. j. ř., by finanční výbor podal zprávu o předloze o náhradních platidlech v příští schůzi

Volba členů výboru pro změnu jednacího řádu

Vyzvání k zvoleným výborům, aby se ustavily

Stanovení denního pořádku příští schůze

Řeč člena vlády Dra Rašína

Doplnění denního pořádku příští schůze

Denní pořádek:

1. Volba čtyř pořadatelů.

2. Volba do výboru:

a) ústavního

b) finančního,

c) sociálně politického.

3. Zřízení výborů:

a) zahraničního,

b) branného,

c) školského,

d) právního,

e) železničního,

f) zemědělského,

g) zásobovacího,

h) immunitního,

ch) pro jednací řád,

i) živnostenského,

j) kulturního,

k) technického a

l) zdravotního.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP